Κοινωνική Πολιτική, Ενίσχυση της εργασίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας.


3ος Άξονας
Κοινωνική Πολιτική, Ενίσχυση της εργασίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Εισαγωγή
Η κάθε Δημοτική Αρχή έχει ουσιαστικό ρόλο τόσο στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής με δράσεις και παρεμβάσεις συγκεκριμένες όσο και στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας.
Η αδιέξοδη αναμονή που τηρεί η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν οδηγεί σε καμία λύση.
Θαύματα δεν γίνονται από μόνα τους. Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους το «Συν Αθηνά και χείρα κίνει».
Η Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης με επικεφαλής τον κύριο Σελέκο, ούτε με την Αθηνά τα έχει καλά, ούτε με κινήσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο τοπικά.
Περιμένει ίσως από κάπου αλλού; Δεν μας το έχει εξηγήσει μέχρι σήμερα. Μόνο συνεχείς καταγγελίες, προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Πρόταση για δράση καμία.
Εμείς προτείνουμε τα εξής.
Α) Κοινωνική Πολιτική
Α.1. Λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των οδών (Ακροπόλεως & Βεργίνας) στο Δάσος με στόχο να συμβάλλει στη διευκόλυνση συμμετοχής της γυναίκας στην οικονομική και κοινωνική ζωή και εν τέλει στην βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης σε 60 και πλέον οικογένειες συμπολιτών μας.
Θα συμβάλλει στη φιλοξενία πλέον των 60 βρεφών και νηπίων σε σύγχρονη κτηριακή υποδομή με παιδαγωγικό σχεδιασμό σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης αγωγής.
Επίσης θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε εκπαιδευτικό προσωπικό και προσωπικό φροντίδας βρεφών και νηπίων.
Η κτηριακή υποδομή για το ΒΝΣ, επί της οδού Βεργίνας στο Δάσος κόστισε στον Έλληνα φορολογούμενο περίπου 1,144 εκατ. ευρώ χωρίς να λειτουργεί από το 2014.

  • Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 31-10-2005 από την Εργατική Εστία
  • Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία έγινε Απρίλιο του 2006 (12-04-2006).
  • Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε τον Απρίλιο του 2014 (15-04-2014).
Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός για 4 και πλέον χρόνια (από το 2014 και μετά) δεν μπορεί να λειτουργήσει, διότι,
το έργο έγινε χωρίς να υπάρχει οδική πρόσβαση στο κτήριο.
Δηλαδή σε περίπτωση ανάγκης,
ούτε πυροσβεστική ούτε ασθενοφόρο,
μπορεί να έχουν την απαιτούμενη πρόσβαση,
με αποτέλεσμα το κτήριο να θεωρείται πολεοδομικά αυθαίρετο.
Βεβαίως έχει λειτουργήσει ο σταθμός στο Δάσος στην 3η Σεπτεμβρίου, αλλά οι ανάγκες δεν έχουν καλυφθεί και κάθε Δημοτική Αρχή, που σέβεται το ρόλο της και τους δημότες, πρέπει πάντα να προσπαθεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των οικογενειών των συμπολιτών μας.
Πολύ δε περισσότερο όταν ήδη έχουμε μια δομή ΒΝΣ κατασκευασμένη στο Δήμο μας.
Τι απαιτείται; Να υπάρξει οδική πρόσβαση, όπως συμβαίνει σε κάθε σπίτι, για να θεωρείται η υποδομή πολεοδομικά νόμιμη και να της δοθεί άδεια λειτουργίας σαν Βρεφονηπιακός Σταθμός.
Εμείς οι ΠσΔ σαν Δημοτική Αρχή έχουμε την δυνατότητα και την ικανότητα να συμβάλλουμε στη μείωση των ανισοτήτων και στην παροχή ίσως ευκαιριών σε όλους τους συμπολίτες μας, με την επίλυση του ζητήματος και τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού.
Δέσμευσή μας είναι, όλα τα βρέφη και τα νήπια, με τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα αλλά και με μια επιπλέον δημοτική πρόνοια και πολιτική, να φιλοξενούνται σε ΒΝΣ στο Χαϊδάρι.
Α.2. Η διάθεση χώρου για τη δημιουργία αστικού λαχανόκηπου. Μια πρόταση, αίτημα πολλών συμπολιτών μας, που στερούνται από λίγα τετραγωνικά αυλής και η οποία εκτιμάται ότι θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στους συμπολίτες μας.
Α.3. Προτείνουμε τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων για τους καλοκαιρινούς μήνες συνδυασμένη με τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών για τα παιδιά των συμπολιτών μας.

Β) Αλληλέγγυα Πολιτική & Δράση.
Υποστήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας.
Β.1. Συνεργατικά αλληλέγγυα σχήματα για την εργασιακή ένταξη συμπολιτών μας.
Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε όσους και όσες θέλουν να αξιοποιήσουν τοπικά τα προβλεπόμενα στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και να επιχειρήσουν την εργασιακή τους ένταξη.
Αρκετοί συμπολίτες μας και συμπολίτισσές μας έχουν ασχοληθεί με την καλλιτεχνική χειροτεχνία και την παραγωγή αντικειμένων.
Είμαστε θετικοί να στηρίξουμε την βελτίωση των δεξιοτήτων τους και την παροχή χώρων, εφόσον συστήσουν φορέα ΚΑλΟ, προκειμένου να οργανώσουν χώρους παραγωγής και πώλησης των παραγόμενων αντικειμένων.
Σχετική δράση έγινε στην Αθήνα με το Υπουργείο Εργασίας να παραχωρεί ακίνητα σε ΚΟΙΝΣΕΠ στην Στοά Εμπόρων στο Σύνταγμα και στην περιοχή Γεράνι, δίπλα από το Δημαρχείο Αθήνας.
Με το νόμο 4430 ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016 του Υπουργείου Εργασίας θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑλΟ).
Σαν «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» : ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
Δεν έχει ως αυτοσκοπό το κέρδος και το προσωπικό αποκλειστικά όφελος των εμπλεκομένων αλλά δίνει βαρύτητα και σε κοινωνικούς σκοπούς, στην αλληλεγγύη και στην ισότιμη συμμετοχή.
Η συνεισφορά της κοινωνικής οικονομίας, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, είναι σημαντική γιατί έχει τη δυνατότητα:

Α) Να συνεισφέρει στην αύξηση της συνολικής απασχόλησης με νέες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.
Β) Να δράσει επιβοηθητικά για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβασή τους σε αυτή.
Γ) Να λειτουργήσει ως φορέας παροχής υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και σε κοινωνικές κατηγορίες όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα ΑμεΑ.
Δ) Να συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη με δράσεις που άπτονται του πολιτισμού, της τοπικής και παραδοσιακής παραγωγής, της προστασίας & βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών, παραγωγής των νέων καθαρών μορφών ενέργειας.
Εν τέλει να κινητοποιήσει κοινωνικούς πόρους με μεγάλη τοπική ανταποδοτικότητα.
Η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας αποτελεί αναγκαιότητα και πρόκληση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στο μέτρο που της αναλογεί.
Κατά συνέπεια είναι μια πρόκληση και τοπικά.
Σε κάθε περίπτωση οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) αποτελούν τον τρόπο έκφρασης της ΚΑλΟ. Αντίστοιχα και στο νόμο για τις Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.κοιν.), υπάρχει αναφορά στις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Επίσης, για τη διαχείριση αποβλήτων σε περίπτωση που τα πράσινα σημεία έχουν εκπαίδευση - ενημέρωση πολιτών, λέγονται ΚΑΕΣΔΙΠ και η λειτουργία τους γίνεται σε συνεργασία, σύμφωνα με το νόμο της κυκλικής οικονομίας, με το Δήμο που προβλέπει στο ΤΣΔΑ τη λειτουργία του ΚΑΕΣΔΙΠ από ΚΟΙΝΣΕΠ. 
Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Νόμος 4555/2018) προβλέπει την παραχώρηση χρήσης κινητών και ακινήτων των δήμων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, αφού προβλέπεται ένα μέρος από τα κέρδη τους να επανεπενδύεται και στη δημιουργία τοπικά νέων θέσεων εργασίας ή σε κοινωφελείς σκοπούς.

Στη φωτογραφία η Στοά των Εμπόρων, στην οδό Βουλής 8-10 στην Αθήνα, που ξαναζωντάνεψε μετά από αξιοποίηση ανενεργών δημόσιων κτηρίων και την παραχώρησή τους από το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με το Δήμο Αθήνας, σε οκτώ συνεργατικά σχήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Συνεκτιμώντας και το έτος 2021 κατά το οποίο η Ελευσίνα θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης,
μετά από διαβούλευση με τους συμπολίτες μας, που ασχολούνται με την καλλιτεχνική χειροτεχνία, προτείνουμε και θα υποστηρίξουμε την οργάνωση διαρκούς έκθεσης καλλιτεχνικής χειροτεχνίας 2020 - 2022 στην πόλη μας, στην οποία όλοι οι συμπολίτες μας θα εκθέτουν τις καλλιτεχνικές δημιουργίας τους με παράλληλη λειτουργία πωλητηρίων. Η στέγαση της έκθεσης θα γίνει σε δημοτικό χώρο, που θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις εκθετών και επισκεπτών.
Νοιαζόμαστε για τους συμπολίτες μας, νοιαζόμαστε για την πόλη μας με συστηματικό σχεδιασμό, που εμπεριέχει άμεσα πραγματοποιήσιμες δράσεις.

Β.2. Υποστήριξη επαγγελματιών, εμπόρων, βιοτεχνών
α. Αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από το ΕΣΠΑ με θετικό τοπικό αντίκτυπο.
Ο Συνδυασμός «Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου» δεσμεύεται να μην αδιαφορεί σε δράσεις όπως η σχετική παρακάτω, που αφορούσε στα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» [4/6/2018]

Η δράση αφορούσε όλη την τοπική κοινωνία διαμέσου της συνεργασία, της αναβάθμισης και της δημιουργίας μιας εμπορικής ταυτότητας της πόλης.
Η Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας (Ε.Π. ΑνΕΚ) στόχευε στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. 
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση ήταν η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων που θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο:
  • την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και
  • την οργάνωση  της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.
Η παντελής αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής της Λαϊκής Συσπείρωσης στέρησε κάθε δυνατότητα ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας.
β. Υποστήριξη επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών συμπολιτών μας
Με ανάληψη πρωτοβουλίας, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα σαν Δημοτική Αρχή, και με αξιοποίηση του Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης υποστηρίζουμε την διοργάνωση δράσεων κατάρτισης επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων στο Δήμο μας.
Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων συμβάλλει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Συμβάλλουμε στο να γίνει κάθε επιχείρηση στην πόλη μας ένας οργανισμός που μαθαίνει και βελτιώνεται συνεχώς.
γ. Για τους νέους και τις νέες της πόλης μας
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε, ιδιαίτερα η κάθε Δημοτική Αρχή, στο μέτρο του δυνατού προκειμένου τα παιδιά μας να βοηθηθούν,
  • αφενός στην εργασιακή τους ένταξης στον τόπο τους και
  • αφετέρου στην ανάσχεση της φυγής στο εξωτερικό (brain drain).
Η πρότασή μας είναι :


Αξιοποίηση δημοτικών κτηρίων, προκειμένου να γίνουν θερμοκοιτίδες (incubators) επιχειρηματικότητας με εγκατάσταση νέων επιχειρηματιών, με υποδομές που υποστηρίζουν τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Σε δημοτικό κτήριο, σε διακριτούς επαγγελματικούς χώρους θα φιλοξενούνται δωρεάν για τα πέντε πρώτα χρόνια, νέες καινοτόμες επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα, που θα δημιουργήσουν νέες και νέοι δημότες της πόλης μας. Το διάστημα των πέντε χρόνων θεωρείται επαρκές για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση και να σταθεί αυτοδύναμα στα πόδια της.
Παροχή σε κάθε νέο και νέα που θα θελήσει να δημιουργήσει μια καινοτόμα επιχείρηση επιστολής δήλωσης χρήσης του χώρου, η οποία είναι απαραίτητη για την αίτηση χρηματοδότησης.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
31/1/2019

ΥΓ.
Το παραπάνω κείμενο είναι μέρος του Προγράμματος 2019 ΠΣΔ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *