.Για την κοπή των δένδρων:Η διαπαραταξιακη επιτροπή δεν υποκαθιστά λειτουργίες της διοίκησης ...Η υπηρεσία του Πράσινου έχει την τελική ευθύνη
Χαϊδάρι 17-01-2020

Δημοτική Παράταξη “Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου”
Κερασούντος 5, 12461 Χαϊδάρι
spiltheo58@gmail.com
Τηλ. 694 529 1676

Προς :
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου
Κύριον Παναγιώτη Τσατσαρώνη

ΘΕΜΑ: Θέση της παράταξής μας σε θέμα και απόφαση με αρ. 295 της 23ης Τακτικής
Συνεδρίασης του Δ.Σ. για το έτος 2019.

Αγαπητέ Πρόεδρε,

η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία για το θέμα με αριθμ. 295 και τίτλο
“Ενημέρωση-Συζήτηση σχετικά με προβλήματα δέντρων του Δήμου μας”, της 23ης Τακτικής
Συνεδρίασης 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή :

«Την Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής, η οποία θα εξετάσει το θέμα κάθε δέντρου
ξεχωριστά, την αναζήτηση τρίτης γνώμης με επιστημονική τεκμηρίωση και τη συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», δεν μας εκφράζει σαν Δημοτική Παράταξη “Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου”, ως προς “την εξέταση του κάθε δένδρου χωριστά”.
Τη θέση μας, διατύπωσε κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος
Κώστας Φωτεινάκης, στην αρχή της ομιλίας του, δηλαδή :

«Θα ξεκινήσω με αυτό που είπε ο Κώστας Ασπρογέγρακας (είχε προηγηθεί η ομιλία του). Η
Διαπαραταξιακή Επιτροπή – που προσωπικά συμφωνώ – θα πρέπει να είναι ως
ακροατής….». «Προσωπικά δεν διαφωνώ με την κοπή είκοσι δένδρων».
Συνοπτικά, δεν συμφωνούμε η Διαπαραταξιακή Επιτροπή να έχει τον χαρακτήρα που
παρουσιάζεται στην απόφαση, ότι δηλαδή «θα εξετάσει το θέμα κάθε δένδρου ξεχωριστά». 

Η αρμοδιότητα αυτή είναι της Υπηρεσίας Πρασίνου, η οποία θα πρέπει να έχει την τελική ευθύνη της οποιασδήποτε πρότασης της Διοίκησης. Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή πρέπει να έχει το ρόλο της παρακολούθησης και της υποβολής γενικότερων προτάσεων πολιτικής για το Πράσινο προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το Πράσινο στο Χαϊδάρι και δεν υποκαθιστά
λειτουργίες της Διοίκησης.

Η ανωτέρω θέση για την κοπή των δένδρων που η αρμόδια υπηρεσία Πρασίνου του
Δήμου προτείνει και τεκμηριώνει εγγράφως και αφού έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και έχουν
τηρηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, έχει υποστηριχτεί διαχρονικά χωρίς μικροπολιτική
από τους Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου, μέσω του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής του
συνδυασμού Θοδωρή Σπηλιόπουλου, ανεξαρτήτως από το ποια είναι η Δημοτική Αρχή και
ποιος ο Δήμαρχος.

Κατά συνέπεια, παρακαλούμε,
1. Να καταχωρηθεί στα πρακτικά με διακριτό τρόπο η άποψη της Δημοτικής Παράταξης των
Πολιτών σε Δράση Χαϊδαρίου σύμφωνα με τα παραπάνω.
2. Η πρότασή μας, στο δια ταύτα της απόφασης, συνοψίζεται ως εξής :

“Συμφωνούμε με τη σύσταση διαπαραταξιακής δημοτικής επιτροπής, προκειμένου να
οργανωθεί η καλλίτερη κατά το δυνατό διαβούλευση – διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας
για το πράσινο στην πόλη μας σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου, με
σχετικούς ακαδημαϊκούς φορείς και Ινστιτούτα. Εν γένει οι διαπαραταξιακές δημοτικές
επιτροπές δεν πρέπει να υποκαθιστούν το ρόλο των Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και ο ρόλος τους περιορίζεται εκ του νόμου σαν γνωμοδοτικός”.

Για την Δημοτική Παράταξη
«Πολίτες σε δράση Χαϊδαρίου»
Ο επικεφαλής Δημοτικός Σύμβουλος
Θοδωρής ΣπηλιόπουλοςΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *