Θέσεις στο σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου.Πολιτες σε δράση Χαιδαριου

 Συνέχεια της πρώτης παρουσίασης των θέσεων του Δημοτικού Συνδυασμού «Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου» που κατέθεσε στη Δημοτική αρχή, αλλά και δημοσίως (Χαϊδάρι Σήμερα 28.08.2020), ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Φωτεινάκης και αφού λάβαμε υπόψη μας α) τις απόψεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο Δήμο (22.09.2020) β) υπαλλήλων και υπηρεσιακών παραγόντων και με βάση το προεκλογικό μας πρόγραμμα καταθέτουμε τις παρακάτω γενικές παρατηρήσεις:

 1. Η τροποποίηση του ΟΕΥ θεωρείται αναγκαία και προβλέπεται στο πρόγραμμα του συνδυασμού μας: «Δεσμευόμαστε πως θα δρομολογήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, επικαιροποιημένο, σύγχρονο και παραγωγικό, λειτουργικό με προσανατολισμό στις σημερινές ανάγκες του Δήμου και στην καλύτερη & αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών» (σ.13 του προγράμματος) https://bit.ly/30OMOEV
 2. Κάθε οργανισμός θα πρέπει να αναδιοργανώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να προσαρμόζεται στις νέες πολιτικές, κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες. Με αυτήν την έννοια είμαστε κατά αρχάς θετικοί στην κάθε προσπάθεια προσαρμογής και προφανώς σε μια δημιουργική και με άνεση χρόνου συζήτηση για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Χαϊδαρίου.
 3. (συνέχεια από α/α 2). Ωστόσο διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αναφορές που μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι έχει γίνει ένα «κολάζ», για την ακρίβεια η λέξη που το χαρακτηρίζει είναι «συμπίλημα», δηλαδή ένα «σύγγραμμα συντεθειμένο άτεχνα με την παράθεση περικοπών από διάφορες πηγές». Όχι ότι είναι κακό να αντιγράφουμε και να αξιοποιούμε καλές πρακτικές, όμως αξιοποίηση με δημιουργικό, σύγχρονο και επικαιροποιημένο τρόπο. Ένα μόνο παράδειγμα: Υπάρχει αναφορά στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Πρόληψης Υγείας & Πολιτικών Ισότητας σ.22 «Εποπτεύει το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» ενώ το με βάση το ν. 4659/2020, ΦΕΚ 21Α, στο άρθρο 27 έχει γίνει τροποποίηση του ΚΕΑ και έχει μετονομαστεί σε “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα”.
 4. Υπάρχουν και σημαντικές αλλαγές που μας πάνε πιο πίσω από τον υφιστάμενο OEY. Μια απ’ αυτές είναι η κατάργηση του τμήματος «Βιβλιοθηκών και δια Βίου Μάθησης» (αναλυτικότερα παρακάτω).
 5. Προφανώς υπάρχουν υποχρεωτικές νέες προσαρμογές που προβλέπει και επιβάλλει ο νόμος, π.χ. το «Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου», ωστόσο η περιγραφή του είναι ελλιπής και θα ήταν χρήσιμο να γίνει μία δημιουργική αντιγραφή των αρμοδιοτήτων του τμήματος του Δήμου Ρεθύμνης https://bit.ly/31uYvkk]
 6. Ο ΟΕΥ δεν θα πρέπει να αφορά την παρούσα δημοτική περίοδο ούτε πρέπει να εξυπηρετεί στενά παραταξιακά οφέλη της εκάστοτε δημοτικής αρχής, όπως μπορεί να διαπιστώσει με τη σύσταση του «Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας Πολιτών» που θα υπάγεται απ’ ευθείας στο Δήμαρχο (αναλυτικότερα παρακάτω).
 7. Η συνεργασία και ο συντονισμός των Διευθύνσεων  δεν φαίνεται ότι εξασφαλίζεται με τον ασαφή τρόπο  που περιγράφονται τα καθήκοντα, στο άρθρο 6,  του «Γενικού Γραμματέα». Χρειάζεται πιο συγκεκριμένη περιγραφή εργασίας και αρμοδιοτήτων (Job description). Ωστόσο οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι έγινε μια βελτίωση στην αρχική περιγραφή με το νέο σχέδιο ΟΕΥ που κατέθεσε η Δημοτική αρχή. Για το συντονισμό των Διευθύνσεων θα ήταν καλύτερα να υπήρχε Γενικός Διευθυντής του Δήμου, αλλά αυτός προβλέπεται σε πόλεις με πληθυσμό στην απογραφή άνω των 50.000 κατοίκων. Για αυτό το λόγο προτείνουμε να προετοιμάσει ο Δήμος μια εκστρατεία για τη νέα απογραφή που θα γίνει το 2021 με θέμα «Για το καλό της πόλης μείνε και απογράψου στο Χαϊδάρι». (Tελευταία απογραφή το 2011: 46. 897 κάτοικοι.)
 8. Τέλος θεωρούμε ότι για τη σύνταξη του ΟΕΥ δεν αναζητήθηκαν και δεν αξιοποιήθηκαν τα κατάλληλα «εργαλεία» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης/ ΕΕΤΑΑ. Οι επεξεργασίες της ΕΕΤΑΑ και η εμπειρία που διαθέτει θα πρέπει να αξιοποιούνται για όλα τα θέματα οργάνωσης και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Χαϊδαρίου.
 9. Για τους ανωτέρω γενικούς λόγους, αλλά και επειδή γνωρίζουμε ότι έχουν υποβληθεί προτάσεις από εργαζόμενους, τμήματα και συνδικαλιστικές παρατάξεις, προτείνουμε να ανοίξει η συζήτηση, να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαβούλευση αλλά και κατανόησης των προτάσεων από τη Δημοτική αρχή ή τους συντάκτες του ΟΕΥ.
 10. Προτείνουμε την έναρξη της δημόσιας συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο (24.09.2020) για τον ΟΕΥ, και το θέμα να επανέλθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σε ημερομηνία που θα συμφωνήσουμε.
[Στο διάστημα αυτό θα επανέλθουμε με ειδικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ για θέματα διοίκησης]

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Άρθρο 2  Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας Πολιτών (σ.6).

Παρατήρηση: Συμφωνούμε για την υπαγωγή στο  Γραφείου Δημάρχου, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, το Γραφείο Τύπου (όπως άλλωστε γίνεται σήμερα αλλά και διαχρονικά)

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑ με την περιγραφή και τις αρμοδιότητες του τμήματος. Σύμφωνα με την περιγραφή, κατά τη γνώμη μας δεν διασφαλίζεται η δημοκρατική και η ανεξάρτητη από παρεμβάσεις λειτουργία του τμήματος. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η αποφυγή ρουσφετολογικών και πελατειακών σχέσεων με τους δημότες.

Οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται απ΄ ευθείας στις υπηρεσίες και όχι μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας Πολιτών που προβλέπεται να υπάγεται απ΄ ευθείας στο Δήμαρχο.

Η οποιαδήποτε ανάμειξη της Δημοτικής αρχής θα πρέπει να είναι διακριτική και να μην αναπαράγει πελατειακές σχέσεις.

Άρθρο 3 Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (σ.6,7).

Παρατηρήσεις: α)Να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας Διεύθυνσης ανεξάρτητη από το Δήμαρχο και τις Διοικητικές Υπηρεσίες β) Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση, κύρος, προσωπικότητα και ελεγκτικές ικανότητες αυτών που θα στελεχώσουν το τμήμα. γ) Συνεργασία με ΕΕΤΑ.

Προσθήκη στην περιγραφή: «Συντάσσει τα έγγραφα για την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου ανά έτος… Συνεργάζεται με τις ελεγκτικές Υπηρεσίες όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους». [Να ληφθεί υπόψη η Περιγραφή αρμοδιοτήτων του τμήματος του Δήμου Ρεθύμνης  https://bit.ly/31uYvkk]

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Εποπτείας Υποδομών (σ.20, 22).

Πρώην ΚΕΑ: Υπάρχει αναφορά στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Πρόληψης Υγείας & Πολιτικών Ισότητας σ.22 «Εποπτεύει το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» ενώ το με βάση το ν. 4659/2020, ΦΕΚ 21Α, στο άρθρο 27 έχει γίνει τροποποίηση του ΚΕΑ και έχει μετονομαστεί σε “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα”.

Πρόταση: Να χρησιμοποιείται ο όρος «κοινωνικές οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις χωρίς να υπάρχει ονομαστικός προσδιορισμός όπως ΚΕΑ ή ΕΕΕ, για τις οποίες η Υπηρεσία διευκολύνει τη λήψη τους από τους Δημότες»

Προσθήκες και επαναδιατυπώσεις:

 • «Συνεργάζεται και διευκολύνει την πραγματοποίηση  αυτοδύναμων ή σε συνεργασία με το Δήμο εκδηλώσεων των αθλητικών, πολιτιστικών σωματείων και άλλων μαζικών φορέων»
 • «Τηρεί βάση δεδομένων με τους Αθλητικούς, Πολιτιστικούς, Εξωραϊστικούς, Περιβαλλοντικούς συλλόγους, σωματεία κ.α. φορείς με νομική  μορφή  που λειτουργούν ή έχουν την έδρα τους στον Δήμο Χαϊδαρίου»
 • «Φροντίζει για το σχεδιασμό την εφαρμογή χορηγικών (ή δωρεών ή υποστηρικτικών) προγραμμάτων των εκδηλώσεων. Οι υποστηρικτικές μορφές υλοποίησης προγραμμάτων και εκδηλώσεων γίνονται αποδεκτές από φορείς ή ιδιώτες που σέβονται το περιβάλλον, τα εργασιακά, τα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα.»

ΕΝΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ: Το υπάρχον τμήμα «Βιβλιοθηκών και δια Βίου Μάθησης» να μη καταργηθεί, αντιθέτως να παραμείνει και συμπεριλάβει την ιστορία της πόλης. Δηλαδή να έχει την εξής περιγραφή «Τμήμα Βιβλιοθηκών, δια Βίου Μάθησης και Ιστορικής Τεκμηρίωσης».

ΝΕΟ ΘΕΜΑ Α’ – ΠΡΟΤΑΣΗ:  ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ –

Συμβουλευτικά Όργανα Δήμων: α) Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης β) Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και γ) Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ΒΑΘΜΟΥ  Αριθμός Εγκυκλίου: 67 –  Α.Π.: 23624/14.4.2020  https://bit.ly/32ABeNs

Α’ ΠΡΟΤΑΣΗ Να συμπεριληφθούν και τα τρία  Συμβουλευτικά Όργανα στις  Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων & Παρατάξεων (σ.38). (Ακολουθούν εναλλακτικές προτάσεις).

Α.1 ΠΡΟΤΑΣΗ Να συμπεριληφθεί μόνο η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στις Υπηρεσίες Υποστήριξης. (προβλέπεται στην πρόταση της δημοτικής αρχής)

Α.2 ΠΡΟΤΑΣΗ Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας & το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων να συμπεριληφθούν στις Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ I. Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης (σ.20)

ΝΕΟ ΘΕΜΑ Β’ –ΠΡΟΤΑΣΗ:  ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρόταση: Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας .

Επιχειρήματα: Εμφάνιση πόλης, καθαριότητα, τρεπαζοκαθίσματα, υπαίθρια διαφήμιση, κατάληψη πεζοδρομίων, COVID19 κ.α.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Οργανωτικής Δομής του Δήμου τοποθετούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (σ.88].

 1. Για την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων να αποφεύγονται περιγραφές που μπορούν να θεωρηθούν «φωτογραφικές» όπως π.χ. στη «Διεύθυνση Καθαριότητας & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων» «Τμήμα Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ και ελλείψει ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και ελλείψει ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ» (σ.84). Σχόλιο: Η πρόβλεψη «ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ» δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διεύθυνσης.
 2. Ειδικότητες και εξειδικεύσεις, εμπειρία και μεταπτυχιακά θα πρέπει να μοριοδοτούνται με επιπλέον μόρια για τα αντίστοιχες θέσεις όπως π.χ. α) Χημικού Μηχανικού, για τη «Διεύθυνση Καθαριότητας & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων» β) Πολιτιστικής Διαχείρισης, για τη «Διεύθυνση Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού».
 3. Η απόκτηση εμπειρίας, οργανωτικών ικανοτήτων, το αναγνωρισμένο κύρος, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η διάθεση για συνεργασία μεταξύ τμημάτων και διευθύνσεων, η ανάληψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κάθε τμήματος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου και όχι μόνο των Διευθυντών.

23.09.2020

[Θα επανέλθουμε με αναλυτικότερο ΥΠΟΜΝΗΜΑ για τα θέματα διοίκησης όπως προαναφέραμε στις Γενικές Παρατηρήσεις α/α 9]

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΟΙΜΩΔΩΝ :Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Συγκοινωνία. Προτάσεις και ενέργειες

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *