Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτροφωτισμος στο ΧΑΙΔΑΡΙ Υπάρχει άμεση ανάγκη για ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό στο Δήμο Χαϊδαρίου
Υπάρχει άμεση ανάγκη για ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό στο Δήμο Χαϊδαρίου

 


Χαϊδάρι,          20 Οκτωβρίου 2017

Κρίσιμα ερωτήματα για ενεργειακά ζητήματα  στο  Δήμο μας, αποκλειστικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Αρχής, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ελάφρυνση της οικονομικής επιβάρυνσης των κατοίκων και των επαγγελματιών.Σαν Πολίτες σε Δράση έχουμε καταθέσει επαλειμμένα τη θέση μας για την ανάγκη εκπόνησης ολοκληρωμένης μελέτης για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο μας.
Είναι γνωστό στους αυτοδιοικητικούς ότι, υπάρχει το πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, που υλοποιεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την τεχνική υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Προβλέπεται από το εν λόγω πρόγραμμα να διατεθούν συνολικά 200 εκατ. ευρώ (από 100 εκατ. ευρώ το ΤΠΔ και η ΕΤΕπ), ενώ ταυτόχρονα καλύπτεται το 100% του κόστους της επένδυσης.
Η σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους, διαμέσου της μείωσης κατανάλωσης ρεύματος τελικά αποπληρώνει την επένδυση. Σύμφωνα με δημοσιοποιημένα στοιχεία, στον οδοφωτισμό αναλογεί το 36% του ενεργειακού κόστους των ΟΤΑ. 
Αν δεν είναι στόχος κάθε δημοτικής αρχής μεταξύ άλλων και η μείωση του ενεργειακού κόστους των δημοτικών κτηρίων - δικτύων με αποτέλεσμα το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα διαμέσου συγκεκριμένων δράσεων, ποια η συναίσθηση των ευθυνών, για να παραδοθεί στις επόμενες γενιές ένας κόσμος με καλλίτερες προοπτικές;
Πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού χιλιάδες τόνοι διοξειδίου του άνθρακα δεν εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα (εκατομμύρια στο σύνολο των ΟΤΑ της χώρας μας).
Η προστασία του περιβάλλοντος, με βάση την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και των υποδομών δημοτικών δικτύων, έχει έναν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, καθώς η συμβολή τους στην κατανάλωση της ενέργειας και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ σημαντική, αν αναλογιστούμε ότι αντιπροσωπεύουν το 45% της εγχώριας κατανάλωσης (με στοιχεία του 2012).
Η πλέον γνωστή ως 20 – 20 – 20 γενικότερη περιβαλλοντική και ενεργειακή στοχοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της χώρας μας κατά συνέπεια, αποτελεί στόχο του σήμερα, καθώς έχει ήδη συμφωνηθεί ανάμεσα στα Κράτη – Μέλη, με τρεις ενεργειακούς δεσμευτικούς στόχους για το 2030 που συνοψίζονται :
         Σε 40% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (δεσμευτικός για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά και για την Ένωση συνολικά)
    Σε 27% της χρήσης ΑΠΕ στο επί του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης (δεσμευτικός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά όχι για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά)
      Σε 27% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (μη δεσμευτικός σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο)
Μέχρι σήμερα φαίνεται ότι όλα αυτά βρίσκουν ευήκοα ώτα σε ηγεσίες άλλων Δήμων εκτός από τη δική μας Δημοτική Αρχή.
Ενδεικτικά, παρατίθενται πρόσφατες δημοσιοποιημένες και δρομολογημένες δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στους Δήμους Πλατανιά Χανίων, Φυλής Δυτικής Αττικής και Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, Έδεσσας και Πετρούπολης (Η επιλογή έγινε τυχαία με βάση τις ενεργειακές παρεμβάσεις και μόνο).
Μάλιστα θα πρέπει να επισημανθεί, με βάση στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί κατόπιν σχετικής μελέτης, η εκδοχή του Δήμου Θερμαϊκού ότι στο έργο που δρομολογεί για την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού, με βάση την οικονομική απόδοση «καταλήγει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο», αφού πέραν της κάλυψης της συνολικής δαπάνης του έργου, μπαίνουν στα Ταμεία του Δήμου σαν έσοδα περίπου 1,9 εκατομμύρια ευρώ σε μια δεκαετία.
Δεν αρκεί μόνο η μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και η γνώση τι θέλουμε να φωτίσουμε. Στις φωτογραφίες ενδεικτικές περιπτώσεις φωτιστικών, από τα οποία το φως δεν διαχέεται πάνω από το φωτιστικό και προς τον ουρανό. Η ανάγκη διάχυσης του φωτισμού είναι προς το δρόμο / πεζοδρόμιο.
  
Δηλαδή όσα χρήματα σχεδόν χρειαζόμαστε στο Χαϊδάρι για να αγοράσουμε τον εξοπλισμό για τη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων, για τον οποίο έχει ψηφιστεί από το Δ.Σ. του Δήμου μας η σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και για την υλοποίηση έργων  περιορισμένης ενεργειακής αναβάθμισης (κατά την εκτίμηση της Δημοτικής Αρχής).
Ειδικότερα εξηγούμε ότι, στην απόφαση με αρ. 57/22-03-2017 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η έκθεση σκοπιμότητας για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας συνολικής δαπάνης 1.370.000,00€.
Στην με αρ. 25/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι όροι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη λήψη δανείου ποσού ύψους 1.370.200,00.€, για τη  χρηματοδότηση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 50% από το ΤΠΔ.
Με βάση την αρ. 215/2016 αποφ. της Οικον. Επιτροπής του Δήμου «για την αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, δρόμους, πεζόδρομους και ανοιχτούς χώρους συνάθροισης κοινού», το ποσό που θα καλυφθεί από τη σύναψη δανείου είναι 781.200,00€. 

Έχουν περάσει τρία και πλέον χρόνια από την ανάληψη διοίκησης του Δήμου, από την παρούσα Δημοτική Αρχή και είναι πια εύλογα τα ερωτήματα που ανακύπτουν.

·           Γιατί δεν έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή εδώ και τρία χρόνια στην ολοκληρωμένη μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού σε ότι δομή / υποδομή ανήκει στο Δήμο, όπως για παράδειγμα έπραξαν οι Δήμοι Θερμαϊκού, Φυλής και Έδεσσας, δεδομένου ότι προκύπτει τελικά και οικονομικό όφελος στο Δήμο μας;
Δηλαδή ο δημότης υποχρεώνεται να πληρώνει τέλη φωτισμού χωρίς αναλογική ανταπόδοση (βλ.  αναρτήσεις 2017 στο blog) από το Δήμο και μάλιστα σε καιρούς χαλεπούς! Δικαιούται να πληροφορείται γιατί η Δημοτική Αρχή δεν δρομολογεί την υλοποίηση ενός τόσο σοβαρού έργου με ολοκληρωμένο τρόπο;
·           Έχουν γίνει συγκεκριμένες συζητήσεις με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας, το οποίο μπορεί συμβουλευτικά να υποστηρίξει τις υπηρεσίες μας για τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό, χωρίς αμοιβή; Αν δε, το Κ.Α.Π.Ε. αναλάβει να μελετήσει την ενεργειακή αναβάθμιση το κόστος θα είναι υποπολλαπλάσιο του συμβατικού της αγοράς. Αν όχι γιατί;        
·           Γιατί συνεχίζουν να επιβαρύνονται οι πολίτες με υπέρογκα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία με παρόμοιες ενεργειακές παρεμβάσεις θα μπορούσαν και να είχαν μειωθεί σημαντικά αλλά και να διατίθενται χρήματα, τα οποία εξοικονομούνται από την ενέργεια, για κοινωφελείς σκοπούς στο Δήμο μας.
Σε ενδεχόμενες δε ενστάσεις, που μπορούν να εγερθούν επί της αρχής για τον επαρκή ενδεχόμενο δανεισμό, υπάρχει και η εναλλακτική οδός. Το έργο γίνεται (ανάλογα με τα δεδομένα και την έκτασή του κατά περίπτωση) χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά σε δανεισμό, με αίτημα τεχνικοοικονομικό προς την Περιφέρεια Αττικής, η οποία χρηματοδοτεί κάθε ώριμη και τεκμηριωμένη μελέτη, όπως βεβαίως έκανε και ο Δήμος Φυλής για την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους, με βάση και τις δηλώσεις επανειλημμένα τόσο του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Σπύρου Τζόκα (σε εξειδικευμένη τοποθέτηση κατά την ημερίδα ενημέρωσης, που οργανώθηκε από τους ΠσΔ στις 3/4/2017 στο Δημαρχείο στης πόλης μας), όσο και από την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου, η οποία το αποδεικνύει έμπρακτα κάθε μέρα, προς κάθε κατεύθυνση. 

Επιπλέον, με βάση τη σχετική πρωτοβουλία του Δήμου Πλατανιά σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τόσο για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού όσο και την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) – σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Κρήτης - μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 500 KW ανά έτος, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού με δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

·       Γιατί η Δημοτική Αρχή, εδώ και τρία χρόνια, δεν δείχνει έμπρακτα ενδιαφέρον για ένα βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό με άμεσο θετικό όφελος σε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας;
·       Καταγράφει και τηρεί δεδομένα συστηματικά σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση για το ενεργειακό αποτύπωμα / την κατανάλωση ενέργειας στα λειτουργούντα κτήρια και δίκτυα, τα οποία μετά από στάθμισή τους θα αποτελέσουν βάση για τη μελέτη και το σχεδιασμό των πλέον κατάλληλωνσυνδυασμένων και αποδοτικών λύσεων με στόχο τα κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB_Οδηγία 2010/31/Ε.Ε._άρθρο 2, Κανονισμός 244/2012/Ε.Ε. της 16ης Ιανουαρίου 2012), όπως απαιτείται για τα δημόσια κτήρια από 1/1/2019;
Είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει. Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας έπρεπε να είχε και σχέδιο με δράσεις και πληροφόρηση – υποστήριξη των κατοίκων για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Αυτός είναι μάλλον άπιαστος στόχος με τα τωρινά δεδομένα!

·       Αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ορισμένα ζητήματα, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει τουλάχιστον σε επίπεδο Δ.Σ., αν και είναι δύσκολη η αυτοκριτική ή δεν συνηθίζεται…
Το τι παρέλαβαν είναι γνωστό σε όλους και το έχουμε αναγνωρίσει. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι ένα άλλοθι που η Δημοτική Αρχή το επικαλείται συνεχώς και για όλα τα ζητήματα. 

Οι Πολίτες σε Δράση εκθέτουν με συνέχεια και συνέπεια στον προγραμματικό λόγο τις απόψεις τους, με ανοιχτό λογισμό για να είναι προσβάσιμες καθολικά  αλλά και για να εκτίθενται οι ίδιοι στην κρίση της τοπικής κοινωνίας, χωρίς περιορισμούς και κωδικούς πρόσβασης.

Στους Πολίτες σε Δράση πιστεύουμε στα ανοικτά δεδομένα και κατά συνέπεια θεωρούμε ότι η γνώση δεν μπορεί να τίθεται σε περιορισμό, όταν εμπεριέχει θετικά στοιχεία σε όφελος της τοπικής κοινωνίας. Όταν υπάρχει ανάγκη για συλλογική δράση και όχι για ιδιοτελείς σκοπούς. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να θέτουμε τις θέσεις μας σε συνεχή διαλεκτική με την κοινωνία, θέσεις οι οποίες προκύπτουν με βάση τις τοπικές ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη και το συνολικό θεσμικό πολιτειακό σχεδιασμό.

Οι ΠσΔ Χαϊδαρίου είναι πάντοτε διαθέσιμοι να συνδράμουν, προκειμένου να ξεπεραστούν οι όποιες αδυναμίες. Το έχουν αποδείξει κατ’ επανάληψη έμπρακτα. Το δηλώνουμε ξανά και σήμερα. Παλεύουμε παντού προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, χωρίς μικροπολιτικές. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το βιολί της αδράνειας από τη Δημοτική Αρχή σε βασικά ζητήματα βιωσιμότητας της πόλης μας. Σε βασικά ζητήματα επιβίωσης των πολιτών, των επαγγελματιών, όλων των κατοίκων. Διεκδικούμε να γίνει ο Δήμος μας βασικός πόλος βιώσιμης ανάπτυξης και όχι αντιαναπτυξιακό πρότυπο. Και σ' αυτό θα είμαστε απέναντι σε όποιον το υπονομεύει.

        Οι Πολίτες σε Δράση ζητούν με ξεκάθαρες τοποθετήσεις σαφείς απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, τα οποία αφορούν στο σύνολο των πολιτών του Δήμου Χαϊδαρίου.

Συνοπτικά οι σχετικές παρεμβάσεις στους Δήμους Έδεσσας, Πλατανιά, Θερμαϊκού, Φυλής & Πετρούπολης με τα αντίστοιχα links στα οποία μπορεί να ανατρέξει η Δημοτική Αρχή και να εντοπίσει τα παραδείγματα που είναι άμεσης εφαρμογής.

Ι. Ο Δήμος Έδεσσαςhttp://www.dimosedessas.gov.gr/ 
 Eίναι ο πρώτος δήμος που έχει λάβει χρηματοδότηση για την αντικατάσταση του συνόλου του δημοτικού οδοφωτισμού.
Με το έργο προϋπολογισμού 1.771.811,20 € (με ΦΠΑ 24%, Κωδικοί CPV: 34993000-4, 45316110-9) επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματικών πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, αλλά και η βελτίωση του οδοφωτισμού που συνεπάγεται βελτίωση της ποιότητας ζωής και του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων.
Αναμένεται δε να πιάσει το στόχο του Συμφώνου των Δημάρχων για μείωση του 20% των εκπομπών ενέργειας μέχρι το 2020.
ΙΙ. Δήμος Θερμαϊκού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED για το δημοτικό φωτισμό εξωτερικών δημόσιων χώρων του Δήμου (Αριθμός της προκήρυξης 2017-133295/ 26-9-2017) http://www.thermaikos.gr
Η διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού, δρομολόγησε έργο προϋπολογισμού 3.632.828,00 ευρώ με ΦΠΑ, με διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ''Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια – εγκατάσταση 4.565 φωτιστικών και 10.000 λαμπτήρων τύπου Led'',  προς αντικατάσταση διαφόρων τύπων και μεγεθών υφιστάμενων φωτιστικών & ισχύος συμβατικών λαμπτήρων.
Θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Θερμαϊκού με χρήση 10ετούς διάρκειας εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 50% και κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕΠ).
Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης οκτώ μήνες και διασφαλίζει την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας αναβαθμίζοντας παράλληλα το δημοτικό φωτισμό.
Με βάση δε τα στοιχεία της οικονομοτεχνικής μελέτης που εκπονηθεί, προβλέπεται να εξοικονομούνται σε ετήσια βάση:
α) 2.760.150 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας που κοστίζουν  414.022 ευρώ. Στα 10 χρόνια εξοικονομούνται προς όφελος του Δήμου 4.140.220,00€.
β) 2.730 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
γ) και επιπλέον άλλα 203.399 ευρώ περίπου από τη συντήρηση του δικτύου.
Δηλαδή στη δεκαετή διάρκεια του δανείου εξοικονομούνται συνολικά 6.174.210 ευρώ.
Η ενδεικτική ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση του δανείου είναι 429.104 Ευρώ, άρα κατά τη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής του δανείου θα καταβληθούν συνολικά 4.291.040 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η επένδυση είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενη τελικά με επιπλέον συνολικό οικονομικό όφελος για το Δήμο Θερμαϊκού 1.883.170,00 €.
Η διάρκεια ζωής των νέων φωτιστικών με βάση τις προδιαγραφές ανέρχεται σε 50.000 ώρες λειτουργίας, ενώ ο αναδόχος – προμηθευτής έχει συμβατική υποχρέωση του να καλύπτει για 10ετίας το κόστος της συντήρησή τους, με ολική αντικατάσταση κατά τα 5 πρώτα χρόνια και επισκευής τους κατά την υπόλοιπη περίοδο κάλυψης της συντήρησης, με χρόνο ανταπόκρισης στην αποκατάσταση βλαβών κατά μέγιστο 48ώρες. 

ΙΙΙ. Δήμος Πλατανιά Χανίων  http://www.platanias.gr/news/    
Ο Δήμος Πλατανιά έχει ενσωματώσει στο στρατηγικό σχεδιασμό του τα ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
Σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Ενέργειας (ΚΑΠΕ) δρομολογείται η συνεργασία για την πιλοτική υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον αστικό/περιαστικό χώρο ή/και σε δημοτικά κτίρια με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη από το ΚΑΠΕ.
Παράλληλα, υπήρξε ενημέρωση από το ΚΑΠΕ για το Πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, που είναι σε εξέλιξη και υλοποιείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, αλλά και αντίστοιχες επενδύσεις όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες εξασφαλίζουν τον ενεργειακό συμψηφισμό με την κατανάλωση ενέργειας, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των Δήμων που προκύπτει από τις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις.
Το έργο απαντά στην εθνική προσπάθεια για την προστασία ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή. Ο Δήμος Πλατανιά θα προχωρήσει σε πρωτοβουλίες / δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού αλλά και την εφαρμογή του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) – σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Κρήτης - μέσω του οποίου θα μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μέχρι 500 KW ανά έτος, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού της παραγωγής με δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Τι σημαίνει αυτοπαραγωγή ή net metering με δύο λόγια
Το net metering με φωτοβολταϊκά, δίνει την δυνατότητα παραγωγής από οποιονδήποτε ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο καταναλώνεται σε κτηριακές υποδομές (δημόσιες ή ιδιωτικές ή σπίτια) ή υποδομές δικτύων την ώρα που παράγεται. Αν υπάρχει πλεόνασμα, διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και επιστρέφεται τις βραδινές ώρες.

Η ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ  συμψηφίζει το ρεύμα, που παράγουν τα φωτοβολταϊκά, με την κατανάλωση σε ετήσια βάση. 

Αν επιλέξουμε ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ίσης με την ενέργεια που καταναλώνουμε σε ένα έτος (kWh / κιλοβατώρες/) τότε μειώνουμε κατακόρυφα τις δαπάνες για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό συμβαίνει ήδη σε πολλά κράτη.

ΙV.  Δήμος Φυλής.
Δίπλα μας. Στη γειτονιά μας. Γίνονται έργα ουσίας εντός της κρίσης, με προστιθέμενη αξία σε όλα τα επίπεδα αλλά και για την επιβεβαίωση ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι θεατής των δρώμενων αλλά ενεργός – ουσιαστικός συμμέτοχος στην κοινωνικοοικονομική ζωή τοπικά. Αυτές οι παρεμβάσεις επιβεβαιώνουν και το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιτρέπουν στους πολίτες να ζουν με αξιοπρέπεια.
Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοτέλεια σε δημοτικά κτίρια, σχολικά συγκροτήματα και στον οδοφωτισμό στον Δήμο Φυλής.https://www.fyli.gr/
Διαμέσου προγραμματικής σύμβασης, την οποία υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς δρομολογείται η υλοποίηση έργου για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση - αυτοτέλεια και ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ δημοτικών κτιρίων, σχολικών συγκροτημάτων - οδών κ.λπ. για την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους», προϋπολογισμού 2.575.505,92 ευρώ με ΦΠΑ,  το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από την Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δυτικής Αττικής.

Με τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό και με ανάπτυξη συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των πολιτών.

Ειδικότερα, το έργο αφορά σε παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια µε στόχο την εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας, που θα αγγίζει το 40%, µε ταυτόχρονη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων προκειμένου να ισοσκελιστεί το ενεργειακό ισοζύγιο κατ’ έτος του κάθε κτιρίου. Συγκεκριμένα, η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει :
·      το Δημαρχείο Φυλής, το Γήπεδο Φυλής, το Νηπιαγωγείο Φυλής, το Δημοτικό Σχολείο Φυλής, το Γυμνάσιο Φυλής καθώς και το Λύκειο Φυλής.
·      την συνολική αντικατάσταση του υφιστάμενου δημοτικού φωτισμού µε συστήματα χαμηλής κατανάλωσης.

V. Δήμος Πετρούπολης
 Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού σε λεωφορειόδρομους του Δήμου Πετρούπολης εκτιμώμενης αξίας 710.217,74 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), συνολικά  880.670,00€  με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. 
https://www.petroupoli.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=207&Itemid=193&lang=el  

Αναρτήσεις το 2017 στο blogΠολιτών σε Δράση Χαϊδαρίου
·      https://psdhaidari.blogspot.gr/2017/05/blog-post.html (Συνέντευξη, Ιουν. 2017, Θ. Σπηλιόπουλος)
“…Γειτονικοί δήμοι καταθέτουν πλήθος μελετών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δεν θέλω να φτάσουμε στο τελευταίο χρόνο της παρούσας δημοτικής περιόδου και να πούμε δεν έγινε τίποτα. 
Για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών ενέργειας έχουμε καταθέσει πρόταση για να γίνει συνολική ενεργειακή μελέτη και ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και των υποδομών του Δήμου με στόχο να εξοικονομούνται χρήματα από ενεργοβόρες λειτουργίες που θα είναι ανταποδοτικά στους πολίτες με μείωση συνδρομών, ενίσχυση δραστηριοτήτων για τα παιδιά κ.α. αλλά και με συμβολή στη μείωση κατά 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030.
Τα νοικοκυριά αντιπροσωπεύουν περίπου το 78% του συνολικού κτιριακού αποθέματος. Στον οικιακό τομέα αντιστοιχεί το 29% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Επομένως είναι σημαντικό να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες, με την ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος.
Η ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης θα δώσει στο Δήμο μας προτεραιότητα σε αιτήματα χρηματοδότησης και θα προηγείται των υπολοίπων γιατί θα δηλώνει την ετοιμότητά του.
Η Δημοτική Αρχή μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο με την ουσιαστική της συνδρομή στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών σε οποιοδήποτε επίπεδο, αποδεικνύοντας έμπρακτα τον καίριο ρόλο της προς όφελος των κατοίκων, καταπολεμώντας και την ενεργειακή φτώχεια.
Για την μείωση του κόστους διαβίωσης των πολιτών αλλά και των λειτουργικών δαπανών των επαγγελματιών πρέπει να δούμε την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου που έχει σταματήσει εδώ και χρόνια.
Όλα τα παραπάνω είναι ζωτικής σημασίας θέματα που αφορούν στην ανασυγκρότηση της πόλης μας και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής…”!
……………………………………………………………………………………………………………….
«...Το έχουμε κάνει θέμα κατ’ επανάληψη στο δημοτικό συμβούλιο, μαζί με τα ανταποδοτικά τέλη. 
Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό για τους λόγους που έχουν σχέση με το αναπτυξιακό που περιέγραψα. Καταψηφίσαμε τα ανταποδοτικά.

 Έχουμε τα ακριβότερα ανταποδοτικά τέλη ύψους 1,69€/μ2.
 Στην Αθήνα είναι 1,59€/μ2 και δεν υπάρχει άλλος δήμος με τόσο υψηλά ανταποδοτικά τέλη. Οι δήμοι της δυτικής Αθήνας έχουν ποσοστά ανταποδοτικών τελών 1,10, 1,20, 1,30€/μ2. Έχουν βέβαια γίνει κάποιες ρυθμίσεις όσο αφορά τους ΑΜΕΑ και ειδικές κατηγορίες.

 Όμως αυτό το ποσό 1,69€/μ2 καθορίζει τη ζωή της πόλης, καθορίζει τη ζωή των μαγαζιών.

… αν πληρώνουν 1 ευρώ στην Αγία Βαρβάρα οι κατοικίες, τότε τα καταστήματα πληρώνουν 4 ευρώ. Αν λοιπόν οι κάτοικοι στο Χαϊδάρι πληρώνουμε 1,69€/μ2, τα μαγαζιά πληρώνουν περίπου 6,70€/μ2.
Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο στις σημερινές συνθήκες κρίσης, που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τους οποίους όλοι κοπτόμεθα θεωρητικά, αλλά στη πράξη έχει να κάνει σχέση με το καθημερινό βαλάντιο.
Σαν ελεύθερος επαγγελματίας νοιάζομαι και είμαι σε ανοιχτή επικοινωνία με το σύλλογο Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων προκειμένου να διορθωθούν τα λάθη από τη Δημοτική Αρχή.
Ερώτηση      : Ποιοι έβαλαν τόσο υψηλά τέλη; 
Απ……….    : Ιστορικά έτσι τα παρέλαβε η παρούσα Δημοτική Αρχή και έτσι συνεχίζει.

Ερ. ………    :... από ποιον τα παρέλαβε; 
Απ.  ……..    : Από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, από τον Μαραβέλια. Δεν θυμάμαι και πιο παλιά τι συνέβαινε ακριβώς. Ιστορικά τα τέλη ήταν πάντα πολύ υψηλά στο Χαϊδάρι.
Ερώτηση : Δηλαδή θέλεις να μου πεις πως αυτός που κόπτεται τόσο πολύ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αύξησε τόσο πολύ τα δημοτικά τέλη; 
Απ.  ………  : Ναι αυτό είναι σαφές, τους έσκισε θα το έλεγα κοινώς. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή γενικά έσκισε την κοινωνία του Χαϊδαρίου, τους ελεύθερους επαγγελματίες και όλους. Είχε ένα σχέδιο που διέλυσε την κοινωνία, πέσαμε και στην κρίση με τη δεύτερη τετραετία διοίκησης και τους αποτελείωσε…».

·      https://psdhaidari.blogspot.gr/2017/05/blog-post_6.html (Οδοφωτισμός στο Χαϊδάρι, Ιουν. 2017, Δ. Σταυρίδης)
·      https://psdhaidari.blogspot.gr/2017/04/blog-post_84.html (Αντιπεριφερειάρχης, Σπ. Τζόκας)(αναφορά και σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε Αιγάλεω & Πετρούπολη, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής, σε ημερίδα των ΠσΔ στις 3/4/2017 για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας / Δυτικής Αττικής / Αττικής)
https://psdhaidari.blogspot.gr/2017/04/blog-post_48.html   ("Ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμούΑπρ. 2017Δ. Αλεξάκης)
Παρεμβάσεις / χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ημερίδα στις 6 Απριλίου 2017 με την συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σκουρλέτη,   Γ. Σταθάκη) με βάση το «ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ Βαθμού, για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού”.  Έχουν εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί : Οδηγός μελέτης ενεργειακής απόδοσης, υπόδειγμα αντίστοιχης μελέτης, το υπολογιστικό φύλλο ενεργειακής απόδοσης καθώς όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή σχετικού αιτήματος από τη Δημοτική Αρχή.http://www.aftodioikisi.gr/ota/programma-200-ek-evro-gia-tin-energeiaki-anavathmisi-diktion-dimotikou-odofotismou-ota/  &
Δελτίο Τύπου ΚΑΠΕ 21 Φεβ. 2017 για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο Δημοτικό Φωτισμό http://www.cres.gr/kape/news/deltia/deltio_odigos%20meleton_20170221.htm &
·      https://psdhaidari.blogspot.gr/2017/06/blog-post_25.html (Εξοικονόμηση χρημάτων σε νοικοκυριά με τη χρήση φυσικού αερίου και καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, Ιουν. 2017, Δ. Αλεξάκης)
Αλεξάκης Δημήτρης
  Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου
       Μέλος της Επιτροπής Πόλης 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιοΛειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

 
Εικόνα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

 
Εικόνα

Επανεκλογή του Θοδωρή Σπηλιόπουλου επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου

 
Εικόνα

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΙ 35 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ!

 
Εικόνα


ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΟΙΜΩΔΩΝ :Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

Συγκοινωνία. Προτάσεις και ενέργειες

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *