Βελτιωση ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Χωρικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα


ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ : Χωρικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα
Εισαγωγή και τοπικός χωρικός σχεδιασμός
Έχουμε ανάγκη στην πόλη μας για βελτίωση του Δημόσιου και Κοινόχρηστου Χώρου;
Όποιον και όποια ρωτήσεις καθημερινά στην πόλη μας θα απαντήσει χωρίς περιστροφές, ναι!
Υπάρχει ανάγκη να έχουμε μια σύγχρονη πόλη με σαφείς κανόνες για όλους και με ρυθμίσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής;
Από τις μέχρι σήμερα γνώμες χιλιάδες συμπολιτών μας, κανένας και καμία δεν έχει αντίρρηση!
Οπότε πως οδηγούμαστε στην επίτευξη των στόχων μας;
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σαν Δημοτική Αρχή έχουμε την υποχρέωση για την εκπόνηση και την έγκριση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) της πόλης μας, με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Είναι ένα σημαντικό και καθοριστικό εγχείρημα για την πόλη μας καθώς αφορά στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό και θα έχουμε σαν Δημοτική Αρχή την συνολική εικόνα του Δήμου μας, με ξεκαθαρισμένα θέματα, όπως αυτά των χρήσεων γης.
Αποτελεί ενδογενές στοιχείο στο σχεδιασμό η κοινωνική συνοχή, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η συνετή διαχείριση της γης και η προστασία των φυσικών συστημάτων.
Γίνεται χωρικός σχεδιασμός σε κατάλληλη κλίμακα η οποία συμβάλει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό για την πόλη μας.
Παράλληλα, απευθυνόμαστε στους συμπολίτες για να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη μας, με βασικό ζητούμενο το «τι είδους πόλη θέλουμε να έχουμε». Τι νέο και λειτουργικό σαν κοινωνία θα εισάγουμε σε έναν διαμορφωμένο χώρο για να δημιουργήσει την αξιοβίωτη πόλη.
Και τα δύο παραπάνω σχέδια συμβάλλουν αθροιστικά στην ποιότητα του αστικού και του εξωαστικού περιβάλλοντος.
Συμβάλλουν στην τακτοποίηση ζητημάτων με κοινούς κανόνες για όλους.
Αναγκαία είναι η συνεργασία στα παραπάνω επίπεδα με τους γειτονικούς δήμους μας.
Για τα παραπάνω λαμβάνουμε υπόψη το υφιστάμενο ΣΟΑΠ (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης) Δυτικής Αθήνας και την εγκεκριμένη πρόταση για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Β.Α.Α.) που έχει ενταχθεί στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, διαμέσου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 58,710 εκατ. ευρώ για όλους τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας.
 • Η πρόταση για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, που έχει υποβληθεί διαμέσου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) έχει σαν κύριο στόχο την αστική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση και την προσέλκυση νεοφυών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με αξιοποίηση της κομβικής γεωγραφικά θέσης της.
 • Τη επιλογή για δημιουργία φιλικής πόλης στον πολίτη με έξυπνο σχεδιασμό, που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ραγδαίας περιβαλλοντικής υποβάθμισης, στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης και στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού φόρτου που είναι αυξημένος στους δρόμους της πόλη μας και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων που δεν είναι ανεξάντλητοι.
Η ολοκληρωμένη γνώση και συμπερίληψη των υφιστάμενων θεσμικών πλαισίων – σχεδιασμών θα συμβάλει στην άμεση δρομολόγηση των έργων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων όπως περιγράφεται στο παρόν πρόγραμμα του Συνδυασμού μας «Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου».
@@@@@@@@@@


Για να διαπιστωθεί η επί της αρχής σύνδεση των δύο προγραμμάτων, στο Πρόγραμμα 2014, αναφέρονταν,


 • Προστασία και ανάδειξη του εναπομείναντα ορεινού όγκου του Αιγάλεω/ Ποικίλου ως δημόσια περιουσία, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.
Το Όρος Αιγάλεω/Ποικίλο και Λίμνη Κουμουνδούρου, ανήκουν στο ίδιο οικοσύστημα.
Ενίσχυση και εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας. Καμία επέκταση του σχεδίου πόλης προς το βουνό. Καμία νέα διάνοιξη περιφερειακών οδών, αυτοκινητοδρόμων, καμία παρέμβαση υπονόμευσης των φυσικών διεργασιών του οικοσυστήματος.
Κλείσιμο με μπάρες των δασικών δρόμων που έχουν είσοδο από λεωφόρους. Αναδάσωση, ανάληψη μέτρων πυροπροστασίας με τη συνεργασία των Δήμων, του Δασαρχείου και των οικολογικών οργανώσεων.
Ανάληψη μέτρων ανάδειξης και αξιοποίησης: Σηματοδότηση των μονοπατιών, κατασκευή ξύλινου παρατηρητηρίου με θέαση στον κόλπο της Ελευσίνας, την Πάρνηθα, την Σαλαμίνα, το Κερατσίνι. Ενθάρρυνση και στήριξη ορεινών δραστηριοτήτων (αναρρίχηση, πεζοπορία,
ποδήλατο βουνού),διοργάνωση ξεναγήσεων στα ιστορικά ίχνη και στα μνημεία της φύσης, ενίσχυση του τουρισμού φύσης και του ήπιου ορεινού τουρισμού
 • αξιοποίηση του χώρου των στρατοπέδων
Απομάκρυνση των στρατοπέδων χωρίς να ιδιωτικοποιηθούν εκτάσεις τους, χωρίς να ανταλλαγούν, ούτε να κτιστούν και εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης. Ο χώρος των Στρατοπέδων Χαϊδαρίου είναι εθνικός πλούτος υπερτοπικής σημασίας, πηγή ανάσας, ίσως την τελευταία ανάσα για τη Δυτική Αθήνα, με έκταση 3.300 στρεμμάτων, στα όρια των δήμων Χαϊδαρίου και Περιστερίου .
Στη θέση τους διεκδικούμε τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου με κύρια χαρακτηριστικά:
την ανάπτυξη του πράσινου, τη διατήρηση των ελεύθερων χώρων, τη δημιουργία ήπιων περιορισμένης έκτασης πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων...
Το πάρκο εντάσσεται στον ορεινό όγκο του Ποικίλου όρους, αποτελεί ζώνη υψηλής προστασίας και πρέπει νομοθετικά να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του.
Αξιοποίηση των κτιρίων που υπάρχουν και βρίσκονται σε καλή κατάσταση, είτε για κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, είτε και με τις ίδιες λειτουργίες (μουσείο τηλεπικοινωνιών, σχολή διαβιβάσεων) ως μια και μοναδική συνεισφορά του δήμου σε γη.
Το κτίριο του Πειθαρχείου, το «Μπλοκ 15», να γίνει Μνημείο Εθνικής Αντίστασης.
 • λιγότεροι ρύποι
Μελέτη προτάσεων, σε συνεργασία με άλλους δήμους, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς για την αντιμετώπιση της ρύπανσης που προκαλεί η πυκνή κυκλοφορία
βαρέων πετρελαιοκίνητων οχημάτων εμπορευματικών μεταφορών και οι κινητήρες
οχημάτων «εν στάσει», σε ώρες κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιδιαίτερα στην λεωφόρο Αθηνών - Αλλάζουμε την πόλη μας, αλλάζουμε τη ζωή μας Κορίνθου (τακτικές μετρήσεις, ρύθμιση κυκλοφορίας, κατασκευή φυτικών ηχοπετασμάτων κ.α). (Σήμερα υπάρχει το ΣΒΑΚ).
Μελέτη από τους ίδιους φορείς, προτάσεων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης που προκαλείται από τη βιομηχανική δραστηριότητα στο Σκαραμαγκά και το Θριάσιο Πεδίο.
Μέτρα για την προστασία από την ηχορύπανση που θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην πόλη (Μελέτη Εθνικού Αστεροσκοπείου, 2010.
Στόχος μας είναι η δημιουργία συνθηκών υγιούς και ασφαλούς διαβίωσης στην πόλη μας, η αποφυγή της τσιμεντοποίησης, η ορθολογική αναλογία ανοικτών χώρων, πρασίνου και υπηρεσιών, η καλαίσθητη και λειτουργική διαμόρφωση κάθε γειτονιάς. Προϋπόθεση η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της πόλης, καθορισμός νέων χρήσεων γης, αναβάθμιση υποδομών.
Ένα σύγχρονο ρυμοτομικό και πολεοδομικό σχέδιο
Επικέντρωση στις υποβαθμισμένες περιοχές (Αστυθέα, Γρηγορούσα, Αη Γιώργης) όπου απαιτείται συνολική αναθεώρηση ρυμοτομικών – πολεοδομικών σχεδίων αλλαγή χρήσεων γης, πρόβλεψη υποδομών, κυκλοφοριακή ρύθμιση κλπ.
@@@@@@@@@@
2019 - 2022
Βιώσιμη αστική κινητικότητα
Η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο με το οποίο απευθυνόμαστε στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας, φυσικά πρόσωπα και συλλογικούς φορείς, για να συζητήσουμε, να σχεδιάσουμε και να αποφασίσουμε το μέλλον της πόλης μας αλλά και τις ευθύνες μας για την επόμενη γενιά.
Στο δομημένο αστικό περιβάλλον της πόλης μας δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στη μετακίνηση και στην πρόσβαση συνανθρώπων μας σε όλους τους κοινόχρηστους και δημοτικούς χώρους και όταν αυτά διαπιστώνονται ή ανακύπτουν κάθε Δημοτική Αρχή, που θέλει να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα, οφείλει να τα εξαλείφει.
Είναι γεγονός ότι, όποια και όποιος και να ερωτηθεί σχετικά με τις μετακινήσεις, πεζός ή εποχούμενος θα πει ότι αρκετές φορές στην πόλη μας για τους πολίτες γίνεται ο βίος αβίωτος.
Οι συμπολίτες δεν μπορούν να περπατήσουν με ασφάλεια και ανεμπόδιστα στην πόλη μας. Ιδιαίτερα οι μητέρες με το παιδί στο καροτσάκι, τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν ένα σωρό εμπόδια; Γιατί άραγε;
Ποιοι αδρανούν στη βελτίωση του δημόσιου χώρου παντού, με προτεραιότητα στα μικρά αλλά πολύτιμα για όλους στην καθημερινότητα ζητήματα;
Την ύπαρξη πεζοδρομίων στα οποία να μπορεί να περπατήσει ο πεζός, τις διαβάσεις πεζών που μπορούν να συμβάλλουν στις ασφαλείς διελεύσεις πεζών, την ασφαλή μετακίνηση ποδηλατών, τη βιώσιμη κινητικότητα όλων;
Ποιοι αδιαφορούν στο να κάνουμε την πόλη μας φιλική και ευχάριστη στους επισκέπτες και στους κατοίκους.
Η παρούσα Δημοτική Αρχή του κυρίου Σελέκου υπάρχει;
Βεβαίως, αλλά παρακολουθεί από μακριά τα συμβάντα και περιμένει να βρεθεί λύση «εξ ουρανού»!
Εμείς αγαπητοί συμπολίτες πιστεύουμε ότι λύσεις υπάρχουν, αρκεί να τις αναζητήσεις, να τις σχεδιάσεις και να τις δρομολογήσεις.
Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας στην πόλη μας αξιοβίωτη.
Η Ευρώπη τρέχει ενώ εμείς έχουμε μείνει πολύ πίσω. Δεν μπορεί η ανεπάρκεια των προηγούμενων και της παρούσας Δημοτικής Αρχής να αφήνει την πόλη μας στο περιθώριο.
Στηρίξτε το Δημοτικό Συνδυασμό «Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου» και τον Υποψήφιο Δήμαρχο Χαϊδαρίου Θοδωρή Σπηλιόπουλο με την ψήφο σας στις Δημοτικές Εκλογές γιατί δεν πρέπει η πόλη μας να μείνει στην άκρη των εξελίξεων.


Υφιστάμενη κατάσταση
Ο Συνδυασμός «Πολίτες σε δράση Χαϊδαρίου» εντοπίζει τα υφιστάμενα για αρκετά χρόνια αλλά και τα νέα δεδομένα, που οδηγούν στην αναγκαιότητα επανασχεδιασμού του συγκοινωνιακού χάρτη της Δυτικής Αθήνας και κατά συνέπεια της πόλης του Χαϊδαρίου υπό το πρίσμα βεβαίως των κατευθύνσεων για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής :

 • Ανεπάρκεια στην συγκοινωνιακή σύνδεση του Δάσους, του Δαφνίου και της Γρηγορούσας με το κέντρο της πόλης και το Μετρό / Σταθμός Αγίας Μαρίνας.     

 • Ανεπάρκεια σύνδεσης Άνω και Κάτω Αφαίας και Σκαραμαγκά με το κέντρο της πόλης, αποκλείοντας του συμπολίτες μας από την πρόσβαση σ’ αυτό και κατά συνέπεια στερώντας τους επαγγελματίες από τοπικό αγοραστικό κοινό. Αρκετοί κάτοικοι των περιοχών αυτών προτιμούν να μετακινηθούν ευκολότερα προς την Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο και προς το Αιγάλεω για τις αγορές τους.

   - Η ύπαρξη και λειτουργία του Αττικού Νοσοκομείου με μετακίνηση καθημερινή αρκετών χιλιάδων χρηστών από και προς το Νοσοκομείο. Στις εφημερίες ο αριθμός διπλασιάζεται σχεδόν. Η πόλη μας δέχεται ένα μεγάλο φορτίο διερχόμενων μετακινήσεων.
Η έλλειψη διασύνδεσης των σταθμών μετρό Αγίας Μαρίνας & Ανθούπολης με το Αττικό Νοσοκομείο, είναι γεγονός που επιβαρύνει το Χαϊδάρι κυκλοφοριακά από τη χρήση ΙΧ αλλά και περιβαλλοντικά από την ρύπανση της ατμόσφαιρας. Η έλλειψη οργανωμένης δημοτικής συγκοινωνίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των Χαϊδαριωτών, όπως συμβαίνει σε αρκετούς δήμους της χώρας μας, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
Η ευθύνη για την έλλειψη δημοτικής συγκοινωνίας βαραίνει τις δημοτικές αρχές Μαραβέλια για δύο περιόδους και Σελέκου για την τρέχουσα περίοδο. Ο Συνδυασμός «Πολίτες σε Δράση» προγραμματίζει τη δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας, που θα λειτουργεί παράλληλα και θα καλύπτει περιοχές και ανάγκες των Χαϊδαριώτών που δεν καλύπτει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας.
-       Η δημιουργία και λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι γεγονός πλέον το οποίο δημιουργεί νέα δεδομένα στις μετακινήσεις, που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον συγκοινωνιακό χάρτη στη Δυτική Αθήνα, δεδομένου ότι οι φοιτητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι λοιποί χρήστες υπερβαίνουν τις 20.000 καθημερινά χωρίς να υπάρχει συγκοινωνιακό μέσο που εξυπηρετεί γρήγορα και με συνέπεια τις ανάγκες τους.

-       Η επιλογή της Ελευσίνας σαν Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το έτος 2021, αποτελεί επίσης νέο δεδομένο κινητικότητας, το οποίο μας υποχρεώνει να δούμε πολλαπλά τις υποδομές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Χρειάζεται να βελτιώσουμε τις υφιστάμενες υποδομές ή και να δημιουργήσουμε νέες.
Μεταξύ άλλων και στο Χαϊδάρι, πόλη στην οποία τα ίχνη της Ιεράς Οδού είναι σημαντικά και προκαλούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών να δουν από κοντά την υποδομή διασύνδεσης της αρχαίας Αθήνας με την Ελευσίνα, το δρόμο που ακολουθούσαν οι πομπές για τη συμμετοχή τους στα Ελευσίνια μυστήρια.
-       Στην πόλη μας υπάρχει η Μονή Δαφνίου, Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και η πρόσφατα ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης την καθιστά επισκέψιμη και βεβαίως ένα ακόμα πόλο έλξης επισκεπτών.
Παράλληλα έχει αποφασιστεί παρέμβαση για την ανάδειξη του ίχνους της αρχαίας Ιεράς Οδού στο Βοτανικό Κήπου Διομήδους. Μετά την πρόσφατη έγκριση σχετικού κονδυλίου 150.000€ περίπου από την Περιφέρεια Αττικής, επίκειται η υπογραφή τετραμερούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ΑΣΔΑ, του Υπουργείου Πολιτισμού και του φορέα του Βοτανικού Κήπου για την δρομολόγηση των διαδικασιών πρόσκλησης – υλοποίησης της μελέτης.
Είναι ένα έργο το οποίο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τέλος του 2020, οπότε θα είναι και επισκέψιμο από το κοινό και επομένως πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης και πρόσβασης επισκεπτών στο χώρο.

-       Επίσης θα πρέπει να αναφερθούμε στο πάγιο αίτημα των Πολιτών σε Δράση για την αξιοποίηση της Ακτής Σκαραμαγκά και επομένως τη δημιουργία εύκολης πρόσβασης στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Δυτικής Αθήνας, με τα συνοδευτικά έργα αποκατάστασης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και του ιερού της Αφροδίτης στην Αφαία Σκαραμαγκά.
Να σημειωθεί βεβαίως ότι η θετική στάση της Περιφέρειας Αττικής και η δημόσια δέσμευση για χρηματοδότηση μελέτης αξιοποίησης της Ακτής Σκαραμαγκά, αγνοείται πεισματικά και προκλητικά από την παρούσα Δημοτική Αρχή.

-Η επέκταση και λειτουργία του Μετρό μέχρι τον Πειραιά δημιουργεί επιπλέον νέες προοπτικές για την άμεση ενδιάμεση πρόσβαση επισκεπτών στο Χαϊδάρι στα σημαντικά μνημεία της σύγχρονης ιστορίας της πόλης μας, τα οποία επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από το πρόγραμμά μας με τον τίτλο «Μονοπάτια Πολιτισμού» στο Χαϊδάρι (Στρατόπεδο Χαϊδαρίου - Μπλοκ 15, Μνημείο Ν. Πλουμπίδη, Μνημείο Λέλας Καραγιάννη και Μανώλη Λίτινα), τα κτήρια Παλατάκι και Νικολάου Γύζη, το Βοτανικό Κήπο του Διομήδους, την Μονή Δαφνίου μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και με τελικό προορισμό την Ελευσίνα.

Να σημειωθεί ότι η επισκεψιμότητα στις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες αυξάνεται σε σημαντικό βαθμό. Έτσι θεωρούμε ότι ένα μέρος των επισκεπτών της Ελευσίνας, ένα σημαντικό μέρος των επισκεπτών της Αττικής θα ενδιαφερθεί για πολιτιστικά διαθέσιμα της πόλης μας.
Ή άλλως δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ο δρόμος προς την Ελευσίνα, διαμέσου του Χαϊδαρίου, θα είναι non stop, εξαιτίας της προκλητικής αδιαφορίας ή και της άγνοιας των τοπικών αρχών αλλά και της μη συμμετοχής της πολιτείας με δίκαιο τρόπο για την πόλη μας, κατά συνέπεια και για τη Δυτική Αθήνα.

Με βάση τα παραπάνω επαναφέρουμε την ανάγκη να συζητηθεί η δημιουργία ενός νέου συγκοινωνιακού λειτουργικού χάρτη που θα λαμβάνει υπόψη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό όλα τα ανωτέρω θέτοντας σαν βασική πλέον παράμετρο στο σχεδιασμό τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.
Γιατί πλέον πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα,
Διότι,

εμπεριέχει τις καλλίτερες συνθήκες προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, την ανεμπόδιστη μετακίνηση σε όλους τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες. Πεζούς, ποδηλάτες, άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα με αναπηρία.
Τη βελτίωση της ασφάλειας στις μετακινήσεις, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, αύξηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Με την εκπόνηση κατόπιν συλλογικής και συστηματικής διαβούλευσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), το οποίο θα αποτελεί τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο εργαλείο των φορέων τοπικής και της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων φορέων επιτυγχάνεται η δημιουργία στρατηγικής για την αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Επιτυγχάνεται η βέλτιστη αναζήτηση και η δημιουργία ξεχωριστής ταυτότητας της πόλης μας.

Οποιαδήποτε χρηματοδότηση από χρηματοδοτικά πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προϋποθέτει στο άμεσο μέλλον την ύπαρξη / εφαρμογή Σ.Β.Α.Κ. που θα αποτυπώνει ένα εγκεκριμένο ολοκληρωμένο σχέδιο που αντιμετωπίζει τα ζητήματα της κινητικότητας των ανθρώπων, την αλληλεπίδραση με τις χρήσεις γης και το αστικό χώρο, τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, στην εργασία κ.λ.π.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι στρατηγικό δυναμικό σχέδιο για την ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης από και προς το κέντρο της πόλης καθώς και από και προς τους λοιπούς γειτονικούς αστικούς προορισμούς, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών βασισμένο σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη,
-τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων,
-την ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και τη συνεχή αξιολόγηση των παρεμβάσεων.
Το ΣΒΑΚ διαφοροποιείται από τις συνήθεις μελέτες μακροχρόνιου ή βραχυχρόνιου συγκοινωνιακού σχεδιασμού αλλά και τις μελέτες διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης.
Οι σημαντικότερες διαφορές των ΣΒΑΚ από τις άλλες μελέτες είναι κατά βάση οι ακόλουθες:
 1. Επικεντρώνονται στον άνθρωπο και όχι στην κυκλοφορία των οχημάτων,
 2. Ο βασικός τους στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της χωρητικότητας του οδικού δικτύου για την διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής,
 3. Προϋποθέτουν προσεγγίσεις ενιαίου σχεδιασμού (μεταφορών, χρήσεων γης, περιβάλλοντος, κοινωνικής συνοχής, κλπ) και όχι μονοθεματική προσέγγιση,
 4. Βασίζονται σε διεπιστημονική προσέγγιση με συμμετοχή επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων,
 5. Δεν περιορίζονται από διοικητικά όρια περιοχών αλλά εκτείνονται γεωγραφικά με βάση λειτουργικά κριτήρια,
 6. Προϋποθέτουν την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση μιας διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης,
 7. Βασίζονται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του επισπεύδοντος φορέα.

Η εκπόνηση, η οποία χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο (ΝΠΔΔ) του Υπουργείο Περιβάλλοντος, και εφαρμογή του ΣΒΑΚ στην πόλη μας αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη όπως:
 • καλύτερες συνθήκες προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, ανεμπόδιστη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών, βελτίωση της ασφάλειας στις μετακινήσεις,
 • μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας. Αν δεν πετύχουμε μέχρι το 2050 την παύση έκλυσης των αερίων θερμοκηπίου, για τα οποία ένα σημαντικό μέρος οφείλεται στις μεταφορές, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει αν οι πόλεις γενικότερα θα μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά μας ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.
 • Ενισχύεται η κοινωνικοποίηση των κατοίκων της πόλης. Θέλουμε τους συμπολίτες μας να ζουν και να απολαμβάνουν την πόλη περπατώντας και ποδηλατώντας.
 • Αυξάνεται ο διαθέσιμος αστικός χώρος με ισότιμη και δίκαια συνύπαρξη πεζών, ποδηλατών, μηχανών, αυτοκινήτων και λεωφορείων.
 • αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. Από τις θετικές συνέπειες είναι και η ενίσχυση της τοπικής αγοράς από την οποία σήμερα αποκλείονται αρκετοί κάτοικοι των συνοικιών της πόλης μας.
Δεν πρόκειται να έλθουν επισκέπτες όταν αφενός υπάρχει δυσκολία πρόσβασης και αφετέρου όταν στην πόλη μας καθημερινά επικρατεί ακαταστασία στις μετακινήσεις όλων των μορφών αλλά και εμποδίζεται η απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών (σε πεζούς, ποδηλάτες και ΑμΕΑ). Η ελκυστικότητα είναι χαρακτηριστικό των συγκροτημένων κοινωνιών.
Αυτό άλλωστε δεν θαυμάζουμε στα ταξίδια μας στο εξωτερικό!


Στην εικόνα η αποτύπωση του παραδοσιακού συγκοινωνιακού σχεδιασμού σε σχέση με το σχεδιασμό της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Να σημειωθεί ότι έχει εγκριθεί για το Δήμο μας ένα ποσό 40.000 ευρώ από τον άξονα προτεραιότητας  4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» του Πράσινου Ταμείου (ΝΠΔΔ) για την εκπόνηση σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, χωρίς η παρούσα Δημοτική Αρχή να έχει, από τα τέλη του 2017 μέχρι σήμερα, εκπονήσει τη μελέτη, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε όλα τα ζητήματα που συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με την αστική κινητικότητα.
Το Πράσινο Ταμείο έχει ενημερώσει τους ενταγμένους Δήμους με τις αριθ. 114.6/2016 και 118.1/2017 αποφάσεις του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, ότι μπορούν να προχωρήσουν στις διαδικασίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις των eltis στον ακόλουθο σύνδεσμο : http://www.eltis.org/el


Σε κανένα συμπολίτη μας δεν πρέπει να αποκλείεται η πρόσβαση από και προς το κέντρο της πόλης, κανένας συμπολίτης μας δεν πρέπει να ταλαιπωρείται και να υφίσταται συνθήκες αποκλεισμού στις μετακινήσεις του στην πόλη μας.
Δέσμευσή μας είναι να μπορούν οι συμπολίτες να περπατούν με ασφάλεια και ανεμπόδιστα στην πόλη μας. Η απόδοση σεβασμού στην πράξη σε συμπολίτες μας ΑμΕΑ, άτομα με αναπηρία και έγκυες γυναίκες.
Δέσμευσή μας είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού ασφαλούς δικτύου πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων, υποδομών για μηχανοκίνητα μέσα που συνδυάζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στην αγορά και στις υπηρεσίες καθώς και την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών παράλληλα με τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων κατόπιν συνεχούς διαβούλευσης με πολίτες και φορείς της πόλης μας.
Δέσμευσή μας είναι η αγορά δημοτικών ποδηλάτων για τη χρήση από πολίτες και επισκέπτες, όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Να κάνουμε την πόλη μας φιλική και ευχάριστη στους επισκέπτες και στους κατοίκους.
Ο σχεδιασμός και η δημιουργία λειτουργικής δημοτικής συγκοινωνίας με βάση τα παραπάνω θα συμβάλει στην άνετη μετακίνηση των συμπολιτών μας, καθώς θα σχεδιαστούν οι βέλτιστες διαδρομές, που θα εξυπηρετούν καθημερινές και πραγματικές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών.
Κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να επισημάνει τα προβλήματα μετακίνησης στην καθημερινότητά του και να προτείνει λύσεις ή νέες προσεγγίσεις για την βελτίωση της περιοχής / γειτονιάς του. Αυτή είναι βασική λειτουργία που διέπει το σχεδιασμό μας, αφού θέτει σαν προϋπόθεση σε κάθε σχεδιασμό την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την τοπική διάστασή της.
Στόχος είναι η δημοτική συγκοινωνία να επανδρωθεί με τα κατάλληλα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Γενικότερος στόχος μας και τον αναφέρουμε στο πρόγραμμά μας είναι εφόσον υπάρξει σταθερό δίκτυο ρευματοδότησης να συμβάλλουμε, σαν υπεύθυνη Δημοτική Αρχή, στην χρήση σταδιακά καθαρής μορφής ενέργειας από τα οχήματα του Δήμου και επομένως στον περιορισμό της ρύπανσης του αστικού περιβάλλοντος.

31/1/2019
ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΓ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019 ΤΩΝ ΠΣΔ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΟΙΜΩΔΩΝ :Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *