Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου 17/2/2016-Τα θέματα προς συζήτηση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ
3ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2016
ΘΕΜΑTA: 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΑ/ΑΜΕΑ).
 2. Συζήτηση περί επιστολής προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την έναρξη του Διαχειριστικού Ελέγχου στο Δήμο μας και λήψη απόφασης.
 3. Υποβολή αιτήματος προς Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου ΕΤΑΔ για την παραχώρηση του ακινήτου όπου βρίσκεται το παλαιό Δημαρχείο στο Δήμο Χαϊδαρίου.
 4. Λήψη απόφασης για την όδευση του αγωγού όμβριων επί της Λ. Αθηνών έπειτα από σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.
 5. Λήψη απόφασης περί παραίτησης από ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που αφορούν στο επίδομα εξομάλυνσης του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 (επίδομα των 176 €)
 6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (έφεσης και αναίρεσης) κατά αποφάσεων που αφορούν στο επίδομα εξομάλυνσης του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 (επίδομα των 176 €)
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών οικον. έτους 2016 .
 8. Λήψη απόφασης  περί παράτασης του χρόνου περαίωσης , του έργου με τίτλο: «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφήτη Ηλία.
 9. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων  του Δήμου μας, βάσει των αριθμ. 6/2016, 8/2016 και 9/2016 αποφάσεων-εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 10. Λήψη απόφασης περί μετονομασίας της οδού «Ζεφύρου» σε οδό «Νέλσον Μαντέλα» και μετονομασία της οδού «Ιερού Λόχου» σε «Ιωάννη Βελέντζα», βάσει των αριθμ. 12/2016 και 13/2016 αποφάσεων-εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 11. Λήψη απόφασης περί κυκλοφοριακών προβλημάτων επί της εισόδου του 3ου Δημοτικού Σχολείου, βάσει της αριθμ. 11/2016 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελής  Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έτους 2016 (σχετ.: 4/2016 Απ. ΚΕΔΧ).
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου,  οικον. έτους 2016 (σχετ.: 5/2016 Απ. ΚΕΔΧ).
 14. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22/2/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΤΩΝ».
 15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 62.802,58€, που αφορά έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους πληγέντες, των πλημμυρών της 22ας  Οκτωβρίου 2015 (Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής   Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΔΑ: 7ΞΔΧ465Θ1Ω-ΥΞ6).
 16. Έγκριση εγγραφής του Δήμου μας, ως συνδρομητή σε διάφορες εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, για το έτος 2016
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2015, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (σχετ.: 5/2016 Απ. Ε.Π.Ζ.)
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διοργάνωσης και διάθεση πίστωσης για την αθλητική εκδήλωση «Τουρνουά Ποδοσφαίρου Δημοτικών Σχολείων 2016».
 19. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
 20. Λήψη απόφασης περί αποδοχής επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ και έγκριση διάθεσης αυτής, στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Α΄ κατανομή) έτους 2016.
 21. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 4071/2012 .
 22. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)  ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ¨ΓΙΟΡΤΗ ΑΕ¨ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6  ΤΟΥ Ν.4071/2012.
 23. Λήψη απόφασης νέου Κανονισμού Συνδρομών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
 24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαφόρων πιστώσεων στα πλαίσια διοργάνωσης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του Δήμου μας

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Επανεκλογή του Θοδωρή Σπηλιόπουλου επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΙ 35 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ!