Ενεργειακή Αναβάθμιση στο Χαϊδάρι: Έπρεπε να είχε γίνει χθες!

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  : Ενεργειακή αναβάθμιση με ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό
Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακές κοινότητες, Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Βασικοί στόχοι
Παραγωγή καθαρής ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των φυσικών πόρων, με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού στη πράξη.
Η εξοικονόμηση ενέργειας με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κτηριακό τομέα, ο οποίος συμμετέχει κατά 1/3 επί της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας, με σταδιακή αναβάθμιση, αλλά και την αντικατάσταση των όλων συμβατικών λαμπτήρων στον οδοφωτισμό με Led λαμπτήρες.

Τα ανωτέρω συντελούν εκτός από τη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη μείωση των εισαγωγών ενέργειας.

Δεν γίνεται να είμαστε σπάταλοι και να ταυτόχρονα να συζητάμε για ανάπτυξη!
Είναι πέρα από κάθε λογική η Δημοτική Αρχή να μην δίνει πρώτη το καλό παράδειγμα και να είναι πιο σπάταλη από τους σπάταλους.

Υφιστάμενη κατάσταση
Μέχρι σήμερα στην πόλη μας ελάχιστα έχουν συμβεί στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.
Η μισή σχεδόν πόλη δεν καλύπτεται από το δίκτυο φυσικού αερίου με συνέπεια οι κάτοικοι και επαγγελματίες να ξοδεύουν σημαντικά ποσά για την θέρμανση, ψύξη και άλλες λειτουργικές χρήσεις ενώ θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν με τη χρήση του φυσικού αερίου έως και 35% σε ετήσια βάση.
Επιπλέον είναι σημαντικό ότι η χρήση του φυσικού αερίου, σαν μεταβατικό καύσιμο, θα συνέβαλε στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι αισθητή καθημερινά σε όλους κατά τη χειμερινή περίοδο.
Η Δημοτική Αρχή είναι η πρώτη διδάξασα για την αδιαφορία σύνδεσης των κτηρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου, αφού στα δημοτικά κτήρια (το κτηριακό συγκρότημα Δημαρχείο, κλειστό γυμναστήριο και σχολεία) δεν έχει κάνει το παραμικρό. Αποτέλεσμα να δαπανώνται χιλιάδες ευρώ περισσότερα απ’ ότι με τη χρήση του φυσικού αερίου.
Που να ζητήσουμε να ενδιαφερθεί και να ασκήσει πίεση στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής για να επεκτείνει το δίκτυό της προκειμένου να επωφεληθούν κάτοικοι και επαγγελματίες!

Άλλες βέβαια Δημοτικές Αρχές έχουν αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες χάριν της τοπικής κοινωνίας (ενδεικτικά αναφέρεται η Δημοτική Αρχή της Αγίας Παρασκευής, που προσκάλεσε την ΕΔΑ α.ε. σε τοπική ανοιχτή συζήτηση αφενός για να πληροφορηθούν οι πολίτες και αφετέρου να εδραιωθεί μια συνεργασία για την υποβολή αιτήσεων από κατοίκους και επιχειρηματίες και την άμεση ικανοποίησή τους για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου).

Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Μάρτιος 2010 «Ρύπανση και Θόρυβος στο Χαϊδάρι, μία πρώτη προσέγγιση», έχει υπολογίσει ότι η εκπομπή ρύπων CO2 για το έτος 2011, ανήλθε σε 4.523,00tn. Το 62% των ρύπων προέρχεται από το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού, το 27% από την λειτουργία των δημοτικών κτιρίων και το 12% από τα οχήματα του Δήμου.
Βεβαίως και δεν έγινε τίποτα απολύτως σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο 2011- 2014 και είναι απορίας άξιο ότι, αφενός δεν έχει τροποποιηθεί – επικαιροποιηθεί μέχρι σήμερα και αφετέρου δεν υπάρχει καμία αξιολογητική κρίση για τους στόχους που είχαν τεθεί και ειδικότερα στην «Περιοχή Προτεραιότητας 1: Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες, κτίρια και οχήματα έως το 2020, κατά 20%».

Σύμφωνα με δημοσιοποιημένα στοιχεία, στον οδοφωτισμό αναλογεί το 36% του ενεργειακού κόστους γενικότερα των ΟΤΑ.
Η παρούσα Δημοτική Αρχή παραμένει αδρανής και στο κατώφλι του πέμπτου χρόνου άσκησης των καθηκόντων της, αφού μέχρι σήμερα η ιδεοληπτικές της αγκυλώσεις την εμπόδισαν να αξιοποιήσει κάθε μορφή δημόσιας χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης. Αναφέρουμε ενδεικτικά το πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, που υλοποιεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την τεχνική υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Το πρόγραμμα έχει σαν πρόβλεψη να διατεθούν συνολικά 200 εκατ. ευρώ (από 100 εκατ. ευρώ το ΤΠΔ και η ΕΤΕπ), ενώ ταυτόχρονα καλύπτεται το 100% του κόστους της επένδυσης.
Η σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους, διαμέσου της μείωσης κατανάλωσης ρεύματος, τελικά έχει τη δυνατότητα να αποπληρώνει την επένδυση.
Παρά τις επανειλημμένες τοποθετήσεις μας η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν προέβη σε καμία ενέργεια για ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό, που θα δρομολογούσε με συστηματικό τρόπο σχετικά έργα, αφού στο Δημοτικό Συμβούλιο διαθέτει τη συντριπτική πλειοψηφία και αποφάσεις παίρνονται στη βάση των εισηγήσεων και μόνο της Δημοτικής Αρχής.
Και οι λοιπές δημοτικές παρατάξεις βεβαίως δεν άσκησαν πίεση προς τη Δημοτική Αρχή.
Σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό ενεργειακής αναβάθμισης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  συμβάλει μεταξύ άλλων και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας δεδομένου ότι μπορεί να παρέχεται οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες από ευάλλωτες κοινωνικές ομάδες για χρήση στη θέρμανση, στον κλιματισμό, στον φωτισμό και στη λειτουργία άλλων συσκευών σε ένα νοικοκυριό.

Οι αυτοδιοικητικές αρχές πρέπει να κρίνονται με βάση την πραγματική προσφορά στην τοπική κοινωνία και όχι με βάση μόνο τις δημόσιες σχέσεις.
Η ικανότητα και επάρκεια των αυτοδιοικητικών, πρέπει να αποτελέσει κάποια στιγμή βασικό κριτήριό στις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας.

Θα αναφέρουμε ενδεικτικά μια πρωτοβουλία που έχει συμβεί σε άλλον Δήμο:
Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Πεντέλης, Δημήτρης Στεργίου – Καψάλης υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης 21.100,38 ευρώ με ΦΠΑ από πόρους της Περιφέρειας για την εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Πεντέλης, στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΔΑΕ (Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας).
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που καταναλώνουν κτίρια του Δήμου Πεντέλης, με γνώμονα τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στο κίνημα του Συμφώνου των Δημάρχων.

Στο σύμφωνο Δημάρχων είναι και ο δικός μας Δήμος εδώ και αρκετά χρόνια με βάση το «Σχέδιο Δράσης για την βιώσιμη Ενέργεια» ( Σ.Δ.Β.Ε.) «Επιχειρησιακό Σχέδιο 2011-2014», το οποίο εγκρίθηκε και αναρτήθηκε το 2011.
Αλλά όπως έχουμε ξαναγράψει παρόντες Δημοτικοί Άρχοντες και προηγούμενοι εξαντλούν τις δράσεις τους σε αναφορές χωρίς το ελάχιστο αντίκρισμα στην πράξη, αφού από προηγούμενους και ηγούμενους, τα γραπτά πετάχθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων!

Δεσμευόμαστε,
για ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό στην πόλη μας, που περιλαμβάνει την εξοικονόμηση ενέργειας ή και την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτηρίων, των δημοτικών υποδομών και δικτύων, ο οποίος θα συμβάλει στη μείωση λειτουργικών δαπανών στα Δημοτικά κτήρια – υποδομές καθώς και στην αποτροπή εκπομπής χιλιάδων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Ενσωματώνουμε στη τοπική διακυβέρνηση τους ενεργειακούς υπεύθυνους, με βελτίωση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Φτώχειας, με δυνατότητα μεταξύ άλλων να στηρίζει συμβουλευτικά τους συμπολίτες μας σε εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας. Διανέμουμε υλικό ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες και επαγγελματικές στέγες και τις δυνατότητες ένταξης σε σχετικά προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Συζητάμε ανοιχτά την προώθηση του συνεργατισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με συμμετοχή του Δήμου μας, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου σε ενεργειακά συνεργατικά σχήματα παραγωγής ενέργειας διαμέσου των οποίων θα μειωθεί το λειτουργικό κόστος σε επιχειρήσεις. (Θεσμικό πλαίσιο : N. 4513/ ΦΕΚ 9/Α/23-01-2018 «Ενεργειακές κοινότητες» _Τμήμα Α΄)

Ταυτόχρονα με τη δημιουργία ουσιαστικών αλληλέγγυων συνεργατικών σχημάτων δίνεται η δυνατότητα τόσο σε δημοτικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο να συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας και να συμβάλλουν στην αξιοπρεπή διαβίωση ενός πολύ μεγάλου αριθμού πολιτών, που έχουν πληγεί από την κρίση.

Γι’ αυτό θα μελετήσουμε την αξιοποίηση των κλαδεμάτων και την μετατροπή τους σε pellet προκειμένου να στηρίζουν ενεργειακές ανάγκες σε κατοικίες ή και δημοτικά κτήρια.

Συζητάμε τοπικά και ευρύτερα στην περιοχή μας για την αποκεντρωμένη εναλλακτική παραγωγή ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που θα καλύψει μέρος των αναγκών μας.

Θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε. Κοιν.)

Με τον θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε. Κοιν.) δίνεται η δυνατότητα στο σύνολο των φορέων της κοινωνίας να παράγουν ενέργεια διαμέσου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (είτε πρόκειται για μία πολυκατοικία, είτε για ομάδα βιοτεχνών, ξενοδοχείων, είτε με συμμετοχή ενός Δήμου σε τοπικό συνεργατικό σχήμα ή Δήμων σε διαδημοτικό συνεργατικό σχήμα, είτε με συμμετοχή ομάδας κ.λ.π.) και να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα ποσά οποία θα επενδυθούν στην ενέργεια μέχρι το 2030 είναι τεράστια και αναλογούν περίπου σε τρία ΕΣΠΑ. Συνολικά προϋπολογίζονται στα 50 δις περίπου, τα οποία τεκμηριώνουν τη σημαντική συνδρομή και τον κομβικό ρόλο της ενέργειας στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι της χώρας. Ειδικότερα,
για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής ζήτησης με μέτρα περιορισμού της σπατάλης και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα επενδυθούν 18 δις ευρώ περίπου.
για την αλλαγή του ενεργειακού μίγματος υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα επενδυθούν 32 δις ευρώ περίπου.
Μέχρι πριν το νόμο στην παραγωγή ενέργειας συμμετείχαν μόνο το κράτος και οι ιδιώτες.


Ορισμός Ε. Κοιν. σύμφωνα με το ν. 4213/2018
Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και  της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σαν μέλη μια Ε.Κοιν.
Φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,
Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
Ο.Τ.Α. α΄ & β’ βαθμού της ίδιας Περιφέρειας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών
Τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο
βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.

Μορφές Ε.Κοιν.
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χωρίς διανομή κερδών.
Τα πλεονάσματα της χρήσης δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν στην Ε.Κοιν. υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου επιτρέπεται η διανομή πλεονασμάτων χρήσης στα μέλη (των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των αποθεματικών).

Και στις δύο μορφές κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο ανεξάρτητα των συνεταιριστικών μερίδων που έχει στην κατοχή του.
Σύμφωνα με το νόμο οι Ε.Κοιν. ασκούν υποχρεωτικά ή δυνητικά ρητά τις δραστηριότητες όπως είναι προσδιορισμένες σε ενότητες στο νόμο.
Υπάρχουν εδικές προϋποθέσεις και όροι προνομιακής συμμετοχής για τις Ε.Κοιν., ρητά αναφερόμενες στο νόμο.

Παραδείγματα
Στη νησιωτική Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί οι πρώτες Ενεργειακές Κοινότητες, με στόχο την αυτάρκεια και την αυτονομία στις ενεργειακές ανάγκες, με την εφαρμογή τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποθήκευσης και «έξυπνης» διαχείρισης προς όφελος του δήμου και των κατοίκων. 
Οι συμμετέχοντες στο νέο ενεργειακό σχήμα από απλοί καταναλωτές είναι ταυτοχρόνως καταναλωτές και παραγωγοί ενέργειας δικτύου (netprosumers). Μπορούν να απολαμβάνουν ενεργειακά και οικονομικά οφέλη, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς της παραγωγής και συμψηφισμού ενέργειας προερχόμενης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(net-metering και virtual net-metering), της ενεργειακής τροφοδότησης μονάδων αφαλάτωσης κ.α., της εξοικονόμησης ενέργειας, της ηλεκτροκίνησης, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Κάτοικοι και επιχειρήσεις (πρατήρια καυσίμων, τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ενοικιάσεων οχημάτων, κλπ) μίας πόλης, δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα, για την εγκατάσταση υποδομών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ηλεκτρικά ποδήλατα, μοτοποδήλατα, μικρά οχήματα, κλπ) και την ενοικίαση των ηλεκτρικών οχημάτων  στους επισκέπτες/τουρίστες της πόλης.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ – VIRTUAL NET METERING
Πέντε επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κλπ) δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα Φ/Β (φωτοβολταϊκό) σύστημα ή και μία ανεμογεννήτρια (Α/Γ) σε ένα ακίνητο που μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή και εφαρμόζουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φ/Β σύστημα ή την Α/Γ με τις καταναλώσεις των επιχειρήσεων, για να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστους.
Εν τέλει εκτιμούμε ότι,
Ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων μπορεί να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός βραχίονας σε τοπικό επίπεδο, με συμπράξεις και θεσμικές συνεργασίες πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυξάνοντας την τοπική αποδοχή, δίνοντας προστιθέμενη αξία και προοπτικές απασχόλησης και καινοτομίας.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *