Τουρισμός στο Χαϊδάρι : ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ;


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Τουρισμός
Προβάλλουμε το Δήμο μας ως τουριστικό προορισμό και αναδεικνύουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού με δημιουργία θεματικών μονοπατιών και δράσεων προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Υπάρχουν δύο επίπεδα προσέγγισης για προσέλκυση τουριστών στην πόλη.

Το πρώτο αφορά στην αξιοποίηση των πολιτιστικών διαθέσιμων της πόλης μας (Παλατάκι, Κτήριο Γύζη, βοτανικός κήπος του Διομήδους, Μονή Δαφνίου, Ιερό της Αφροδίτης στην Αφαία Σκαραμαγκά, Στρατόπεδο Χαϊδαρίου – Μπλοκ 15, Μνημείο Μανώλη Λίτινα και Λέλας Καραγιάννη, Μνημείο Νίκου Πλουμπίδη), λόφος Προφήτη Ηλία.

Γι΄ αυτό συνεργαζόμαστε αφενός με την Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής αξιοποιώντας παράλληλα  τις δυνατότητες που προσφέρει η δυναμική ιστοσελίδα της,

www.athensattica.gr    για καταχώρηση επιλογών για επίσκεψη στην πόλης μας, διαδρομών, δραστηριοτήτων και αφετέρου με το Υπουργείο Τουρισμού που χαράσσει τη στρατηγική σε εθνικό επίπεδο.
Θέτουμε στο σχεδιασμό μας την ανάδειξη του λόφου του Προφήτη Ηλία, στα Δυτικά της Αθήνας, σαν δεύτερο υπερτοπικό και σημαντικό πανόραμα στο Φυσικό και Πολιτιστικό Αστικό Τοπίο του λεκανοπεδίου Αττικής, αφού αποτελεί θέση κατόπτευσης μεγάλου τμήματος του πολεδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας.
Για την πόλη μας είναι ένα σημαντικό τοπόσημο. Μπορεί δε να αποτελέσει εναλλακτικά χώρο παρουσίασης και αρχικής ξενάγησης στο Αττικό φυσικό και πολιτιστικό τοπίο, πριν την πραγματοποίηση επισκέψεων σε επιμέρους σημεία.

Η τουριστική ανάδειξη του Χαϊδαρίου θα βασίζεται στη φέρουσα ικανότητα της πόλης, θα διέπεται από τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, διαμέσου της θεαματικά στοχευμένης  προβολής της πόλης μας.

Για την τουριστική προβολή του Χαϊδαρίου και την αύξηση της επισκεψιμότητας στην πόλη μας, δημιουργούμε συστηματική βάση συνεργασίας με το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αιγάλεω) προκειμένου να βελτιώνουμε το σχεδιασμό στο παρεχόμενο τουριστικό προϊόν  και τις αναγκαίες υποδομές καθώς και με τους όμορους Δήμους, αφού ζητούμενο είναι η προσέλκυση επισκεπτών δυτικά της Αθήνας.
Η ενημέρωση και κατάρτιση των επαγγελματιών σε γνωστικά αντικείμενα που τους προσφέρουν πρόσθετες επιχειρησιακές δυνατότητες και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι παράμετρος που περιλαμβάνεται εξ αρχής στο σχεδιασμό μας.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής :Προβάλλουμε και επεκτείνουμε τις αναρριχητικές διαδρομές στο Ποικίλο με δημιουργία νέων με βελτίωση της πρόσβασης και των υποδομών στο αναρριχητικό πεδίο (ασβεστολιθικός βράχος πολύ καλής ποιότητας)  στο σημείο Ζαστάνι, 4 χιλιόμετρα από το Σκαραμαγκά.
Στις δράσεις εναλλακτικού τουρισμού ενσωματώνουμε τη μελέτη και δημιουργία προϋποθέσεων για παρατήρηση των πουλιών (bird watching) στη λίμνη Κουμουνδούρου.
Το ιδιόμορφο καθεστώς προστασίας της λίμνης, αφού γειτνιάζει με στρατόπεδο, την έχει καταστήσει σαν έναν πολύ σημαντικό υγρότοπο, δυτικά της Αθήνας, για πλήθος υδρόβιων πουλιών (Φαλαρίδες, Κιρκίρια, Χουλιαρόπαπιες, Γκισάρια,  Πρασινοκέφαλες μμ, Βαλτόπαπιες που είναι και απειλούμενο είδος) καθώς βρίσκουν στη λίμνη άφθονη τροφή και θέσεις ανάπαυσης.
Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην πόλη μας.
Μελετάμε και συζητάμε με επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους,  τους φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής την επαναλειτουργία της γιορτής κρασιού στο φυσικό της χώρο, όπου θα προβάλλονται οι ελληνικές δημιουργίες στα οινικά προϊόντα και ιδιαίτερα αυτά της ευρύτερης περιοχής.
Και στα δύο επίπεδα ζητούμενο είναι η σύνδεση του τουρισμού με τη ζωή της πόλης και η ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης.
Γι’ αυτό είναι αναγκαία η εκπόνηση ενός master plan, το οποίο θα αναδεικνύει και θα συνδέει τα παραπάνω με λειτουργικό τρόπο σε δίκτυο, με δυνητική χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής.
Η εξυπηρέτηση των αναγκών για την τουριστική προβολή της πόλης και η δυνατότητα λειτουργικής επάρκειας της Διοίκησης του Δήμου ως προς την επίτευξη των παραπάνω, θα ληφθούν υπόψη στην επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Αξιοποιούμε το επενδυτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποκατάσταση αστοχιών, που προκαλούν την υγρασία, στο δημοτικό κτήριο Ν. Γύζη και δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις για να συντηρείται το σημαντικό εικαστικό στοιχείο και είναι το κτήριο λειτουργικό και επισκέψιμο καθημερινά απ΄όλους τους πολίτες του κόσμου.
Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις καλύπτονται το επενδυτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»  σε ποσοστό 100%.
Η παραπάνω αναφορά επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη πρόσκληση 083/2019,  της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά στη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης, οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος των Δήμων.
Σ’ αυτό το κτηριακό απόθεμα συμπεριλαμβάνεται εύρος κτηρίων ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται η κατάλληλη διαμόρφωση εσωτερικά και εξωτερικά για τη λειτουργική επανένταξή τους στον αστικό ιστό της πόλης.
Το αποτέλεσμα δε, που είναι επιδιωκόμενο, σχετίζεται με το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις αποκατάστασης θα πρέπει να στοχεύουν α) την ανάδειξη των κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής δραστηριότητας ή/και β) την ουσιαστική αναζωογόνηση και την ενίσχυση / αλλαγή προσανατολισμού περιοχών σε πολιτιστικές / τουριστικές περιοχές.

1/2/2019
Θοδωρης Σπηλιόπουλος
Υ.Γ.ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *