Τέλος οι εργολάβοι καθαριότητας στα νοσοκομεία-110 προσλήψεις με σύμβαση στο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Θοδωρή Σπηλιόπουλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ και άμισθου μέλους του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ, στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Αντωνογιαννάκη του ραδιοσταθμού το Κόκκινο, μπήκε τέλος στους εργολάβους καθαριότητας. 

Τέλος οι εργολάβοι καθαριότητας στα νοσοκομεία-110 προσλήψεις με σύμβαση στο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Του Παναγιώτη Αντωνογιαννάκη-Πενθήμερη και οκτάωρη εργασία προβλέπουν οι ατομικές συμβάσεις για την καθαριότητα στο Π.Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΟΝ .Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη 110 θέσεων.

Η υποβολή  των αιτήσεων, για σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» ξεκινά  στις 13/6/2016 και ολοκληρώνεται στις 22/6/2016. Στόχος,  σύμφωνα με το μέλος της διοίκησης του ΔΣ του Αττικόν Θ. Σπηλιώπουλο,  η όλη διαδικασία  να έχει ολοκληρωθεί πριν από τις 15 Ιουλίου.  «Γίνεται ότι ανθρωπίνως είναι δυνατόν σημείωσε, προκειμένου να ξεπεραστούν όλες οι γραφειοκρατικές και νομικές δυσκολίες και να ολοκληρωθεί πριν από τις 15 Ιουλίου η θετική αυτή εξέλιξη για τους εργαζόμενους της καθαριότητας και το δημόσιο σύστημα υγείας.Αναφορικά με τους όρους της σύμβασης ο κος Σπηλίωπουλος ανέφερε «Δυστυχώς δεν καταφέραμε  οι συμβάσεις, να διέπονται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας , όμως είναι κατά πολύ βελτιωμένες σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς των εργολάβων, καθώς  οι συμβάσεις αφορούν παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οκτώ ώρες ημερησίως για πέντε ημέρες την εβδομάδα, από έξι που ήταν πριν. Η μηνιαία αμοιβή για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου ανέρχεται σε ποσό ίσο με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνει ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΥΕ στον ίδιο Φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο Ν.4354/15 και θα διαμορφώνεται αναλογικά προς το ωράριο ημερήσιας παροχής του έργου. Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και θα διενεργείται η καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών και οι λοιπές τυχόν κρατήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα και την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τη προκήρυξη οι ιδιώτες καθαριστές και καθαρίστριες θα πρέπει να εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας στην καθαριότητα του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ». Να μη συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26) και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007 (Α΄64).


Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας : 1. Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ». 2. Ιδιώτες με την μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε. 3. Ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους. 4. Ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία.Ειδικότερα οι εν λόγω εργαζόμενοι που απασχολούνται σε εταιρείες, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας σε περισσότερους από έναν Φορείς, δύναται να συνάψουν ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα σε έναν μόνο Φορέα.


Οι συμβάσεις των φυσικών προσώπων που θα συναφθούν, θα αφορούν παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οκτώ ώρες ημερησίως. Ρητώς ορίζεται ότι οι συμβάσεις αυτές δεν θα διέπονται από τις διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας. Η μηνιαία αμοιβή για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου ανέρχεται σε ποσό ίσο με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνει ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΥΕ στον ίδιο Φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο Ν.4354/15 και θα διαμορφώνεται αναλογικά προς το ωράριο ημερήσιας παροχής του έργου. Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και θα διενεργείται η καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών και οι λοιπές τυχόν κρατήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα και την κείμενη νομοθεσία.πηγή : Στο κόκκινο


ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *