Βρεφονηπιακοί :Α.Τι θα γίνει στο Χαϊδάρι .Β.Τι γίνεται με το επί της οδού Βεργίνας βρεφονηπιακό σταθμό
''"Ίδρυση & λειτουργία έως δύο (2) νέων τμημάτων, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
Με την υπ’ αριθμ. Δ 11/οικ. 21568/62025/12-04-2018 κοινή υπουργική απόφαση  (Εσωτερικών, Εργασίας, Οικονομικών) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  Αρ. 1409/Β/25.04.2018, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι  όροι και η διαδικασία του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και  των νομικών τους προσώπων από πόρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ίδρυση και λειτουργία νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο (2) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε Δήμο.
1.       Ως δικαιούχοι της χρηματοδότησης ορίζονται:
α. Όλοι οι δήμοι της χώρας οι οποίοι ήδη λειτουργούν, σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας,
β. τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων τα οποία ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας.
2.       Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα
στεγάσει, ή να αποτελέσουν τμήματα νέου/νέων σταθμού/σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος.
3.       Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους των κατηγοριών (α), (β) δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 50.000,00 ευρώ για τις κατηγορίες δαπανών του άρθρου 2 της απόφασης για,
• ένα τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών,
• ένα τμήμα δυναμικότητας 25 νηπίων
Η ερώτηση είναι :
Σε τι ενέργειες πρόκειται να προβεί και πότε η Δημοτική Αρχή σχετικά με υποβολή στην ΕΕΤΑΑ αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ανωτέρω Πρόγραμμα όπως ορίζεται στην με αρ. πρωτ. 3777/2-5-2018 πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ. 
H  υποβολή  των  προτάσεων  προς την ΕΕΤΑΑ για ένταξη του Δήμου  στο  χρηµατοδοτικό  πρόγραµµα  έχει αρχίσει στις 02-05-2018 και λήγει στις 30-06-2018. (https://www.eetaa.gr)

Και δεδομένης της ερώτησης αυτής:

 Τι ενέργειες γίνονται για τη λειτουργία του παιδικού σταθμού στην οδό Βεργίνας στο Δάσος, καθώς όπως προκύπτει και από την παραπάνω πρόσκληση υπάρχει χρηματοδότηση για λειτουργία ενός τμήματος με 25 παιδιά, δηλαδή 25 οικογένειες συμπολιτών μας μπορούν να διευκολυνθούν από την άμεση λειτουργία του σταθμού και να στηριχθούν γυναίκες – μητέρες στο πλαίσιο του συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Δηλαδή αφενός συμβάλλουμε να αρθούν λόγοι αποκλεισμού τους από την αγορά εργασίας και αφετέρου δημιουργούμε προϋποθέσεις για ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *