ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση "Η Συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στην δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής, της Δυτικής Αθήνας και του Χαϊδαρίου”

                                 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ          
07 Απριλίου 2017

     Τη Δευτέρα 3 Απρίλη 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση των “Πολιτών σε Δράση Χαϊδαρίου” με θέμα : 

"Η Συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στην 
στην δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής, της Δυτικής Αθήνας και του Χαϊδαρίου”.


Βασικοί ομιλητές ήταν ο Σχινάς Θεόδωρος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και ο Τζόκας Σπύρος, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας.


Την εκδήλωση άνοιξε ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος επικεφαλής των “Πολιτών σε Δράση Χαϊδαρίου”, ο οποίος τόνισε την ανάγκη συνδυασμού τις τοπικότητας με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας και τη δυνατότητα που παρέχεται να γίνουν έργα – δράσεις σε περίοδο κρίσης, εκτός αυτών που σχετίζονται και πρέπει να γίνουν εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των πολιτών, τα οποία είναι σημαντικά και μπορούν να συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής μας.
Επεσήμανε ότι θα συνεχιστεί αμείωτη η παρουσία και ενεργός συμμετοχή της Δημοτικής Παράταξης στα δρώμενα που αφορούν στο Δήμο και στη Δυτική Αθήνα με κριτική στάση στη βάση του προγραμματικού και εποικοδομητικού λόγου. Η συμμετοχή στην εκδήλωση πολλών αυτοδιοικητικών από την Περιφέρεια και τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας αναδεικνύει ότι πρέπει να υπάρξει στενή και αποτελεσματική συνεργασία για αντιμετώπιση διαπιστωμένων κοινών προβλημάτων αλλά και την δρομολόγηση παρεμβάσεων αναπτυξιακής τοπικής και υπερτοπικής εμβέλειας.

Υπογράμμισε την ανάγκη συνεννόησης και δημοτικής εταιρικής συνεργασίας με τους υπόλοιπους Δήμους της Δυτικής Αθήνας προκειμένου να οργανωθούν οι διαδικασίες ανάπτυξης και να διασφαλιστεί η λειτουργική εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδίου με βάση και τις κατευθύνσεις που θα οριστικοποιηθούν άμεσα και θα αποτυπώνονται στο προς έγκριση και δημοσίευση Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για τη Δυτική Αθήνα καθώς και με βάση τις προβλεπόμενες εξειδικευμένες παρεμβάσεις όπως αυτές θα οριστικοποιηθούν στο  σχέδιο «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης / Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» της Δυτικής Αθήνας (ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε), σχέδια τα οποία έχουν εκπονηθεί κατόπιν διαβούλευσης και υποβληθεί από τον ΑΣΔΑ. 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα ιστορικά, πολιτισμικά και χωρικά δεδομένα της Δυτικής Αθήνας με παράλληλη αναφορά και στη διεκδίκηση από την Πολιτεία των 240 στρμ. στον Σκαραμαγκά, πάγιο αίτημα των Πολιτών σε Δράση Χαϊδαρίου το οποίο αρχικά είχε δημοσιοποιηθεί το 1986 και επικαιροποιήθηκε κατά το 2006. Έκταση η οποία μπορεί να φιλοξενήσει πολυδιάστατες δραστηριότητες που έχουν ανάγκη τόσο οι Χαϊδαριώτες όσο και το σύνολο των πολιτών της Δυτικής Αθήνας. Η συνεχής δε προβολή του αιτήματος ευαισθητοποίησε την τοπική κοινωνία να συζητά συνεχώς για την ανάγκη αξιοποίησης και να αποτελεί πεδίο για το οποίο είναι ευπρόσδεκτη από κάθε δημοτική παράταξη τόσο η στήριξη του εγχειρήματος όσο και η σύνθεση εποικοδομητικής και τεκμηριωμένης πρότασης.
Τόνισε ότι απαιτείται συστηματική προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων στο Χαϊδάρι και συνολικά στη Δυτική Αθήνα.  
Δήλωσε ότι η Κίνηση Πολιτών σε Δράση Χαϊδαρίου ακολουθεί το δύσκολο και έντιμο δρόμο της ουσιαστικής συμμετοχής για το συμφέρον των πολιτών του Χαϊδαρίου και της Δυτικής Αθήνας. Ότι κάνει παραπάνω πράγματα απ’ αυτό που περνάει από το χέρι της για να δρομολογηθούν λύσεις στις διαπιστωμένες ανάγκες (ενεργειακά για την εξοικονόμηση δαπανών και την προστασία του περιβάλλοντος, διαχείριση υπόγειου υδάτινου δυναμικού, αντιπλημμυρικά έργα για να προστατευτούν περιουσίες πολιτών και υποδομές του Δήμου, κυκλοφοριακά – συγκοινωνιακά και την ανεμπόδιστη μετακίνηση για όλους, οικολογικά και προστασίας του αστικού περιβάλλοντος, κοινωνικά, προσφυγικά, ζητήματα λειτουργίας υποδομών υγείας, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των συλλογικών προσπαθειών, αξιοποίησης της ιστορικοπολιτισμικής μας ταυτότητας κ.α.) και δεν περιμένει το τέλος της 5ετίας για να κάνει αντιπολίτευση εκ του ασφαλούς.
Για μια ακόμη φορά κατέθεσε τη θέση για εκπόνηση τεκμηριωμένων μελετών που υποστηρίζουν και αντιστοιχούν σε ώριμα προς υλοποίηση έργα, προκειμένου να υποβληθούν ανάλογα αιτήματα χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Αττικής και να τύχουν χρηματοδότησης, όπως συμβαίνει σε άλλους Δήμους με δεδομένη την πολιτική θέση της Περιφέρειας να ενισχύσει ανεξαιρέτως τα τεκμηριωμένα και ώριμα αιτήματα των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.
Επανέφερε δε για μια ακόμη φορά την ανάγκη να γίνει ασφαλής σύνδεση του Χαϊδαρίου με το Δάσος καθώς ο αριθμός των δυστυχημάτων κάθε χρόνο στην Λεωφόρο Αθηνών είναι μεγάλος. Και βέβαια ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται να δει ποιος βαθμός αυτοδιοίκησης και πότε θα τον σώσει αλλά το έργο που θα τον σώσει αρχικά και με αυτό θα αξιολογήσει και τη λειτουργία καθώς και την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης / Αυτοδιοίκησης και Πολιτείας).
Τέλος, έκλεισε εκτιμώντας ότι είναι άξια η αναφορά στην έγκριση αύξησης από την Περιφέρεια Αττικής των προϋπολογισμών των αντιπλημμυρικών έργων στα 9,9 εκατ. ευρώ κατόπιν συνεχούς ενημέρωσης και διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία προκειμένου να δοθεί λύση σε προβλήματα που υπάρχουν δεκάδες χρόνια. Γιατί δεν αρκεί μόνο να φτιάχνεις αλλά πρέπει να μπορείς να προστατεύεις και αυτά που έχεις.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Σχινάς Θεόδωρος αναφέρθηκε στα εξής :
Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έχει την πολιτική βούληση αλλά και την υποχρέωση να συμβάλει στις αναπτυξιακές δυνατότητες της Δυτικής Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη την άποψη των πολιτών σε όλα τα ζητήματα. Για την έγκαιρη αντιμετώπιση των ζητημάτων πραγματοποιούνται 4 τακτικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου το μήνα και οι αποφάσεις εκδίδονται άμεσα. Η γραφειοκρατία με τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, πρέπει να αντιμετωπισθεί με νομοθετικές πρωτοβουλίες καθώς συμβάλει στην καθυστέρηση υλοποίησης των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Έχουν υπογραφεί από την Περιφέρεια με φορείς 117 προγραμματικές συμβάσεις που έχουν προϋπολογισμό πάνω από 200 εκατ. ευρώ.
Αποτελούμε το βασικό φορέα χρηματοδότησης για την Α’θμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στο βαθμό του υπάρχουν και υποβάλλονται αιτήσεις για χρηματοδότηση ώριμων έργων προς υλοποίηση. Στο Δυτικό Τομέα υλοποιούνται 89 έργα με προϋπολογισμό 91 εκατ. Ευρώ. Δίνεται επίσης βαρύτητα και πολύπλευρη ενίσχυση στον 1γενή τομέα σε Ανατολική, Δυτική Αττική και νησιά, καθώς επίσης και στην αλιεία.
Ενισχύονται δράσεις που αφορούν σε ΠΟΠ (Φυστίκια Αιγίνης, Σύκα Μαρκόπουλου) και στα οινοποιεία. Γίνονται προληπτικές δράσεις για την αντιμετώπιση των ασθενειών σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
Ως προς να αντιπλημμυρικά είναι γνωστό σε όλους του κατοίκους της Δυτικής Αθήνας, ότι η περιοχή ήταν τελείως εγκαταλειμμένη στο έλεος των καιρικών φαινομένων. Και τον Οκτώβριο του 2014 και τον Οκτώβριο του 2015 είχαμε μεγάλες πλημμύρες και προβλήματα στο Περιστέρι / Εσχατιά, στην Εσχατιά/Λάμπρου Κατσώνη κ.λ.π. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται για την αντιπλημμυρική προστασία 17 έργα με προϋπολογισμό 13 εκατ. ευρώ, είναι δημοπρατημένα 14 έργα με προϋπολογισμό 48 εκατ. ευρώ και βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης 16 έργα προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ.
Υποστηρίζονται έργα άρδευσης στα νησιά με προϋπολογισμό 2,765 εκατ. ευρώ και γίνονται έργα για τα λύματα με βάση την αρχή της εγγύτητας γιατί δεν είναι δυνατό να μεταφέρονται τα πάντα στην Ψυτάλλεια.
Η Περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει και συμβάλλει ενεργά σε δημοτικά έργα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών όπως αποκατάσταση πλατειών και παιδικών χαρών με ταυτόχρονη υποστήριξη για την πιστοποίησή τους.
Μεριμνά και χρηματοδοτεί διαμέσου προγραμματικών συμβάσεων με τα νοσοκομεία για προμήθεια αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού (αξονικός τομογράφος) που έχει άμεση συνδρομή στην υγεία των πολιτών.
Η στόχευση της Περιφέρειας αφορά σε όλες τις αρμοδιότητες που παρέχονται με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη.
Από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη έχουμε 260 εκατ. ευρώ και είναι προς χρηματοδότηση ώριμων και κρίσιμων για την κοινωνία έργων. 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας, Τζόκας Σπύρος αναφέρθηκε στα εξής :
Σημαντικό ρόλο παίζει η οικοδόμηση καλής και αρμονικής συνεργασίας με τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας για την οποία με την ανάληψη των καθηκόντων μας στην Περιφέρειας δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση. Στόχος μας ήταν και είναι να μην υπάρχουν πελατειακές / υπόγειες σχέσεις όπως γίνονταν στις προηγούμενες Περιφερειακές Διοικήσεις και να προχωράμε στην υλοποίηση με βάση την αναγκαιότητα και την κρισιμότητα των έργων. Σε κάθε περίπτωση οι ανάγκες καθορίζονται από τα Δημοτικά Συμβούλια.
Στην προσπάθεια που από κοινού καταβάλλεται με τους Δήμους Χαϊδαρίου, Περιστερίου και Πετρούπολης για τη διάσωση ελεύθερων χώρων και κατοικιών που διεκδικούνται από Μοναστήρια.
Στη συνεργασία για το προσφυγικό και για την επίλυση ζητημάτων και τη βελτίωση των όρων φιλοξενίας των προσφύγων στο Σκαραμαγκά διαμέσου και της αποκομιδής απορριμμάτων κατόπιν συνεννόησης και εναλλάξ από τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας.
Στη συνδρομή για τη λειτουργία του Πάρκου Τρίτση και του Λοιμωδών, παρόλο που δεν είναι θέματα Καλλικρατικής αρμοδιότητας.
Στην κάλυψη για πρώτη φορά των αναγκών μεταφοράς των μαθητών όλων των σχολείων από την έναρξη της σχολικής χρονιάς όταν το 2014 τα δρομολόγια για την κάλυψη των αναγκών αναλογούσαν στο 20% των σημερινών.
Στην κοινωνική πολιτική της Περιφέρειας και ιδιαίτερα στα ζητήματα που αφορούν στα ΑμΕΑ και στην στήριξη των συλλόγων τους.
Στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αθήνας και ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Αθηνών ζήτημα που εκκρεμούσε από το 2004, με την δημοπράτηση του έργου τον Αύγουστο του 2016 με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ για κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού όμβριων υδάτων. Απάντησε σε σχετική τοποθέτηση ότι θα ληφθεί υπόψη η ανάγκη για πραγματοποίηση έργων ορεινής υδρονομίας.
Στην αντιπλημμυρική θωράκιση στην Κάτω Αφαία Σκαραμαγκά με έργο προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ και στην ενίσχυση των αντίστοιχων υποδομών στο Δάσος Χαϊδαρίου (βορειοδυτική λεκάνη αποχέτευσης ομβρίων) με προϋπολογισμό 2,8 εκατ. ευρώ.
Στην ολοκλήρωση του έργου που αφορά στο σημείο του Κηφισού – Λάμπρου Κατσώνη, στην πρόοδο των εργασιών στο έργο της Εσχατιάς, στο έργο στην οδό Φιλιππιάδος (Δήμοι Περιστερίου και Ιλίου), στη δημοπράτηση του έργου της γέφυρας στην οδό Σαράφη της Αγίας Βαρβάρας καθώς και στην επικείμενη μελέτη προϋπολογισμού 5 εκατ. Ευρώ για ολιστικό σχεδιασμό που θα απαντά στις ανάγκες της Δυτικής Αθήνας.
Στα πολιτισμικά δεδομένα της Δυτικής Αθήνας που αφορούν όλες τις περιόδους και στην αναγκαιότητα αποκατάστασης – ανακαίνισής τους και απόδοσής τους στην κοινωνία. Στο Μπαρουτάδικο στο Αιγάλεω, στο Καμίνι στην Πετρούπολη το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί (Βιομηχανικός πολιτισμός), στο Μπλόκ 15 στο Χαϊδάρι το οποίο αποτελεί μνημείο της σύγχρονης ιστορίας με δέσμευση ποσού 500.000€ και την οργάνωση εκδηλώσεων γνώσης, στην Ιερά Οδό με την ανάδειξη του ίχνους της, στην αποκατάσταση – ανακαίνιση του παλιού Δημαρχείου στο Χαϊδάρι με δέσμευση ποσού 350.000€ και στις προσπάθειες παραχώρησής του στο Δήμο Χαϊδαρίου.
Επίσης στη Μονή Δαφνίου που είναι μνημείο της παγκόσμια πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο συνεχίζει να αποκαθίσταται και στον προγραμματισμό εκδηλώσεων από την Περιφέρεια με στόχο την ανάδειξή του καθώς και στην υιοθέτηση του Ιερού της Αφροδίτης στην Αφαία Σκαραμαγκά σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο για δεκάδες χρόνια παρέμενε προκλητικά ασυντήρητο.
Επεσήμανε την ολοκλήρωση της Λεωφόρου Αιγάλεω διαμέσου προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ).
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το Κόπα Κοπάνα, το οποίο επισημάνθηκε ότι έχει στηθεί πάνω σε αρχαιολογικό χώρο, διευκρίνισε ότι δεν έχει δοθεί καμία άδεια λειτουργίας από την Περιφέρεια.
Τέλος αναφέρθηκε σε έργα που γίνονται, ενεργειακά και αναβάθμισης φωτισμού, στους Δήμους Αιγάλεω και Πετρούπολης.


Τέλος ο Δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας παρενέβη επισημαίνοντας το θετικό κλίμα συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των Αυτοδιοικητικών Αρχών στη Δυτική Αθήνα και αναφέρθηκε συνοπτικά στις κοινές ανάγκες που υπάρχουν για,
- προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία έχουν ενταθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής,
- εκπόνηση μελέτης διαχείρισης των υπογείων υδάτων της Δυτικής Αθήνας,
- εκπόνηση συνολικής ενεργειακής μελέτης ανά δήμο,
- σχεδιασμό με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τον ορισμό της Ελευσίνας σαν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021 αλλά και με βάση την ιεράρχηση των αναγκών κάθε δήμου δεδομένου ότι δεν υπάρχουν απεριόριστα χρήματα στο ΠΕΠ Αττικής αν συνυπολογιστεί ότι χρηματοδοτήσεις από το ΠΕΠ Αττικής αφορούν και σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής,
- ενίσχυση της επιχειρηματικότητας διαμέσου περιφερειακού σχεδιασμού αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και εργαλεία,
- ελεύθερους χώρους προσβάσιμους σε όλους.
                                                  


Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι :

·         Μπίρμπας Δημήτρης, Δήμαρχος Αιγάλεω
·      Ντάβος Θέμης, Αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας
·      Βασιλειάδης Στέλιος, Αντιδήμαρχος Αιγάλεω
·      Ζάχαρης Μάκης, Αντιδήμαρχος Αιγάλεω
·      Καφαντάρη Χαρά, Βουλεύτρια  Β’ Αθηνών
·      Γεωργόπουλος Θύμιος, Διοικητής Ν/Σ Ερυθρός Σταυρός
·      Σαράντου Τάσος, Δημοτικός σύμβουλος Αιγάλεω
·      Βλάχος Κώστας, περιφερειακός σύμβουλος
·      Δανιά Νικολέτα, περιφερειακή σύμβουλος
·      Δραγώνας Κώστας, Διοικητής Αττικού Νοσοκομείου
·      Κρητικού Κατερίνα, περιφερειακή σύμβουλος δυτικής Αθήνας
·      Κρεμμυδα Άννα, αναπληρώτρια υποδιοικήτρια Αττικού Νοσοκομείου
·      Κνήτου Κατερίνα, υπεύθυνη α’θμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλος ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ
·      Λαμπρόπουλος Ανδρέας, αντιπρόεδρος συλλόγου Κάτω Αφαίας
·      Γεωργιάδου ειρήνη, αντιπρόεδρος δημοτικού συμβουλίου Χαϊδαρίου
·      Σταυρίδης Δημήτρης, γραμματέας σωματείου εργαζομένων Δήμου Χαϊδαρίου
·      Παναγιωτάκη Βίκυ, διευθύντρια 14ου δημοτικού σχολείου Χαϊδαρίου
·      Πασσαλίδης Άλκης, αθλητικογράφος ΕΡΤ
·      Σκαρπαλέζος Γιώργος, Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και     Περιαστικών  Περιοχών Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
·      Οικονόμου Πόπη, πρόεδρος αθλητικού συλλόγου «Αχιλλέας»
·      Γιαννόπουλος Αντώνης, μέλος Δ.Σ. λαογραφικού εκπολιτιστικού κέντρου      Δυτικής  Αθήνας
·      Μεντεσίδης Θεόφιλος, γραμματέας συλλόγου Μακεδόνων, Δ.Σ. ένωσης   γονέων, αντιπρόεδρος  αθλητικού συλλόγου
·      Παπαδοπούλου Χριστίνα,  διευθύντρια 2ου δημοτικού σχολείου Χαϊδαρίου
·      Χριστοδουλάκης Απόστολος, πρόεδρος Εστίας Κρητών Χαϊδαρίου
·      Συριανόγλου Γιώργος, αντιπρόεδρος Εστίας Κρητών Χαϊδαρίου
·      Ζυματούρας Αντώνης, διευθυντής τεχν. υπηρεσιών Δήμου Αγίας Βαρβάρας
·      Κουτσοθοδωρής Λάμπρος, πρόεδρος ΕΛΜΕ Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας
·      Μαστοράκη Ελένη, διεύθυνση β΄βαθμιας εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας
·      Χριστοφοράκης Γιώργος, πρόεδρος Χριστοδουλείου Ιδρύματος
·      Ορδόλης Γιάννης, μέλος Δ.Σ. δάσκαλων
·      Κατσανάκη Αικατερίνη, πρόεδρος συλλόγου γονέων ΑμΕΑ «ΕΛΠΙΔΑ»
·      Μπροστούρη Ελένη, Δ.Σ. συλλόγου γονέων ΑμΕΑ «ΕΛΠΙΔΑ»
·      Καπόγλου Γιώργος, πρόεδρος αθλητικής ένωσης κολύμβησης και υδατοσφαίρισης Χαϊδαρίου
·      Φώτη Τόνια, γραμματέας συλλόγου ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ
·      Φωτεινάκης Κώστας, πρόεδρος φίλων της φύσης
·      Βλάχου Ευσταθία, προϊστάμενη 6ου παιδικού σταθμού Χαϊδαρίου
·      Κεχαγιά Ιωάννα, υποδιευθύντρια 6ου παιδικού σταθμού Χαϊδαρίου
·      Δρακουλάκης Ιπποκράτης, πρόεδρος ράγκμπι Χαϊδαρίου
·      Πλιάτσικας Γιώργος, πρόεδρος εξωραϊστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντολογικού συλλόγου  Δάσους Χαϊδαρίου
·      Γουράνιος Διονύσιος, πρόεδρος Δ.Σ. «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ»
·      Μελιδωνιάτης Δημήτρης, αντιπρόεδρος Δ.Σ. «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ»
·      Δεσάντης Πλάτων, πρόεδρος Α.Ο. Χαϊδαρίου «ΠΗΓΑΣΟΣ»
·      Παπαβασιλόπουλος Γιώργος, εκπρόσωπος συλλόγου ΑμΕΑ Πολυτέκνων
·      Μπίρμπας Θοδωρής, μέλος Δ.Σ. αθλητικής ένωσης κολύμβησης και υδατοσφαίρισης Χαϊδαρίου

                                                               Για τους Πολίτες σε Δράση
                                                                Θοδωρής  Σπηλιόπουλος      


Φωτογραφικό ρεπορτάζ : Νικολαρέας Χρήστος

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ : Ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

Σχολιο για την Έκκληση του Δημου : ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Σκαραμαγκάς : Επιτάχυνση διαδικασιών απόδοσης στους Χαϊδαριώτες της δημόσιας έκτασης 220 στρεμμάτων.

Αριστερός δεν σημαίνει αρεστός νο 2 Η Πώς Εννοούμε οι Πολίτες σε δράση τη σχέση των πολιτών με την πόλη

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *