Παλαιό Δημαρχείο Να δρομολογηθεί η αναπαλαιωση
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης «Πολίτες σε Δράση» Θοδωρής Σπηλιόπουλος με στελέχη της παράταξης πραγματοποίησε συναντήσ η εργασίας :στις 13/1/2017
με τον Πρόεδρο της ΕΤΑΔ κ.Γεώργιο Τερζάκη για τα θέματα κοινού ενδιαφερπντος όπως και για το χώρο του Παλαιού Δημαρχείου «Δημήτρης Γιαχνής"


 Το Παλαιό Δημαρχείο «Δημήτρης Γιαχνής»/ ΙΣΤΟΣ: 
Το ιστορικό κτήριο και η πλατεία στη συμβολή των οδών Κουμουνδούρου και Νικομηδείας ανήκε και εξακολουθεί να ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο

 (Παλαιότερες χρήσεις: Δημοτικό Σχολείο, Αστυνομικό Τμήμα, Δημαρχείο, Τμήματα του Πνευματικού Κέντρου μέχρι το 2005 – από 4/1/2 2012 Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Αλληλεγγύης ΙΣΤΟΣ).

 Παρ’ όλα αυτά την Παρασκευή 4/5/12 επιχειρήθηκε αυθαιρέτως, χωρίς την έκδοση Άδειας Κατεδάφισης ή Ανέγερσης, να κατεδαφιστεί το κτήριο με  την εγκατάσταση εργοταξίου στο χώρο της πλατείας. Υπογραμμίζουμε ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο, δεν γνώριζε απολύτως τίποτα. 
Η παράνομη εγκατάσταση του εργολάβου τελικά δεν έγινε γιατί την εμπόδισαν οι πολίτες του ΕΚΧ ΙΣΤΟΣ που είχαν εγκατασταθεί, είχαν επαναχρησιμοποιήσει και είχαν διασώσει το κτήριο και την πλατεία -  ιδιοκτησίας του δημοσίου. 

Η θέση των ΠσΔ για το χώρο είναι η εξής: α) Ο Δήμος Χαϊδαρίου να ζητήσει από τον πραγματικό ιδιοκτήτη που είναι το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΤΑΔ) τη χρήση του κτηρίου – χώρου για κοινωνικές δράσεις. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης της χρήσης στο Δήμο Χαϊδαρίου που θα συζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες

 θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την παρούσα χρήση του δημόσιου χώρου, ο οποίος διαφυλάχτηκε, διασώθηκε και επαναχρησιμοποιείται από τους πολίτες που συμμετέχουν στον ΕΚΧ ΙΣΤΟΣ καθώς και σε άλλες συλλογικότητες 

β) Η Περιφέρεια Αττικής (Δυτικός Τομέας) σε συνεργασία με το Δήμο Χαϊδαρίου και την ΕΤΑΔ να υλοποιήσει τον κωδικό του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την περιγραφή «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ 350000 Ευρώ»

 γ) Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν συμφωνούμε με την προηγούμενη και παράνομη πρόβλεψη για την κατεδάφιση του ιστορικού κτηρίου του παλαιού δημαρχείου και την ανέγερση νέου κτηρίου.
 Σημερα
Οι πολιτικές συνθήκες είναι πιο ευνοϊκες από ποτέ , η κοινωνική ευαισθησία δεδομένη για να αποτρέψει σχέδια εργολάβων και υμετερων .
Είναι απαραίτητο με επείγουσες πολιτικές αποφάσεις να νικηθεί το τέρας της γραφειοκρατίας και της αδράνειας .
Το δημοτικό συμβούλιο να επικαιροποιησει πια τις κατευθυντήριες οδηγίες για να ξεκινήσει το έργο που η Περιφέρεια Αττικής έχει πολιτικά συμφωνήσει  τοχει  εγκρίνει και έχει εγγράψει και τα αναγκαία ποσά στον προϋπολογισμό .
Θοδωρής Σπηλιόπουλος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΕΥ)


ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  (ΟΕΥ)

Ο ισχύων ΟΕΥ του Δήμου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αρ. 608/15-03-2013, τεύχος Β’ και αποτελεί τροποποίηση  προηγούμενου ΟΕΥ (απόφαση υπ’ αρ. 125/2012 του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου).

Στο  ΜΕΡΟΣ 1  παρουσιάζεται η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου με την εξής γενική δομή:

ΕΝΟΤΗΤΑ  Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Γενικός Γραμματέας
Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Συνεργατών
Νομική Υπηρεσία
Γραφεία Εθελοντισμού - Εθνικών - Ευρωπαϊκών Πόρων
Γραφείο  Προβολής - Επικοινωνίας - Δημοσίων Σχέσεων
Γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
Γραφείο  Διαφάνειας

ΕΝΟΤΗΤΑ  Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων με τα Τμήματα:
Διαχείρισης Ηλ/νικών Εφαρμογών
Στρατηγικού Σχεδιασμού
Μηχανοργάνωσης

ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Διεύθυνση Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος με τα Τμήματα:
Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων, Ειδικών Συνεργείων & Πολιτικής Προστασίας
Διαχείρισης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού & Αποθήκης
Ανάπτυξης & Συντήρησης Πρασίνου & Παιδικών Χαρών

ΕΝΟΤΗΤΑ  Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1.  Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης με τα Τμήματα:
Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών
Κοινωνικής Μέριμνας
Υγειονομικής Πρόληψης & Φροντίδας
2.  Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών με τα Τμήματα:
Παιδείας
Αθλητισμού
Αθλητικών Υποδομών
Δημοτικού Κολυμβητηρίου
Πολιτισμού
Βιβλιοθηκών & Δια Βίου Μάθησης

ΕΝΟΤΗΤΑ  Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών με τα Τμήματα:
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
Αδειοδότησης & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Ανθρώπινου Δυναμικού
ΚΕΠ
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης με τα Τμήματα:
Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
Εσόδων
Ταμειακής Υπηρεσίας
Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών – Αποθήκη
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τα Τμήματα:
Πολεοδομικών Εφαρμογών & Πολεοδομίας
Μελετών & Εκτέλεσης Έργων
Μελετών & Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Συγκοινωνιακών Εγκαταστάσεων & Αδειών Μεταφοράς
Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων


Στο ΜΕΡΟΣ 2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών

Στο ΜΕΡΟΣ 3 παρουσιάζονται οι λειτουργίες ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των Υπηρεσιών  και  οι Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Στο ΜΕΡΟΣ 4 παρουσιάζονται οι Θέσεις του Προσωπικού, που περιλαμβάνουν:
τις Ειδικές Θέσεις
(Γενικού Γραμματέα, Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου, Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών – Επιστημονικών Συνεργατών)

τις Οργανικές Θέσεις με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου
(Μόνιμου Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

τις Προσωρινές Θέσεις με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου
(Μόνιμου Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

τις Θέσεις με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
(Μόνιμου Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

τις Θέσεις με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Στο ΜΕΡΟΣ 5 παρουσιάζεται ο Τρόπος Τοποθέτησης των Προϊσταμένων Διευθύνσεων – Τμημάτων  & Αυτοτελών Γραφείων  σε σχέση με τους Κλάδους του Προσωπικού

Στο ΜΕΡΟΣ 6 αναφέρεται ότι η κατανομή του προσωπικού στις επιμέρους Οργανικές Μονάδες γίνεται με απόφαση του Δημάρχου.

Γενική εκτίμηση είναι τόσο σε επίπεδο Υπηρεσιακών Παραγόντων όσο και σε επίπεδο Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου, ότι ο εν λόγω ΟΕΥ χρήζει τροποποιήσεων, λόγω του ότι:

Δεν αποτυπώνονται σε αυτόν οι πολύ σημαντικές αλλαγές των τελευταίων ετών, όπως  η όλο και συνεχιζόμενη μεταφορά στους ΟΤΑ  νέων αρμοδιοτήτων αλλά και η κατάργηση από αυτούς ολόκληρων Υπηρεσιών.

Παρουσιάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις επικάλυψη αρμοδιοτήτων από διαφορετικές Οργανικές Μονάδες και σε άλλες περιπτώσεις προκύπτει υπηρεσιακό κενό. Η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων Υπηρεσιών είναι μονόδρομος.

Από την εμπειρία των τελευταίων ετών προκύπτει  πως απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις συγχώνευση Οργανικών Μονάδων και σε άλλες διάσπαση τους ή δημιουργία νέων.
Η αντιστοίχιση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων & Τμημάτων  με τις υπάρχουσες στο Δήμο Ειδικότητες - Κλάδους του υπηρετούντος Προσωπικού είναι προβληματική.  Προβλέπονται στον ΟΕΥ κλάδοι και ειδικότητες που δεν υπάρχουν στο υπηρετούν προσωπικό ενώ υπάρχουν κλάδοι και ειδικότητες που δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε θέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, επειδή ο ΟΕΥ δεν τις έχει προβλέψει.

Τέλος η αλλαγή στο μέγεθος και στη σύνθεση του υπηρετούντος προσωπικού λόγω των πολλών συνταξιοδοτήσεων και λόγω της αδυναμίας αντικατάστασης του, αλλά και η απαίτηση ειδικοτήτων που παλαιότερα δεν ήταν αναγκαίες και δεν προβλέπονταν στα οργανογράμματα, επιβάλλουν την τροποποίηση του ισχύοντος ΟΕΥ, ώστε ο Δήμος να αποκτήσει τελικά έναν ΟΕΥ σύγχρονο, προσανατολισμένο στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών και βασισμένος στο υπηρεσιακό δυναμικό που υπηρετεί σήμερα.                                                                                                                         Χαϊδάρι 18 – 01 - 2016

Δημήτρης  Σταυρίδης
                                                                           Γραμματέας του Συλλόγου
                                                                        Εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου
                                                   Και μέλος της Επιτροπής Πόλης των Πολιτών σε Δράση Χαιδαριου

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 κορυφαία εκδήλωση, με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Δημοκρατίας Π. Παυλόπουλου, για το προσφυγικό στο Δήμο Χαϊδαρίου!


Φωτογραφία του χρήστη Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου.
Φωτογραφία του χρήστη Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου.                                                                                                                                                

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017- 
Αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου.

Εκδήλωση- Ενημέρωση για το προσφυγικό με θέμα:
"ΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ"
Ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή, αφού κλείνει ένα σύνολο δράσεων με αφορμή το προσφυγικό και την υποδοχή των προσφυγόπουλων από το κέντρο υποδοχής του Σκαραμαγκά, στα σχολεία του Χαϊδαρίου!

Ξεχωριστή ημέρα και με ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί την εκδήλωση τίμησε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Π. Παυλόπουλος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον χαιρετισμό του μίλησε εκτός των άλλων για τις ανθρωπιστικές αξίες του ελληνικου πολιτισμού και έδωσε ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης λέγοντας στα προσφυγοπουλα ότι θα φιλοξενηθούν όσο χρειάζεται για να γυρίσουν μία μέρα στη πατρίδα τους για να την χτίσουν πέτρα πέτρα από την αρχή .Απευθύνθηκε στους Έλληνες μικρούς μαθητές και τους είπε ότι γράφουν μέρος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας αλληλεγγύης και θάχουν την υπερηφάνεια να διηγούνται στα παιδιά και τα εγγόνια τους ότι ήταν παρόντες σε αυτά τα γεγονότα που ιστορία της πατρίδας μας θα καταγράψει.
Φωτογραφία του χρήστη Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου.
Στην εκδήλωση μίλησαν:
ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Αδάμ Στάμος,
ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Μιχάλης Σελέκος,
ο κ. Σπύρος Μερκούρης,
ο Σχολικός Σύμβουλος κ. Ιγνάτιος Καράμηνας.

Γενικη συντονίστρια που παρουσιασε την εκδήλωση η κα Ελένη Νιάρχου,στην  οποία απέδωσε τα εύσημα ο κος Μερκούρης στο χαιρετισμό του .
Το θερμό χειροκρότημα εκτός των άλλων ομιλητών απέσπασε και ο Υπουργός Παιδείας όταν αναφέρθηκε με άκρως επαινετικά λόγια για τον ρόλο των δασκάλων ευρύτερα στην κοινωνία .

Σύσσωμο το το Χαϊδάρι έδωσε το παρών. Πολύ μικρή η αίθουσα για τέτοιας κλίμακας εκδήλωση .

Αλλά και εκτός από τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βιτσα, την περιφερειάρχη Ρένα Δούρου, τον αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αθήνας Τζιόκα Σπύρο,τον Πρόεδρο του Περιφερειακού συμβουλίου Θ. Σχινά,  η Δυτική Αθήνα έδωσε το παρόν με τους Δημάρχους Αιγάλεω Δημήτρη Μπίρμπα και Αγ. Βαρβάρας Γιώργο Καπλάνη. 


Φωτογραφία του χρήστη Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου.
και τους φορείς του Δήμου Χαϊδαρίου που συνυπογράψει το κάλεσμα για την εκδήλωση:


Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, ο Δήμος Χαϊδαρίου και ο κ. Σπύρος Μερκούρης.
Εντυπωσιακή η προσέλευση των εκπαιδευτικών ...

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία από τους "Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου" με τον επικεφαλής Θοδωρή Σπηλιόπουλο.

Μαθητές από τα σχολεία της περιοχής τραγούδησαν και 
μίλησαν για τις πανανθρώπινες αξίες της φιλίας, αδελφοσύνης και αλληλεγγύης.

Επίσης όλος σχεδόν ο χώρος είχε σε ταμπλό ζωγραφιές των μαθητών με θέματα:την ειρήνη, τη φιλία, την προσφυγιά.....

Περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο με αποσπάσματα των ομιλιών στο παρακάτω συνδέσμο:

Το Χαϊδάρι έχει τη δικιά του Ποδηλατική Ομάδα : “ West Cyclists”

Το Χαϊδάρι έχει τη δικιά του Ποδηλατική Ομάδα : West Cyclists


Γνωρίζετε ότι :

Ø  Ο συχνός ποδηλάτης, είναι συνήθως σε τόσο καλή φυσική κατάσταση, όσο ένας άνθρωπός περίπου δέκα χρόνια νεότερος/ρη τους;

Ø  Οι ποδηλάτες ταξιδεύουν 4 φορές γρηγορότερα από τους πεζούς, χρησιμοποιώντας την ίδια ενέργεια;                  

Ø  Ο ποδηλάτης για μια μεσαίας έντασης διαδρομή μισής ώρας, “καίει” 8 θερμίδες το λεπτό, που αντιστοιχεί σε 11 κιλά λίπους το χρόνο, αν ποδηλατεί σχετικά συχνά-π.χ. ποδηλατώντας προς τη δουλειά του;

Ø  Επίσημοι φορείς Υγείας και γιατροί υποστηρίζουν ότι πρέπει να ασκούμαστε περίπου 30 λεπτά, με μέτρια ένταση 5 φορές τη βδομάδα;

Και αν κάποιος συμπολίτης μας αναρωτιέται για το αν είναι εύκολο να ξεκινήσει αθλούμενος με το ποδήλατο ή αν είναι προσιτό να κινηθεί στην πόλη ή ακόμη και αν θα μπορέσει να βρει συναθλούμενους ποδηλάτες για παρέα, νομίζουμε ότι αυτά τα ερωτήματά του, για την πόλη μας το Χαϊδάρι…..μάλλον έχουν βρει  την απάντησή τους!

Ο συμπολίτης μας κ. Μιχάλης Μπαντουράκης, επί σειρά ετών ασχολούμενος ενεργά με την ποδηλασία και με αρκετά μετάλλια στις μακρινές αποστάσεις (Brevets) , ξεκινώντας και ο ίδιος από την ανάγκη να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα, αλλά παίρνοντας  υπόψη του και την έλλειψη ποδηλατόδρομου, αποφάσισε να δημιουργήσει μια ερασιτεχνική ομάδα  στο Χαϊδάρι,  με έδρα –αφετηρία το Δημαρχείο Χαϊδαρίου.

Το όνομα της ποδηλατικής ομάδας είναι West Cyclists και μπορεί κάποιος  να μαθαίνει τα νέα και τις δραστηριότητες της ομάδας
 στον παρακάτω σύνδεσμο στο Fb:


Οι εξορμήσεις- ποδηλατικές βόλτες πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 19:00 με αφετηρία το Δημαρχείο Χαϊδαρίου. Να σημειώσουμε ότι οι ποδηλατοβόλτες ακολουθούν κάθε φορά διαφορετική διαδρομή. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη με την προϋπόθεση ότι ο ποδηλάτης πρέπει να τηρεί τα αναλογούντα στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας: κράνος, σαμπρέλα, φώτα εμπρός και πίσω.

Επειδή έχει ενδιαφέρον αλλά και χρησιμότητα, να γνωρίζουν οι ποδηλάτες, τους ήδη υπάρχοντες ποδηλατόδρομους ,στον παρακάτω σύνδεσμο παραθέτουμε ένα χρηστικό χάρτη με όλες τις ποδηλατικές υποδομές της Αττικής:


Ο χρηστικός χάρτης και όλες οι πληροφορίες που περιέχει είναι αποτέλεσμα της δουλειάς του Δρ. Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού Κ. Αθανασόπουλου από τη μονάδα βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτέχνειου , ο οποίος είναι και ενεργός ποδηλάτης.

Σας περιμένουμε με χαρά στην επόμενη κιόλας ποδηλατική βόλτα.

                                                                                             Μπαντουράκης Μιχάλης

                             κάτοικος Χαϊδαρίου και διορισμένος εκπαιδευτικός στο ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου