Κυριακή, 3 Μαΐου 2020


Κίμων Φουντούλης: Φωτογραφική τροποποίηση της προστασίας του όρους Αιγάλεω

Κίμων Φουντούλης: Φωτογραφική τροποποίηση της προστασίας του όρους Αιγάλεω
Προς: Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας Κα. Κατερίνα Σακελλαροπούλου
           Πρωθυπουργό Κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
           Πρόεδρο Βουλής Κ. Κων/νο Τασούλα και δι αυτού προς τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων
           Προέδρους Αρείου Πάγου και ΣτΕ Κ.Κ. Ιωσήφ Ταλαγανίδη και Αθανάσιο Ράντο

ΘΕΜΑ: Φωτογραφική τροποποίηση της προστασίας του όρους Αιγάλεω

Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας
περιλαμβάνεται τροποποίηση της ζώνης Α του όρους Αιγάλεω(ν.2742/99,αρ.21)
 στο αρθρο 99, σημείο 12. Σύμφωνα με τη προτεινόμενη διάταξη
εκεί όπου έως τώρα επιτρεπόταν μόνο η τοποθέτηση καθιστικών
(ξύλινα παγκάκια), μετά από τη ψήφιση της θα επιτρέπονται
και εκπαιδευτήρια.
Πρόκειται για φωτογραφική διάταξη υπέρ συγκεκριμένης εγκατάστασης,
εντός Ζώνης Α απόλυτης προστασίας, σε ρέμα που πλημμύρισε δις (2013,2015),
εντός τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ( προστατευμένου ήδη από το1968). 
Κατασκευάστηκε μετά από κατάθεση ελλιπών δεδομένων από το μελετητή,
"κατά πλάνην" σύμφωνα με δικαστική διατύπωση.
Στο Χαϊδάρι καταγράφηκαν και άλλες περιβαλλοντικές προσβολές
π.χ.  WATER PARK Αφαίας (Ζώνη Ζ1 του αρ.21,ν.2742/99),
η προς τακτοποίηση μάλλον είναι η βαρύτερη στο Σύνταγμα του 1975
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
Το συνημμένο περιέχει όσα γνωρίζουμε.

Χριστός Ανέστη

Κίμων Ε. Φουντούλης
Γεωλόγος
3ης Σεπ/ρίου 41
12462 Χαϊδάρι
κιν. 6937 870 277

«Παράνομη λειτουργία Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ – Οδός , Νεφέλης 1,  Κάτω Αφαία,  Δ. Χαϊδαρίου»

ΘΕΣΗ: Το εκπαιδευτήριο βρίσκεται εντός «Ζώνης Α’ απολύτου προστασίας», όρους Αιγάλεω αλλά και εντός «Τοπίου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» όρους Αιγάλεω, δεδομένου ότι τα εξωτερικά όρια των ζωνών προστασίας αποτελούν και όρια του «τοπίου» (γραμμή Δ_Δ_Δ_, προοίμιο αρ.21, Ν.2742/99). 

 ΡΕΜΑ: Διασχίζεται από ρέμα το οποίο προ ολίγων ετών εγκιβωτίστηκε σε πλακοσκεπή αγωγό τετραγωνικής διατομής. 
Είχε προηγηθεί κατασκευή βάθρων γέφυρας της ΕΡΓΟΣΕ, για την προστασία των οποίων από τη διάβρωση επενδύθηκε η ανατολική όχθη του ρέματος στη συγκεκριμένη θέση. 
Παρά και τα ερωτήματα μας προς το Δήμο Χαϊδαρίου δεν διαθέτουμε στοιχεία για την αδειοδότηση του έργου του αγωγού  ή/και τη χρηματοδότηση του. Εμμέσως, από πρόσφατη σχετική περιβαλλοντική μελέτη, φέρεται ως κατασκευαστής η ΕΡΓΟΣΕ.
Με το Α.Π. 241479, 2/6/2000 έγγραφο της η ΕΥΔΑΠ συμφωνούσε «να παραμείνει στη φυσική του μορφή» το ρέμα που «έχει πλάτος ικανό να μεταφέρει παροχή πεντηκονταετίας (Q=14m3/sec)».

ΔΑΣΟΣ: Στις 23/6/2000 (δασαρχείο Αιγάλεω Α.Π. 2489) εκδόθηκε απόφαση χαρακτηρισμού για έκταση 10,0376 στρ. όπου έκταση 8,0396 στρ. χαρακτηρίστηκε «μη δασική» και  η υπόλοιπη 0,382 και 1,616 στρ. ως «δασική».
 Με πρόσφατο έγγραφο του Δασαρχείου Αιγάλεω 32648/1587, 18/4/2017) πληροφορηθήκαμε την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς του Δασονομείου Αιγάλεω για παράνομες επεμβάσεις  από το εκπαιδευτήριο.

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ και ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ: Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε «κατά πλάνην» το 2002, δίχως δηλαδή να παρατίθενται τα  πραγματικά στοιχεία από τον μελετητή μηχανικό κ. Ν. Δασκαλάκη, στέλεχος της τότε δημοτικής αρχής, σε περίοδο που οι τεχνικές υπηρεσίες του Δ. Χαϊδαρίου ήταν ενήμερες  για τα όρια προστασίας του όρους Αιγάλεω (δήμαρχος Κ. Ντηνιακός).

Το γεγονός της ανέγερσης του εκπαιδευτηρίου αναφέρθηκε στο Δ.Σ. Χαϊδαρίου στις 13/11/2003 από τον τότε δημοτικό σύμβουλο κ. Δ. Μαραβέλια, για να τοποθετηθεί ο τότε δήμαρχος κ. Κ. Ντηνιακός πως «δεν είναι δασικό», δίχως να αναφερθεί σε ζώνες προστασίας και χάρτες ορίων παρότι ήταν ο συντάκτης των σχετικών διατάξεων προστασίας (αρ.21,Ν.2742/99) ως πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Αθήνας! 
Καμία ενέργεια δεν έγινε προς τη διοίκηση για περαιτέρω διερεύνηση από τα μέλη του τότε Δ.Σ ή/και το Δήμαρχο.

Η οικοδομική άδεια ανακλήθηκε από την αρμόδια Πολεοδομία (9/8/2006) μετά από καταγγελία μας ( Κ. Ασπρογέρακας, Σ. Σούλιος, Κ. Φουντούλης) το 2005 όπου σαφώς αναφερόμαστε και στο ρέμα.
 Αυτό επικυρώθηκε στο Διοικητικό Εφετείο (αρ. απ. 2903/2007) και τελεσιδίκησε μετά την παραίτηση από σχετική προσφυγή των ιδιοκτητών στο ΣτΕ (πρακτικό 66/2013). 
Οι υπηρεσίες δεν προχώρησαν σε διαδικασία κατεδάφισης.

«ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ»: Όπως προκύπτει από έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης Αιγάλεω έχει ενταχθεί στο νόμο 4178 (ΦΕΚ174/Α/8Αυγ.2013). Από την αναφορά της υπηρεσίας δόμησης (ΑΠ 758/ 30-1-2014 και ημ/νία αποστολής 15/5/2014) και δίχως να έχουμε στη διάθεση μας την πράξη τακτοποίησης και τα δικαιολογητικά/στοιχεία της αίτησης,  προκύπτει ένταξη  με βάση το άρθρο 23 παρ.6 (2125644 με α.π. 81224 και  ημ/νία 5/11/2013) που όμως δεν επιτρέπει την υπαγωγή όταν υπάρχει υποβολή αναληθών στοιχείων («πλάνη περί τα πράγματα») όπως στη περίπτωση του ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.
 Στις φωτογραφικές διατάξεις του νόμου, στην επόμενη παράγραφο 7, δεν υπάρχει ο περιορισμός της παρ. 6!!! 
Επισημαίνεται επίσης πως στο αρθρο16 α) και ε) προβλέπεται παρέκκλιση και ένταξη στο νόμο για κτίρια του Δημοσίου που χρησιμοποιούνται ως σχολεία κάθε βαθμίδας και ως κτίρια προνοιακών δομών των ΟΤΑ καθώς και σχολικών κτιρίων ιδιοκτησίας της ΟΣΚ Α.Ε.! ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γνωρίζουμε για μεταβίβαση του κτιρίου προς το Δημόσιο, το δήμο ή/και τον ΟΣΚ. 
Στο νόμο δεν υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές σε δάσος, περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως στη περίπτωση ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, σε ρέμα!!! (αρ.2 στ), ια), ιγ)).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το 2013 σε σχετική αναζήτηση στο βιβλίο αδειών της Πολεοδομίας Αιγάλεω, διαπίστωσα πως η ανάκληση δεν είχε καταχωρηθεί. Προς τιμήν ό τότε προϊστάμενος κ. Βασίλειος Χατζηκίδης καταχώρησε πάραυτα μετά την ενημέρωση του.
ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Η πολεοδομική «τακτοποίηση» γίνεται διά της εισαγωγής στο πληροφορικό σύστημα του ΤΕΕ από τον ιδιώτη μηχανικό  δίχως έλεγχο. Το σύστημα είναι αόρατο για τρίτους. Εισήχθησαν τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή η μη ύπαρξη άδειας- μετά την ανάκληση της; 
Το οριζόντιο ερώτημα που προκύπτει είναι τι γίνεται με λοιπές τακτοποιήσεις χώρων συνάθροισης κοινού (εστιατόρια, νυκτερινά κέντρα κ.ά.), δεδομένου ότι δεν διεξάγονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι; 
Εντέλει σε μια εποχή που η διαφάνεια υμνείται και επιζητείται πολλαπλώς, πως κατορθώθηκε, διά του πληροφορικού εκσυγχρονισμού, η πρόσβαση στη περιβαλλοντική πληροφορία ( βλέπε και συνθήκη Άαρχους) να καταστεί δυσκολότερη από την εποχή των έγγραφων καταχωρίσεων στις πολεοδομίες; Μήπως χρειάζεται κατάθεση των «τακτοποιήσεων» και στα πολεοδομικά γραφεία σε έγγραφη μορφή αλλά και ορθή διαχείριση της έννοιας «προστασία προσωπικών δεδομένων ( των κτισμάτων;)» ενόσω περισσεύουν τα παραδείγματα ολέθριων επιπτώσεων από πολεοδομικές παραβάσεις; Ας θυμηθούμε Μάτι, Μάνδρα, Σεισμό Αθήνας Σεπτεμβρίου  1999 κ.ά.


ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Δεν γνωρίζουμε να υπάρχει υπηρεσιακή ενημέρωση από Πολεοδομία, Δήμο ή/και άλλη υπηρεσία προς το Υπ. Παιδείας. 
Έχει όμως ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία από εμάς (7/2016 και 2/2017) καθώς και οι αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες, δίχως να έχουμε λάβει απάντηση έως τώρα, παρά και τις τηλ/κές μας επικοινωνίες με Δση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (κα Ρούνη) και Γρ. Υπουργού (κ. Γεωργόπουλο επί υπουργίας κ. Γαβρόγλου).
  Πληροφορηθήκαμε την ανάκληση άδειας λειτουργίας (ΦΕΚ 4527/Β/21Δεκ.2017) αλλά και την αναστολή εφαρμογής της απόφασης ανάκλησης  από 18/1/2018 μετά από προσφυγή της εταιρείας στο Διοικητικό Εφετείο.
 ΕΔΩ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ πως στον ν. 2742/99 αρ.21 ορίζονται χρήσεις γης, που δεν συμπεριλαμβάνουν την εκπαίδευση, και αυστηροί όροι δόμησης. Ακόμη και στην ολοφάνερα βλαπτική για το περιβάλλον και την ισονομία αλλά  και αμφίβολης συνταγματικής νομιμότητας, περίπτωση «τακτοποίησης» παράνομης κατασκευής στη «Ζώνη Α απόλυτης προστασίας», όπου επιτρέπονται μόνο καθιστικά για περιπατητές, 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η λειτουργία εκπαιδευτηρίου!
 Διευκρινίζεται πως δεν γνωρίζουμε τους λόγους ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (1): Σημειώνεται πως σε σχετική με τους δασικούς χάρτες συζήτηση στο Δ.Σ. Χαϊδαρίου (Σεπ. 2017), ο δήμαρχος κ.Σελέκος ανακοίνωσε τη πρόθεση του να αμφισβητήσει την πράξη χαρακτηρισμού για το δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης του εκπαιδευτηρίου δέκα περίπου χρόνια μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας!

ΤΑ ΡΕΣΤΑ: Η επιχείρηση κατέθεσε αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου ( και του Δήμου Χαϊδαρίου) για ποσό 16.099.429,20 ευρώ με επίδοση 2/8/2011.
 Δεν γνωρίζουμε να έχει στραφεί  κατά του μελετητή μηχανικού. 
Η αγωγή εκδικάστηκε δίχως να παρασταθούν οι αιτούντες και απορρίφθηκε (Διοικ. Πρωτοδικείο Αθήνας 5ο Τριμελές αρ. αποφ. 2607/2018). Σύμφωνα με νομικές εκτιμήσεις η εταιρεία μπορεί να επιμείνει στην απαίτηση της.

 ΑΔΕΙΑ «ΦΑΝΤΑΣΜΑ»: Δύο ιδιώτες  μηχανικοί, σε έγγραφά τους αναφέρονται στην ανακληθείσα οικοδομική άδεια ως ισχύουσα! (Ν. Δασκαλάκης, «τακτοποίηση» Ν.4014/11, αρ. δήλωσης 98230 με α.π. 150725  21/11/2011, δίχως αναφορά σε ζώνη Α,  και Κ. Λούκος 26/2/2015, έγγραφα στο γραφείο αδειών Δήμου Χαϊδαρίου δίχως αναφορά σε «τακτοποίηση»).


Η «ΘΕΟΜΗΝΙΑ»: Το Φεβρουάριο του 2013, ξημερώματα 23ης Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο, το ρέμα ξεχείλισε και λασπορροή κάλυψε την περιοχή. Σημειώνεται πως λειτουργούσε και λειτουργεί παράνομος χώρος στάθμευσης του εκπαιδευτηρίου στα ανάντη του προαυλίου και του κτιρίου, εντός ζώνης Α. 
 Αντιστοίχως πλημμυρικό  επεισόδιο καταγράφηκε  και τον Οκτώβριο 2015.
 Ούτε η κοινωνία, ούτε πολιτικές οργανώσεις «βρέθηκαν στα κάγκελα» για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ποια άραγε θα ήταν η στάση τους σε περίπτωση δημόσιου σχολείου; 

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣ και ΕΝΑΓΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Στις 9/5/ 2015 το εκπαιδευτήριο διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «ο Ναζισμός και το ολοκαύτωμα των αξιών» υπό την αιγίδα του Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και με τη συνεργασία του Δ. Χαϊδαρίου στην αίθουσα του Δημαρχείου Χαϊδαρίου. Το δήμο εκπροσώπησε ο τότε αντιδήμαρχος κ. Ν. Καραγιάννης. 

Καμία ενέργεια προς διερεύνηση των παραμέτρων της υπόθεσης παράνομης κατασκευής και λειτουργίας ή/και ενημέρωσης –συνεργασίας, της δημοτικής αρχής με άλλες υπηρεσίες, δεν μας είναι γνωστή.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προγραμματίζει (2016) έργο αντιπλημμυρικής προστασίας που έχει υποβληθεί στη Περιφέρεια Αττικής για χρηματοδότηση (Αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχής Κάτω Αφαίας ΚΑΕ 9775.03.053, προϋπολογισμού 5.500.000 ευρώ), το σχολείο όμως εξακολουθεί να λειτουργεί, σε άμεση γειτνίαση με χείμαρρο. 
Η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, δεδομένου ότι το ρέμα συνεχίζεται στον οικιστικό ιστό μέσω της οδού Πούλιας, είναι αναγκαία και κρίσιμη.
 Δεν γνωρίζουμε όμως εάν ετέθησαν υπόψιν του μελετητή του αντιπλημμυρικού έργου τα παραπάνω. 
Επίσης δεν γνωρίζουμε α) εάν η ιδιωτική επιχείρηση ή/και  άλλος φορέας ενήργησε για τη κάλυψη του ρέματος κατόπιν αδειοδότησης ή δίχως άδεια, β) εάν υπήρξε ανάδραση πληροφόρησης προς αρμόδιες υπηρεσίες μετά τις πλημμύρες, γ) εάν  θα κληθεί να συμμετάσχει στο κόστος του έργου («ο ρυπαίνων πληρώνει»)  κι αυτό είναι κρίσιμο σημείο ενόψει χρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους (είναι άραγε συμβατό με κανονισμό ΕΣΠΑ κ.ά.;), ούτε και εάν εξετάσθηκαν  ενδεχόμενες επιπτώσεις του κλειστού αγωγού κατά τις δύο προαναφερθείσες πλημμύρες καθώς και στις ζημιές σε δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες. Σημειώνεται πως δεν έχουμε στοιχεία ζημιών προ της κατασκευής του κλειστού αγωγού.
  Χρήσιμη θα ήταν η κοινοποίηση σχετικών εκθέσεων/αυτοψιών του Δ. Χαϊδαρίου.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΕΤΗ: Τον Ιούλιο του 2018 μας κοινοποιήθηκε έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής ,Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (Α.Π 18, 5/1/2017) το οποίο επιβεβαιώνει μπάζωμα ρέματος και εκχέρσωση δασικής έκτασης.
ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:
 Δεν γνωρίζουμε πως έχει αξιολογηθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος, εάν και πως προστατεύονται μαθητές, εργαζόμενοι και κάτοικοι μέχρι την υλοποίηση αποδεδειγμένα  αποτελεσματικού αντιπλημμυρικού έργου ( «το νερό έχει μνήμη»). Υπάρχει άραγε σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού; Γίνονται ασκήσεις προετοιμασίας; Έχουν ενημερωθεί όλοι οι εκτιθέμενοι και οι οικογένειές τους;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ (2): Σε διαδικτυακή ανάρτηση μη θεσμοθετημένων χαρτών του Υπ. Περιβάλλοντος (Γεωχωρική Πύλη Οργανισμού Αθήνας), παρά την τελεσίδικη ανάκληση οικοδομικής άδειας που εκδόθηκε «κατά πλάνην», παρατηρείται «χειρουργική» τροποποίηση στη Ζώνη Α’ Απολύτου Προστασίας, εκεί όπου ακριβώς βρίσκεται το παρανόμως εν λειτουργία εκπαιδευτήριο, κατά τρόπο που να μην συμπεριλαμβάνεται εντός της ζώνης Α.  Στον αναρτημένο δασικό χάρτη της περιοχής η έκταση εμφανίζεται δίχως «πράσινο χρώμα» παρά το «δασικό» τμήμα της (βλέπε πράξη χαρακτηρισμού). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόθεση να είναι ανάλογα πληροφοριακά γεωχωρικά εργαλεία και χάρτες δεσμευτικά για το δημόσιο απέναντι σε ιδιώτες επενδυτές, ενόσω δεν έχουν εξαντλητικά δοκιμαστεί στη πράξη, ενέχει τεράστιους κινδύνους αποζημιώσεων, καθιστώντας τις σχετικές αιτιολογικές εκθέσεις νομοσχεδίων έωλες.

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑ:
Είναι πρόθυμη η αυτοδιοίκηση 1ου ή/και 2ου βαθμού να συντονίσει τις αναγκαίες ενέργειες και υπηρεσίες για προστασία περιβάλλοντος και ανθρώπων αναλαμβάνοντας και ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία,
 ή θα πρέπει και πάλι πολίτες με ιδιωτικούς πόρους να αναλάβουν την υπεράσπιση του Δημόσιου Συμφέροντος, της ισονομίας, της αποτροπής κινδύνου απώλειας ζωών και περιουσιών; Εκ της διαδικασίας προκύπτει ότι ελάχιστοι λειτουργήσαμε ως εξωσκελετός, νευρικό σύστημα και εγκέφαλος σε μία ασπόνδυλη και ασυντόνιστη δημόσια διοίκηση. Είχε κόστος αλλά εργαζόμαστε φιλοκερδώς, όχι τζάμπα! Ενδεχόμενη νομιμοποίηση της βαριάς περιβαλλοντικής προσβολής, του αθέμιτου (εντός προνομιακού περιβάλλοντος) ανταγωνισμού, της έκθεσης σε κίνδυνο, μήπως ( και) αυτή η νομιμοποίηση αποσκοπεί σε ευνουχισμό των πολιτών; Σε μετατροπή τους σε υπηκόους;

            ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: Ανάληψη συντονισμένης δράσης για απομάκρυνση των περιβαλλοντικών προσβολών ΤΩΡΑ, με επίσημη ενημέρωση του κοινού, προτού η «ντροπή» της πολιτείας εκδηλωθεί μετά από ενδεχόμενες  απώλειες ζωών. Για να σωθεί η τιμή του πολιτικού συστήματος.

Χαϊδάρι 26 Απριλίου 2020

Κίμων Ε. Φουντούλης

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *