Οι Εκπαιδευτικοί και οι δημοτικές εκλογέςτου Ανδρέα Σταθόπουλου
εκπαιδευτικού


Η Θητεία της σημερινής δημοτικής αρχής, συνέπεσε στο μεγαλύτερο διάστημά της με την εφαρμογή των μνημονίων. Επομένως η οποιαδήποτε προσέγγιση που μπορεί να γίνει αναφορικά με το έργο της, πρέπει οπωσδήποτε να πάρει υπόψη της, τις εφαρμοζόμενες πολιτικές εξαιτίας του μνημονίου, αλλά και τον Καλλικρατικό νόμο, που άλλαξε τα πλαίσια λειτουργίας της Τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ø  Είναι γεγονός ότι οι δαπάνες για την παιδεία και κατά συνέπεια η χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, μειώθηκαν κατά πολύ (κατά 33% στην περίοδο 2009-2013) με αποτέλεσμα οι δήμοι να ανταποκρίνονται στοιχειωδώς στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
Ø  Με τον νέο νόμο του "Καλλικράτη" προσδιορίστηκε με διαφορετικό τρόπο η σύνθεση της ΔΕΠ(Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) και των Σχολικών Επιτροπών που συμπτύχθηκαν σε δύο μία για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.
Ø  Είχαμε συμπτύξεις σχολείων, που για το Δήμο μας είχε ευτυχή κατάληξη αφού αποτράπηκε η συγχώνευση του 1ου και του 3ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.
Ø   Κατάργηση των εκπαιδευτικών υποστηρικτικών δομών  (σχολικές βιβλιοθήκες, ενισχυτική διδασκαλία, κατάργηση συμβουλευτικών σταθμών, δομών ΣΕΠ κ.λπ). Πάνω από 1.200 σχολεία στην ΠΕ και ΔΕ από το 2011 και, προσφάτως, 102 ΕΠΑΣ έκλεισαν (σε όλη την επικράτεια).
Ø  Τέθηκαν σε 8μηνη διαθεσιμότητα περίπου 2000 εκπαιδευτικοί με αποτέλεσμα την κατάργηση τριών σημαντικών τομέων στα δημόσια επαγγελματικά λύκεια και στις επαγγελματικές σχολές (υγείας-πρόνοιας, εφαρμοσμένων τεχνών, αισθητικής-κομμωτικής). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 10.000 μαθητές να μη βρίσκουν την ειδικότητά που είχαν επιλέξει στα σχολεία. Ταυτόχρονα, οι περίπου 10.000 μαθητές αυτών των ειδικοτήτων, που συνεχίζουν στην τελευταία τάξη για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην ειδικότητά τους, στην πλειοψηφία τους δεν έκαναν μαθήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί οι καθηγητές τους είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Ø  Το Μάρτη του 2014 είχαμε τις πρώτες απολύσεις εκπαιδευτικών δημοσίων υπαλλήλων μετά από 100 περίπου χρόνια.
Ø  Αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα από 25 στους 30. Υποχρεωτικές
      μετακινήσεις μαθητών σε άλλα σχολεία για να μη δημιουργούνται μικρότερα τμήματα.
Ø  Καθιέρωση ενός νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα
      βασίζεται μεταξύ άλλων και στις επιδόσεις των μαθητών σε εθνικής κλίμακας
      εξετάσεις και θα επηρεάζει τη μισθολογική και τη βαθμολογική εξέλιξη, θα οδηγεί στη χειραγώγηση αλλά ακόμα και σε απολύσεις εκπαιδευτικών.
Ø  Ψήφιση ενός νέου, πιο αυταρχικού πλέγματος νόμων (νέο πειθαρχικό,
      ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, αξιολόγηση κ.λπ.) που μαζί με τις διαθεσιμότητες,
      απολύσεις, υποχρεωτικές μετακινήσεις δημιουργούν ένα κλίμα φόβου και ανασφάλειας διαλύοντας συγχρόνως και κάθε συλλογικότητα στο σχολείο.
Ø  Νέος νόμος για την εκπαίδευση (λύκειο-ΤΕΕ)
      Η κυβέρνηση ψήφισε το νέο νόμο 4186/13 χωρίς κανένα διάλογο, εγκαθιστώντας ένα σκληρό, εξεταστικό σύστημα σε όλες τις τάξεις τόσο στο γενικό όσο και το
      επαγγελματικό λύκειο, που, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις της εκπαιδευτικής
      κοινότητας, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μαθητικής διαρροής και των φροντιστηρίων και θα οδηγήσει ένα μεγάλο τμήμα μαθητών στην πρόωρη, στενή και φτηνή κατάρτιση μετά των Γυμνάσιο. Παραχωρείται ένα τμήμα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στους ιδιώτες και εισάγεται η μαθητεία ακόμα και σε ανήλικους μαθητές
  Είναι προφανές και το ζει σχεδόν όλη η ελληνική κοινωνία, ότι το δημόσιο σχολείο, υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, απαξιώνεται και αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στο μορφωτικό και παιδαγωγικό του ρόλο!
 Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι δημοτικές εκλογές αποκτούν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το αποτέλεσμα τους πολύ μεγάλη πολιτική σημασία. Άρα κάθε πολίτης πηγαίνοντας στην κάλπη για τις δημοτικές εκλογές, έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να γνωρίζει:
Ø  Πως αντιμετώπισε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο τις εξελίξεις αυτές;
Ø  Ήρθε σε επαφή με τη τοπική ΕΛΜΕ (καθηγητές), με το σύλλογο των δασκάλων, με την Ένωση Γονέων Χαϊδαρίου, με τους συλλόγους γονέων, με τα συμβούλια των μαθητών να ακούσει τις απόψεις τους, να ενημερωθεί και να χαράξει ένα πρόγραμμα δράσης;
Ø  Προκάλεσε κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο (εννοώ με δικιά του πρωτοβουλία), ώστε να συζητηθούν όλα αυτά τα προβλήματα;
Ø  Πήρε κάποιες πρωτοβουλίες διεκδικητικού χαρακτήρα, έστω σε κάποια από αυτά;
Ø  Το ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου, στην αρχή της φετινής  σχολικής χρονιάς, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα συρρίκνωσης με την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ Λυκείου και στη συνέχεια για μήνες έλλειπαν καθηγητές για πολλές από τις ειδικότητες που καταργήθηκαν. Ποιες ήταν οι πρωτοβουλίες της σημερινής Δημοτικής Αρχής;
Ø  Η φετινή σχολική χρονιά  κύλησε χωρίς φύλακες στα σχολεία, και με προβλήματα σε πολλά σχολεία, λόγω έλλειψης καθαριστριών. Το πρόβλημα της φύλαξης και κυρίως των βραδινής βάρδιας είναι πολύ σημαντικό για τη διαφύλαξη της περιουσίας και της ακεραιότητας του δημόσιου σχολείου. Είναι ένα πρόβλημα βέβαια που δεν αφορά μόνο τον Δήμο Χαϊδαρίου. Ωστόσο όμως υπήρξαν σκέψεις και πρωτοβουλίες για διεκδίκηση στο ζήτημα αυτό;
Ø  Η σημερινή δημοτική αρχή έχει στις τάξεις της αρκετούς και μάχιμους καθηγητές και επομένως θεωρητικά περισσότερο ευαίσθητους στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Αλήθεια αναρωτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια:
·           τι γίνεται με το επίπεδο και τη ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης στα σχολειά μας;
·           είναι εφικτό στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και στις ανάγκες της εποχής να στοιβάζονται μέχρι 30 μαθητές στην τάξη; τι πιέσεις άσκησε στους Προϊσταμένους της εκπαίδευσης για τη μείωση των μαθητών στην τάξη; συμπαραστάθηκε και συμπαρατάχθηκε με τους συλλόγους γονέων, που στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς αγωνιούσαν και διεκδικούσαν το αίτημα αυτό;
·           Προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τους καθηγητές και την ΕΛΜΕ για εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας "εθελοντικής- αλληλέγγυας προσφοράς" υποστηρικτικής-ενισχυτικής διδασκαλίας στους αδύνατους μαθητές, όπως π.χ γίνεται στον Ιστό ή σε άλλους Δήμους;
·           Υπάρχουν ορισμένα σχολεία της περιοχής μας που αγωνίζονται να επιβιώσουν και να υπάρξουν ως αυτόνομες σχολικές μονάδες. Η Δημοτική Αρχή έδειξε σοβαρή διάθεση συνεργασίας με τους διευθυντές των σχολείων αυτών, με τους γονείς των μαθητών; Αξιοποίησε τις θέσεις και τη δράση των τοπικών συλλόγων των εκπαιδευτικών για να αξιώσει από τους Προϊσταμένους, ισόρροπη κατανομή των μαθητών σε όλα τα σχολεία ή άλλα υποστηρικτικά μέτρα ενίσχυσης αυτών των σχολικών μονάδων;
·           Ως εκπαιδευτικός  ο Δήμαρχος πως τοποθετήθηκε στις διαθεσιμότητες των εκπαιδευτικών; Πώς τοποθετήθηκε απέναντι σε Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής του που δεν δίστασε σε Δημοτικό Συμβούλιο να πεί, πώς ορθώς η κυβέρνηση κατάργησε ειδικότητες στα ΕΠΑΛ, πως δε χρειάζονται οι φύλακες στα σχολεία, πως οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί ήταν περιττοί στα ΕΠΑΛ;
 Ο κατάλογος των ερωτημάτων θα μπορούσε να είναι πολύ μεγάλος. Εκείνο όμως που κατά τη ταπεινή μου άποψη έχει σημασία είναι η διαπίστωση ότι, παρά τις επιμέρους θετικές δράσεις του Δήμου, ο δημότης της πόλης αισθάνεται ότι η Δημοτική Αρχή δεν στάθηκε στο ύψος της ευθύνης της. Αρκετές από τις αρνητικές συνέπειες της εκπαιδευτικής πολιτικής θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί αν η Δημοτική  Αρχή στήριζε επαρκώς τον κοινό αγώνα γονέων-μαθητών- εκπαιδευτικών.
  Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία, η επόμενη των εκλογών στο Χαϊδάρι αλλά και σε όσο το δυνατό περισσότερους Δήμους της χώρας να εκλεγούν Δήμαρχοι με αντιμνημονιακή  αντίληψη , με δημοκρατικό φρόνημα, με υψηλή αγωνιστική διάθεση, με ενωτική διάθεση, με σεβασμό στο Δημότη. Δημάρχους που να πιστεύουν σε μια βαθιά δημοκρατική και ολόπλευρη μόρφωση των νέων ανθρώπων και πρωτίστως με τις πράξεις να προσπαθούν να εξασφαλίσουν τις συνθήκες ώστε να επιτυγχάνεται αυτή.

                                                                             Σταθόπουλος Ανδρέας
                                                                        Υποψήφιος με το Συνδυασμό
                                                                      Θοδωρής Σπηλιόπουλος
                                                                    Πολίτες σε δράση- Οικολόγοι Πράσινοι

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Επανεκλογή του Θοδωρή Σπηλιόπουλου επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΙ 35 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ!