Τα θέματα της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλιου- Τεταρτη 9/3/2016 στις 7.30μ.μ

ΘΕΜΑTA:

 1. Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την απόσυρση της τροπολογίας του Υπουργείου υγείας, που αφορά στη χρηματοδότηση των Δημόσιων δομών υγείας από τους προϋπολογισμούς των Δήμων άλλα και την λειτουργία των δομών υγείας, με εργαζόμενους των Δήμων.
 2. Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης και αλληλεγγύης των απολυμένων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.
 3. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου μας σε πορεία διαμαρτυρίας που διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων με θέμα: «Μέτρα Στήριξης και Προστασίας των Ανέργων».
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ατόμων με ειδικές ανάγκες. (Απαλλαγή Δημοτικών Τελών)
 5. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Χαϊδαρίου.
 6. Λήψη απόφασης για σύσταση δουλείας διόδου διέλευσης  αγωγού όμβριων επί της Λ. Αθηνών.
 7. Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσεων τριών (3) κενωθέντων περιπτέρων, λόγω μη καταλληλότητας τους από πλευρά ασφάλειας.
 8. Λήψη απόφασης περί επιβολής προστίμου σε επιχείρηση για παράνομη διενέργεια διαφήμισης, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας.
 9. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).
 10.  Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ή μη οφειλών διοικητικών προστίμων από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
 11. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 12. Λήψη απόφασης για ανανέωση συνεργασίας με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α., για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης-μεταφοράς –λειοτεμαχισμού των απορριμμάτων από το ΣΜΑ Σχιστού. 
 13. Λήψη απόφασης για διαγραφή τιμολογίων, λόγω παρόδου πενταετίας.
 14. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2016.
 15. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2016.
 16. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου έτους 2016.
 17. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, οικον. έτους 2016.
 18. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της με αριθμ. πρωτ.: 595/12-01-2016 αιτήσεως της μισθώτριας εταιρείας «Κ. ΧΑΤΖΗ Ε.Ε»
 19. Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης CINE ΑΝΟΙΞΗ της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ως εποχιακής και τον υπολογισμό της αναλογικής καταβολής του τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε., του έργου με τίτλο «Επισκευές για την αντιμετώπιση ζημιών που καταγράφηκαν από τις πλημύρες της 24ης Οκτωβρίου 2014».
 21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε., του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή υγρομόνωσης κτηρίου Στέγης Πολιτισμού στην ΑΣΤΥΘΕΑ».
 22. Λήψη απόφασης  αναφορικά με παράταση περαίωσης του έργου  με τίτλο: «Ανακατασκευή υγρομόνωσης κτηρίου Στέγης Πολιτισμού στην ΑΣΤΥΘΕΑ.»
 23. Λήψη απόφασης περί τοποθέτησης καθρεπτών κυκλοφορίας στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας , βάσει της αριθμ. 24/2016  απόφασης-εισήγησης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 24. Λήψη απόφασης περί χωροθέτησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, βάσει της αριθμ. 14/2016 απόφασης-εισήγησης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 25. Λήψη απόφασης περί απαγόρευσης  στάθμευσης, επί της οδού Δαιδάλου 21, βάσει της αριθμ. 15/2016 απόφασης-εισήγησης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 26. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα.
 27. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης συμβάσεων εργαζομένων Ι.Δ.Α.Χ. μειωμένου ωραρίου, με αύξηση ωραρίου εργασίας τους μέχρι και το ανώτατο ώριο της πλήρους απασχόλησης.
 28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας και διάθεση πίστωσης για την  προμήθεια ενημερωτικού υλικού.
 29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διοργάνωσης αθλητικών-πολιτιστικών -εκδηλώσεων του Δήμου μας και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες  αυτών.
 30.  Λήψη απόφασης επί αιτήματος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε , σχετικά με  αποκατάσταση ζημιάς σε αγωγό ομβρίων και ορισμός νόμιμου εκπρόσωπου του Δήμου, για την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού.
 31. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μίσθωσης ακινήτου για στέγαση «Κέντρου Πολιτισμού» στο Δήμο μας, στην περιοχή Κουνελίων.
 32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελής  Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έτους 2016 (σχετ.: 12/2016 Απ. ΚΕΔΧ).
 33. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου,  οικον. έτους 2016 (σχετ.: 13/2016 Απ. ΚΕΔΧ).


ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *