Εικόνες εγκατάλειψης στην οδό Κορυτσάς

Οι κάτοικοι της οδού Κορυτσάς τον τελευταίο χρόνο αντιμετωπίζουν πολλά σοβαρά προβλήματα που δυσκολεύουν καθημερινά τη ζωή τους.

Εδώ κι ένα εξάμηνο,  το πάρκο στη συμβολή των  οδών Κορυτσάς και Ανεξαρτησίας έχει εγκαταλειφθεί από το Δήμο.  Δεν υδροδοτείται με συνέπεια να έχει αρχίσει να ξεραίνεται το πράσινο αλλά και μεγάλα δέντρα στην περιοχή της πλατείας. Δεν καθαρίζεται με συνέπεια να υπάρχουν στο πάρκο διάσπαρτα χώματα, γυαλιά, ξύλα, πλαστικά και άλλα σκουπίδια. Επίσης δεν ηλεκτροδοτείται με συνέπεια να μη λειτουργεί ο δημοτικός φωτισμός, γεγονός που προφανώς δημιουργεί προβλήματα δημόσιας ασφάλειας.  
Παράλληλα σε διάφορα σημεία της  οδού Κορυτσάς πέφτουν λύματα βόθρων στους αγωγούς ομβρίων με συνέπεια να δημιουργείται έντονη δυσοσμία. 

Η ζωή των κατοίκων δυσκολεύει ακόμα περισσότερο από το βουλωμένο φρεάτιο αποχέτευσης  που προκαλεί τοπικά πολύ έντονη δυσοσμία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κάτοικοι επιχειρούν να περιορίσουν τη δυσοσμία φράζοντας με πανιά τη δίοδο του αέρα προς το φρεάτιο αποχέτευσης. 
Τέλος το ρέμα της οδού Κορυτσάς υπερχειλίζει όταν βρέχει με συνέπεια να προκαλείται φθορά περιουσιών αλλά και κίνδυνος για τη ζωή των κατοίκων.

Ο   Δήμος οφείλει άμεσα να λύσει τα προβλήματα στην οδό Κορυτσάς:

~ Να καθαρίσει την πλατεία, να την υδροδοτήσει - έστω κι αν χρειαστεί για ένα διάστημα να μεταφέρει νερό με υδροφόρα οχήματα -  και να την ηλεκτροδοτήσει. ~ Να καθαρίζει τακτικά το φρεάτιο αποχέτευσης, ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα της δυσοσμίας.   Επίσης να καθαρίσει το τοπικό ρέμα.

~ Να ζητήσει τη συνδρομή της ΕΥΔΑΠ, ώστε να εντοπίσει σε ποια σημεία του δικτύου πέφτουν λύματα από βόθρους ιδιωτών. Στη συνέχεια να διακόψει τις ροές αυτών των λυμάτων με κατάλληλες φραγές.

~ Να δρομολογήσει τις αναγκαίες επισκευές στο δρόμο και σε διάφορα σημεία του πεζοδρομίου, όπου έχει καταστραφεί η πλακόστρωση.


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


Τους καλοκαιρινούς μήνες σε πολλά σημεία της πόλης παρατηρείται δυσοσμία που οφείλεται σε προβλήματα  του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Τα δίκτυα αποχέτευσης των δήμων της  πρωτεύουσας κατασκευάστηκαν με πρωτοβουλία των δημάρχων  τη δεκαετία του ’80, την ίδια εποχή που η Εταιρεία Ύδρευσης Πρωτευούσης συγχωνευόταν με τον Οργανισμό Αποχέτευσης Πρωτευούσης δημιουργώντας την ΕΥΔΑΠ.  Ο Δημήτρης Σκαμπάς δήμαρχος Χαϊδαρίου την περίοδο 1979-1982, υπήρξε πρωτοπόρος στη δημιουργία δημοτικών δικτύων αποχέτευσης.  

Τα φρεάτια των δύο δικτύων αποχέτευσης, δηλαδή του δικτύου ομβρίων και του δικτύου ακαθάρτων όπως και ολόκληρα τα δίκτυα ανήκουν στους δήμους. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από τους δήμους, ωστόσο οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των βλαβών και δυσλειτουργιών γίνονται από την ΕΥΔΑΠ, που διαθέτει την τεχνική υποδομή. Για να περιέλθει όμως η ευθύνη της συντήρησης ενός φρεατίου στην ΕΥΔΑΠ, πρέπει προηγουμένως η ΕΥΠΑΠ να έχει παραλάβει το συγκεκριμένο φρεάτιο. Η παραλαβή των φρεατίων συνίσταται στον έλεγχο τήρησης των αναγκαίων προδιαγραφών κατά την κατασκευή του.
 
Το δίκτυο αποχέτευσης ενός Δήμου χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά το δίκτυο ομβρίων και το δεύτερο το δίκτυο ακαθάρτων. Το δίκτυο ομβρίων εκτός από τους αγωγούς περιλαμβάνει τριών ειδών φρεάτια. Τα φρεάτια εγκοπής, τα φρεάτια με σχάρα και τα μεικτά.

Ο εντοπισμός των βλαβών στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται από την ΕΥΔΑΠ με ειδικό ρομποτικό σύστημα που φέρει φωτογραφική κάμερα. Η διάταξη αυτή διατρέχει τους υπό έλεγχο αγωγούς στο εσωτερικό τους. Παρόμοιες σύγχρονες ρομποτικές μέθοδοι έχουν πλέον και τη δυνατότητα εκτέλεσης περιορισμένης κλίμακας επισκευών στο εσωτερικό των αγωγών.

Η συνηθέστερη αιτία δυσλειτουργιών του δικτύου είναι η μερική ή ολική απόφραξη των φρεατίων. Ο καθαρισμός των φρεατίων έχει ανατεθεί με υπουργική απόφαση στους δήμους. Για το λόγο αυτό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να προβλέπεται σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό των δήμων. Συνήθως οι εργασίες καθαρισμού δρομολογούνται από τους δήμους τρεις φορές το χρόνο. Το κόστος των εκτελούμενων εργασιών ανέρχεται συνήθως σε 15.000-20.000 ευρώ ετησίως.

Τα προβλήματα στο δίκτυο ακαθάρτων συχνά οφείλονται στις παράνομες συνδέσεις οικιακών αποχετεύσεων με κλάδους του δημοτικού δικτύου. Οι αυθαίρετες αυτές κατασκευές διάφορων δημοτών έγιναν κυρίως τις προηγούμενες δεκαετίες και εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να είναι τεχνικά ορθές (πλάγια καρφώματα και όχι κάθετα από πάνω επί του κλάδου αποχέτευσης, πρόχειρη συγκόλληση/στεγανοποίηση των καρφωμάτων αυτών, κ.λ.π). Βεβαίως υπήρξαν και δημότες που εγκατέστησαν νόμιμα τέτοιες συνδέσεις. Τις εργασίες τις εκτέλεσε ο Δήμος μετά από αίτημα τους, αλλά προφανώς η εκάστοτε οικία επιβαρυνόταν το σημαντικό κόστος των εργασιών. 

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο  Δήμος οφείλει να μεριμνήσει για τον καθαρισμό και τη μυοκτονία του δικτύου αποχέτευσης δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες τις περιοχές του Χαϊδαρίου, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως στην πολύ βεβαρημένη οδό Κορυτσάς, αλλά και στην οδό Χίου και στην οδό Κολοκοτρώνη.

Ο Δήμος οφείλει επίσης να καταγράψει τις παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο αποχέτευσης και να παρέμβει σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο, δηλαδή:

α) Να επιβάλει πρόστιμα σε όσους παρανόμησαν,

β) Να αποκαταστήσει τις παράνομες συνδέσεις επί του δικτύου, επιβαρύνοντας του παρανομήσαντες με το κόστος των εργασιών.

Ο Δήμος οφείλει να αποδείξει στους δημότες την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζει τη συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης, του οποίου είναι κύριος. Πρέπει λοιπόν:

~ Να κάνει αποτύπωση του συνολικού δικτύου αποχέτευσης. Να καταγράψει φρεάτια του δικτύου ομβρίων που τυχόν δεν έχουν παραληφθεί από την ΕΥΔΑΠ και να μεριμνήσει για την παραλαβή τους εις το εξής.

~ Να καταγράψει τις περιοχές του Δήμου στις οποίες εμφανίζονται προβλήματα, να εντοπίσει τα εκάστοτε αίτια και να δρομολογήσει χωρίς ολιγωρία την επίλυση τους. Οι κάτοικοι άλλωστε γνωρίζουν ποια φρεάτια ομβρίων υπερχειλίζουν όταν βρέχει και ποιες περιοχές του Δήμου υποφέρουν από δυσοσμία λόγω δυσλειτουργίας στο δίκτυο ακαθάρτων. 

~ Να κάνει ολοκληρωμένο ετήσιο προγραμματισμό των καθαρισμών και των μυοκτονιών για το σύνολο των κλάδων του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου  και να  τον τηρεί.

Η Δημοτική Αρχή πρέπει να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο και τους δημότες για το αν υπάρχουν αιτήματα του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ, για επιθεώρηση των αγωγών και καθαρισμό των φρεατίων που δεν έχουν ικανοποιηθεί, πιθανόν εξαιτίας οφειλών του Δήμου προς την εταιρεία.  Αν δεν το κάνει, παραπέμπει τα προβλήματα στις καλένδες με συνέπεια οι δημότες να ταλαιπωρούνται εις το διηνεκές.Πολίτες σε Δράση - Οικολόγοι Πράσινοι
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος
 Επικεφαλής - Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Επανεκλογή του Θοδωρή Σπηλιόπουλου επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΙ 35 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ!