Να εφαρμοστεί από τη Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων & να αναληφθούν πρωτοβουλίες ενημέρωσης των κατοίκων. Προστατεύουμε το περιβάλλον, προστατεύουμε τον κόσμο.

Οι Πολίτες σε Δράση με έμφαση και συνεχώς επισημαίνουν την ανάγκη για συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής στη διαλογή των αποβλήτων στην πηγή.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Θοδωρής Σπηλιόπουλος, έχει τοποθετηθεί κατ' επανάληψη δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας https://psdhaidari.blogspot.gr/2017/07/5-2017.html, για τη διαχείριση απορριμμάτων και τους τρόπους που θα μπορούσαν να συμβάλλουν καταλυτικά.
Απευθύνει συνεχώς εκκλήσεις προς τη Δημοτική Αρχή, να συμμετάσχει ενεργά με πράξεις στην προσπάθεια διαλογής στην πηγή & ανακύκλωσης για τη μείωση του όγκου των απορριμάτων - αποβλήτων, γεγονός που θα έχει θετική επίπτωση τόσο στο περιβάλλον όσο και στα οικονομικά του Δήμου και συνεπώς στη μείωση των ανταποδοτικών τελών που επιβάλλει η Δημοτική Αρχή στους Δημότες, τα οποία είναι από τα υψηλότερα στην Αττική, ενώ την ίδια στιγμή γειτονικοί Δήμοι έχουν προβεί σε γενναίες μειώσεις ανταποδοτικών τελών.
Καλεί τη Δημοτική Αρχή να εφαρμόσει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που η ίδια συνέταξε, στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδιασμού και του Περιφερειακού Σχεδιασμού αλλά και της αποκεντρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στην διαλογή στην πηγή https://psdhaidari.blogspot.gr/2017/07/blog-post.html.
Οι Πολίτες σε Δράση για τη διαχείριση των αποβλήτων οργάνωσαν ειδική ανοιχτή συζήτηση το Μάρτιο του 2017 https://psdhaidari.blogspot.gr/2017/03/8-2017.html?m=1, προκειμένου να γίνει πλήρης ενημέρωση από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής για το σοβαρό αυτό ζήτημα που συνομολομογείται απ' όλους και τους τρόπους δράσης του Δήμου αλλά και της τοπικής κοινωνίας.
Επίσης έχουν επισημάνει ότι εκτός των άλλων για την επίτευξη της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων καταλυτικό ρόλο θα παίξει και η δημιουργία οικολογικής συνείδησης στους πολίτες. Για το λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, πρέπει να στοχεύσουμε στην ευαισθητοποίηση και στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών στα σχολεία, με διανομή μεταξύ άλλων ενημερωτικού - εκπαιδευτικού υλικού για την ανακύκλωση χαρτιού ιδιαίτερα αλλά και των άλλων ανακυκλώσιμων υλικών (πλαστικό και αλουμίνιο) και να τονισθεί και η διάσταση της επαναχρησιμοποίησης κάποιων υλικών (δευτερογενής χρήση), στοιχείο που αποτρέπει σπατάλη πρώτων υλών.
Επειδή, η προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος και μείωσης των αποβλήτων που μεταφέρονται στους χώρους υγιεινής ταφής απορριμμάτων, δηλαδή της μείωσης των δαπανών του Δήμου και κάθε νοικοκυριού επαγγελματία, είναι πάνδημη,
σαν Δημοτική Παράταξη που αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις απέναντι στην τοπική κοινωνία, προσπαθούμε να μεταφέρουμε και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλους Δήμους και να πείσουμε τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει ουσιαστική δράση.
Διότι ΜΟΝΟ η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ τον επαρκή εξοπλισμό (κάδους ανακύκλωσης, απορριμματοφόρα για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, press containers) και να συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα με την τοπική κοινωνία για τη επιτυχή διαχείριση των αποβλήτων.
Όπως διαπιστώνει κανείς από το παρακάτω κείμενο, για όσα διαμείβονται με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Παύλου Μελά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, τα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών, επιστρέφονται αναλογικά στα σχολεία για την κάλυψη των αναγκών τους.
Η Δημοτική Αρχή στην Πόλη μας, θέλει να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών;
Ας το αποδείξει με πράξεις.
Υπάρχουν αρκετοί φιλικοί τρόποι για να προσεγγιστεί το ζήτημα της διαχείρισης, αρκεί να υπάρχει διάθεση να ακούς και να βλέπεις αλλά και όραμα. Αναφέρονται δύο παρακάτω.
I. ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ: ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
Με το σύνθημα «Σκεφτόμαστε Παγκόσμια, δρούμε Τοπικά», εδώ και 2 μήνες στον Δήμο Παύλου Μελά οι μαθητές ανακυκλώνουν σε 3 διαφορετικούς κάδους.
Η δράση γίνεται μέσα στα σχολεία συλλέγοντας ξεχωριστά στον κίτρινο κάδο το χαρτί, στο μπλε κάδο το αλουμίνιο και στον κόκκινο κάδο το πλαστικό. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου «Σχολείο Ανοιχτό στην Κοινωνία-Ενεργός Πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά» σε συνεργασία με τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δυτικής Θεσ/νίκης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου.
Είναι το πρώτο πανελλαδικά πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή που εφαρμόζεται σε τόσο μεγάλη κλίμακα και βάσει ειδικής σύμβασης του Δήμου Παύλου Μελά με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, όπου παραχωρήθηκαν 240 ειδικοί διαφορετικού χρώματος κάδοι 360 λίτρων και παράλληλα τη σχολική χρονιά 2016-2017 μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης εκπαιδεύτηκαν7.500 μαθητές και 152 εκπαιδευτικοί σε θέματα Ανακύκλωσης.
Από τις αρχές της φετινής σχολικής χρονιάς έγιναν τρεις διαφορετικές ενημερωτικές ημερίδες για την καλύτερη λειτουργία του προγράμματος.
Σε κάθε σχολείο ορίζεται εκπαιδευτικός ως συντονιστής του προγράμματος και ομάδα ανακύκλωσης μαθητών σε κάθε τμήμα που αλλάζει κυκλικά κάθε εβδομάδα. Τους προηγούμενους μήνες ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά, που αφορούσαν στο διαγωνισμό και τις σχετικές εγκρίσεις για να μπορούν να πωλούνται πλέον ως προϊόντα τα ανακυκλώσιμα «σκουπίδια» των μαθητών.
Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών μέσα από τα σχολεία γίνεται μία φορά την εβδομάδα από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Παύλου Μελά. Τα υλικά αποθηκεύονται σε ειδικά press containers ανακύκλωσης, ενώ τα έσοδα που προκύπτουν από την πώλησή τους επιστρέφονται αναλογικά στα σχολεία για την κάλυψη μορφωτικών και άλλων αναγκών.
Το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Παύλου Μελά προωθώντας την Κυκλική Οικονομία. Απώτερος σκοπός του μέσω της βιωματικής προσέγγισης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών στην Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και σε δεύτερο στάδιο η εφαρμογή του προγράμματος στις γειτονιές του Δήμου παράλληλα με τη λειτουργία «Πράσινων Σημείων».
Στο επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζεται και η συλλογή τηγανέλαιου στις σχολικές μονάδες του Δήμου Παύλου Μελά.
Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης μαζί με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Περιβάλλοντος Σάκη Λαζαρίδη και τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) Αργύρη Μπούρα επισκέφθηκαν τα σχολεία και ενημέρωσαν τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη σημασία που έχει να προχωρήσει η νέα φιλοσοφία διαχείρισης των απορριμμάτων, ξεκινώντας μέσα από τις δράσεις του σχολείου έτσι ώστε να ετοιμάζονται οι αυριανοί ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά ενεργοί πολίτες.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, Αντιπρόεδρος του ΕΟΑΝ Αργύρης Μπούρας «ενημερώθηκε από τους μικρούς μαθητές, συνεχάρη το Δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη για την εξαιρετική πρωτοβουλία και τόνισε την αναγκαιότητα μέσα από τέτοιες καλές πρακτικές να εναρμονιστούμε το συντομότερο δυνατό στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων για καλύτερο Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής».


Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης γίνεται από το Δήμο Χερσονήσου στην Κρήτη. 
"Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης" με συμμετοχή των σχολείων του Δήμου. Διοργανώνεται στην Χερσόνησο, για δεύτερη φορά. 
Στόχος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τη δράση της ανακύκλωσης, να αναγνωρίσουν τα υλικά, τις ιδιότητές τους και τις μεθόδους ανακύκλωσης υλικών ενώ θα κερδίσει το σχολείο με τον περισσότερο όγκο ανακυκλώσιμου υλικού. 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) του Δήμου, ενώ ήδη ξεκίνησαν ενημερωτικές συναντήσεις από στελέχη του ΦοΔΣΑ στα σχολεία τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να εξηγήσουν αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες της δράσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι 13 Μαΐου 2018.
Σε κάθε σχολείο θα μοιραστούν τέσσερις κάδοι για την προσωρινή αποθήκευση των ανακυκλώσιμων υλικών: για πλαστικό, μέταλλο, χαρτί και γυαλί. Θα γίνεται ογκομέτρηση του υλικού, το οποίο θα παραλαμβάνει ο Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ και το σχολείο θα λαμβάνει την ανάλογη βαθμολογία σε εφαρμογή των προκαθορισμένων κριτηρίων βαθμολόγησης.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δήμαρχος Χερσονήσου κ. Μαστοράκης, «πάγια θέση της δημοτικής αρχής Χερσονήσου είναι η ενεργοποίηση των παιδιών στο θέμα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ή, αλλιώς, ανακύκλωσης και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με το πολύτιμο περιβαλλοντικό όφελος που επιτυγχάνεται. Σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, οι μαθητές γίνονται πρωταγωνιστές σε νέες μεθόδους μάθησης με ευγενή άμιλλα, αλλά και με έμφαση στο πνεύμα συνεργασίας».
Ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α, κ. Βαρδής Φραγκιαδάκης δήλωσε σχετικά: «Το Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης δίνει κίνητρα στους μαθητές να εμβαθύνουν στις πρακτικές διαχείρισης των υλικών ακολουθώντας τη νέα οδηγία για τα ρεύματα ανακύκλωσης που, από το 2020, εκτός απροόπτου, θα εφαρμόζεται ανεξαιρέτως από κάθε πολίτη. Επιπλέον, προάγει την ομαδικότητα και τη δημιουργικότητα. Σκοπός αυτής της δράσης είναι η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και η ευαισθητοποίηση των μαθητών, που πρέπει να κατανοήσουν ότι αλλάζοντας το περιβάλλον, αλλάζουμε τον κόσμο». https://www.efsyn.gr/arthro/protathlima-anakyklosis-apo-sholeia-toy-dimoy-hersonisoy

Ως προς τα ανταποδοτικά οφέλη σε όσους διαχωρίζουν & απορρίπτουν χωριστά τα οργανικά απορρίμματα ας λάβουμε υπόψη τον τρόπο που έχει επεξεργαστεί ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης. Αν έχουμε κάτι καλλίτερο, να το δούμε βεβαίως...
Έκπτωση στα δημοτικά τέλη, ανάλογα με το βάρος των ποσοτήτων οργανικών απορριμμάτων τα οποία έχουν απορρίψει, προβλέπεται για τους πολίτες του Ηρακλείου, ύστερα και από την τοποθέτηση των ειδικών κομποστοποιητών γειτονιάς
Πρόκειται για το ACUA, ένα πρόγραμμα ενταγμένο στο «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020», το οποίο προβλέπει την τοποθέτηση ειδικών κομποστοποιητών γειτονιάς, χωρίς οσμές και διαρροές, σε σημεία του αστικού ιστού στα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα.
Πρόκειται για το πρόγραμμα «Σύστημα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» (ACUA), στο οποίο ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, μαζί με το ΤΕΙ Κρήτης. 
Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, θα προμηθευτούν από τον Δήμο Ηρακλείου μια ειδική κάρτα – χρήσης του κομποστοποιητή και ένα συγκεκριμένο αριθμό από ειδικές σακούλες όπου θα τοποθετούν τα οργανικά απορρίμματα. Μόλις γεμίζει η κάθε σακούλα, ο δημότης θα την τοποθετεί στον κομποστοποιητή, χρησιμοποιώντας την κάρτα του.
Μόλις εξαντληθούν οι σακούλες, οι δημότες θα μπορούν να προμηθεύονται καινούργιες από τον Δήμο με την επίδειξη της ειδικής κάρτας ώστε να καταγράφεται παράλληλα και το βάρος των ποσοτήτων που έχουν απορρίψει. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό θα προκύψει αργότερα και η τελική έκπτωση η οποία τους αναλογεί στα δημοτικά τέλη.

             Επικαιροποιώντας συνεχώς την πληροφόρηση, με εμπλουτισμό δράσεων δρομολογημένων για εφαρμογή, επισημαίνουμε την έναρξη πιλοτικού προγράμματος (Φεβ. 2018) στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΣΔΝΑ για την κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων από νοικοκυριά και επαγγελματίες της πόλης.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση της μεταφοράς των απορριμμάτων / αποβλήτων σε ΧΥΤΑ, η παραγωγή κομπόστ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Δήμο σαν εδαφοβελτειωτικό και η μείωση των ανταποδοτικών τελών, άρα η περαιτέρω οικονομική ελάφρυνση των Δημοτών (κατοίκων και επαγγελματιών) είναι τα βασικά πεδία στα οποία στοχεύει όλη η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής και είναι αρκετά, αν μη τι άλλο, να προβληματίσουν θετικά ολόκληρη την κοινωνία για το επόμενο βήμα από την πιλοτική εφαρμογή, που θα είναι η καθολική εφαρμογή της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων. (http://iraklio.gr/article/4453 )
                                                                                                             Αλεξάκης Δημήτρης
                                                                                                Μέλος της Επιτροπής Πόλης

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *