Τα θέματα της επόμενης -Τριτη 25-10-2016-Συνεδρίασης (20ης Τακτικής) του Δημοτικού Συμβουλίου ΧαΪδαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ  20η  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου, σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 §4, του Ν. 3852/2010, που θα γίνει την Τρίτη 25-10-2016  και ώρα 20:30, με θέματα  ημερήσιας διάταξης:


                                                      Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις

1.   Ψήφισμα κατά των πλειστηριασμών.
2.    Ψήφισμα συμπαράστασης στον Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη.
3.   Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικον. Έτους 2016.
4.   Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Έτους 2016.
5.   Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Έτους 2016.
6.  Έγκριση σύστασης δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης».
7.   Έγκριση 3ης  Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016.
8.  Λήψη απόφασης για ανατροπή και ανάκληση της με αριθμ. 311/2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
9.  Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία. (παρ. 6, άρθρο 199 του Ν. 3463/06)
10. Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια Τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς και τους Άπορους Δημότες του Δήμου Χαϊδαρίου, Έτους 2017.
11. Λήψη Απόφασης για τη χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. 33009/10.11.2015 Σύμβασης «Προμήθειας   Ασφαλτικού υλικού».
12.   Λήψη Απόφασης για τη χρονική παράταση της υπ’ αριθμ. 35151/2015 σύμβασης «προμήθειας Λιπαντικών».
13.   Ορισμός ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή οικονομικού Έτους 2016.
14.  Λήψη απόφασης περί χορήγησης  αναπηρικών θέσεων στάθμευσης, βάσει των 76 /2016 & 85/2016 αποφάσεων-εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
15. Λήψη απόφασης περί διευκόλυνσης εξόδου από ιδιοκτησία, βάσει της 84/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
16. Έγκριση διοργάνωσης και διάθεσης πιστώσεων για την υλοποίηση  Αθλητικής  Εκδήλωσης του Δήμου μας.
                                                                                                         

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Θοδωρής Σπηλιόπουλος: Ανοικτή επιστολή στο Δήμαρχο Μιχάλη Σελέκο

Ηλεκτροφωτισμός : Θιδωρης Σπηλιοπουλος:"Με ποια διαδικασία εγκαταλείπετε το αίτημα για ΔΩΡΕΑ από την Περιφέρεια και ζητάτε δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκων και Δανείων ;"

Θοδωρής Σπηλιόπουλος: Καταψηφίζουμε για 4η χρονιά τα υψηλότερα ανταποδοτικά τέλη της Αθήνας. Αν εφαρμόζατε την δική μας πρόταση ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ θα αγόραζε ο Δήμος ένα απορριμματοφόρο το χρόνο χωρίς δάνειο!

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΠΣΔ

Συνάντηση: ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος με τον Σπ. Τζόκα

Λευκό στον Ισολογισμό ΔημουΧαιδαριου ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος