ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ. (..πυρασφαλεια...πυροφυλακη..δασοπυρόσβεση)Δεσμευομαστε .....


Αποτελεσματική αξιοποίηση και χρήση των υδάτινων πόρων


Υφιστάμενη κατάσταση :
Ανυπαρξία εδώ και χρόνια πολιτικής αξιοποίησης των πολύτιμων υδάτινων πόρων (νερό βροχής, γεωτρήσεις-πηγάδια στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας).


Προτείνουμε και δεσμευόμαστε για,
Δημιουργία κατάλληλων υποδομών διαχείρισης υδάτινων πόρων. Αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων (υφιστάμενες γεωτρήσεις στο Ποικίλο όρος) για αρδευτικούς, πυροσβεστικούς σκοπούς και για την πυροπροστασία του δασικού περιβάλλοντος.
Στόχος η εξοικονόμηση σημαντικών ποσών που καταβάλλονται στην ΕΥΔΑΠ και μείωση της χρήσης πόσιμου νερού από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, γιατί το νερό είναι αγαθό που δεν πρέπει να το σπαταλάμε όταν έχουμε εναλλακτική δυνατότητα.
Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες,
πρόσφατες είναι οι δημοσιοποιήσεις στοιχείων από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενδεχόμενη αυξημένη λειψυδρία, ιδίως τα καλοκαίρια, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία.
Οι συνέπειες αποδίδονται κατά κύριο λόγο στην κλιματική αλλαγή (σε ποσοστό 80-90%).
Στην Ελλάδα και Κύπρο με μια άνοδο της θερμοκρασίας της τάξης των δύο βαθμών, θα αυξηθεί κατακόρυφα η αναλογία ζήτησης νερού προς τη διαθεσιμότητά του.
Επομένως είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων για εξοικονόμηση νερού.
Εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες στο μέτρο που μας αναλογεί;
Ασφαλώς ναι! Γι’ αυτό θεωρούμε το ζήτημα αυτό σημαντικό και δεσμευόμαστε για παρέμβαση με έργο συγκεκριμένο.

Ειδικότερα αναφέρουμε τα εξής :
Επειδή στο Δήμος μας έχουμε την τύχη να διαθέτουμε το περισσότερο αστικό και περιαστικό πράσινο από όλους τους όμορους δήμους θεωρούμε υψίστης σημασίας, τις δράσεις πυρασφαλείας-πυροφυλακής-δασοπυρόσβεσης.
Στο δημαρχείο Χαϊδαρίου έχουν πραγματοποιηθεί κατ’ επανάληψη συσκέψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπου έχει εκτιμηθεί το επίπεδο ετοιμότητας, οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα και έχουν διατυπωθεί προτάσεις χωρίς να τύχουν αποδοχής και εφαρμογής.
Μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση τόσο από το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης όσο και από το γειτονικό μας, το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, δημοσιοποιούμε βασικά στοιχεία, τα οποία ενσωματώνουμε στο σχεδιασμό μας και θέτουμε στην κρίση των συμπολιτών μας.
Τόσο ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης όσο και ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας χρησιμοποιούν ένα εξαιρετικό σύστημα σύστημα δασοπροστασίας–δασοπυρόσβεσης στις δασικές περιοχές είτε στα άλση, το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία και έχει αξιολογηθεί η επιχειρησιακή του αξία.
Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού / ΣΠΑΥ) σε συνεργασία με τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, τοποθέτησε, 200 υδροβόλα σε όλο το μήκος του βουνού με 4 αντλιοστάσια και 12 αντλίες υποστήριξης, που καταβρέχουν καθημερινά το βουνό με δεκάδες τόνους νερού. Η ανάταξη και επαναλειτουργία της γεώτρησης στην περιοχή Κιάφα, τροφοδοτεί αυτόματα με νερό τις δεξαμενές στο βουνό.
Η υδροδοτική ικανότητα της γεώτρησης αυτής φθάνει ημερησίως τα 70 κ.μ. νερού (όσο 8 υδροφόρες του Δήμου) !!
Στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας υπάρχουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία 12 υδροβόλα που λειτουργούν για αρκετά χρόνια επιτυχώς με νερό βρόχινο που συλλέγεται σε κατασκευασμένες λιμνοδεξαμενές από τη Δημοτική Αρχή.
Το βρόχινο νερό των λιμνοδεξαμενών χρησιμοποιείται και για αρδευτικούς σκοπούς, εξοικονομώντας χρήματα, καθώς μειώνεται αντίστοιχα η κατανάλωση από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Εύλογη η απορία πολλών συμπολιτών μας.
Στο Χαϊδάρι, στην πόλη μας, γιατί δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο;

Στο Ποικίλο Όρος υπάρχει εγκατεστημένη μεγάλη γεώτρηση του ΑΣΔΑ, η οποία (όταν λειτουργούσε) είχε ικανότητα παροχής τουλάχιστον 60 κυβικά μέτρα νερού την ώρα, δηλαδή σε ημερήσια βάση (με 10ωρη λειτουργία) μπορούσε να δώσει πάνω από 600 κυβικά μέτρα νερό.
Η γεώτρηση αυτή τροφοδοτούσε την άρδευση του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δάσος και σημείο υδροληψίας για πλήρωση δεξαμενής πυρόσβεσης. Δυστυχώς, η γεώτρηση αυτή είναι, λόγω βλάβης, εκτός λειτουργίας πάνω από ένα χρόνο, η δε ευθύνη και η ανάληψη του κόστους για την επαναλειτουργία της πηγαινοέρχεται» από το ΑΣΔΑ στο Δημοτική Αρχή της πόλης μας.
Δηλαδή «από τον Άννα στον Καϊάφα».

Το αποτέλεσμα; Ο χλοοτάπητας του γηπέδου να ποτίζεται με πόσιμο νερό της ΕΥΔΑΠ και η απόληψη νερού για πυρόσβεση να είναι αδύνατη!

Με βασική υδροληψία από τη γεώτρηση αυτή, θα μπορούσε και ο Δήμος μας να κάνει κάτι αντίστοιχο με το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης και το Δήμο Αγίας Βαρβάρας και να αναπτύξει στις παρυφές του βουνού, εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αθηνών – Κορίνθου, ένα παρόμοιο δίκτυο πυρόσβεσης για το περιαστικό πράσινο, το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους.
Για ένα τέτοιο έργο απαιτείται η ανάλογη τεχνικοοικονομική μελέτη.
Εμείς δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε άμεσα στην αξιοποίηση των γεωτρήσεων και στην εκπόνηση της μελέτης γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά με συστηματικό τρόπο το πράσινο που αποτελεί ζωοδότη πνεύμονα στην πόλη μας και χώρο αναψυχής των συμπολιτών και των επισκεπτών της πόλης. Να αξιοποιήσουμε το βρόχινο νερό για αρδευτικούς σκοπούς και να εξοικονομήσουμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, από τη μη χρήση νερού από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Η πρότασή μας είναι σαφής και αφορά : «Μελέτη συστήματος πυροπροστασίας και δασοπυρόσβεσης στο όρος Αιγάλεω / Ποικίλο & προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση του συστήματος».
Αντικείμενο του έργου είναι :
• η εκπόνηση και εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος Πυροπροστασίας με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την έγκαιρη προειδοποίηση δασικής πυρκαγιάς σαν βασικό μέτρο πρόληψης αφενός και
• αφετέρου η μελέτη για την προμήθεια και τοποθέτηση υδροβόλων σε όλο το μήκος του βουνού με κατασκευή των απαιτούμενων αντλιοστασίων και αντλιών υποστήριξης για την δασοπυρόσβεση και δασοπροστασία στο όρος Αιγάλεω / Ποικίλο, ενός από τους σημαντικότερους πνεύμονες περιαστικού πρασίνου για το λεκανοπέδιο της Αττικής και ότι πιο σημαντικό διαθέτει η Δυτική Αθήνα σαν στοιχείο ποιότητας ζωής σε αντιδιαστολή με τη ρύπανση του ΧΥΤΑ Φυλής.
Στο Ποικίλο Όρος (γεωγραφικά όρια του Δήμου Χαϊδαρίου) υπάρχει η αρδευτική γεώτρηση, με ικανότητα παροχής περίπου 60,00μ3 την ώρα, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την πλήρωση δεξαμενής δασοπυρόσβεσης.
Παράλληλα διενεργείται έλεγχος στις λοιπές γεωτρήσεις για την φέρουσα αρδευτική – υδροδοτική ικανότητά τους, τόσο για την αξιοποίησή τους σε απολήψεις νερού για λόγους δασοπυρόσβεσης – πυροπροστασίας όσο και για την εξυπηρέτηση αρδευτικών αναγκών του Δήμου μας.
Καρά συνέπεια υποβάλλεται αιτιολογημένο αίτημα χρηματοδότησης για τη διενέργεια μελέτης ή και κατασκευής του έργου σε συνεργασία με τον ΑΣΔΑ.
Η Χρηματοδότηση από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Η συνεργασία για την ολοκληρωμένη παρέμβαση περιλαμβάνει το Δήμο Χαϊδαρίου, τον ΑΣΔΑ, την Περιφέρειας Αττικής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Σχολή Μηχανικών / Τμήματα Πληροφορικής και Γεωπληροφορίας

Επίσης για την αποφυγή χειμαρρικών φαινομένων κατασκευάζουμε μικρά ανασχετικά λίθινα φράγματα στο Ποικίλο, τα οποία θα συμβάλλουν και στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζονται.
Αρκετοί συμπολίτες έχουν διαπιστώσει τη διάβρωση που έχει προκληθεί στο Ποικίλο από τις έντονες βροχοπτώσεις και με εξαιρετικά μικρής τεχνικής και οικονομικής κλίμακας παρεμβάσεις μπορούμε συμβάλλουμε στην επίτευξη του στόχου.

Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε να προστατεύουμε τα σπίτια μας!
Δεν αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη!
Έχουμε και τη γνώση και την αποφαστιστικότητα για να αναλάβουμε τη σχετική πρωτοβουλία και να φέρουμε σε πέρας σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτό το σημαντικό έργο για την πόλη μας και το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον της.

Θοδωρης Σπηλιοπουλος

31/1/2019
υγ,
ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019 ΠΣΔ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΟΙΜΩΔΩΝ :Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *