Ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού

Οι Πολίτες σε δράση Χαϊδαρίου στο πλαίσιο της προγραμματικής αντιπολίτευσης αλλά και της εποικοδομητικής συνδρομής στα δημοτικά δρώμενα της πόλης μας με στόχο την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχονται από την Πολιτεία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα της ημερίδας με θέμα την "Ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού" μαζί με τον Οδηγό μελέτης ενεργειακής απόδοσης, το υπόδειγμα αντίστοιχης μελέτης, το υπολογιστικό φύλλο ενεργειακής απόδοσης καθώς όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υπάρχουν συνημμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cres.gr/kape/index.htm για την υποβολή σχετικού αιτήματος από τη Δημοτική Αρχή.

Την ημερίδα διοργάνωσαν το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στις 6 Απριλίου 2017 με την συμμετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σκουρλέτη,   Γ. Σταθάκη, το «ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ Βαθμού, για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού”.

Ειδικότερα έγινε ενημέρωση για τα εξής :
·         «Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε δημοτικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού»,
·         «Μέθοδοι και χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Ο.Τ.Α.»
·         «Χρηματοδοτικά Προγράμματα Τ.Π.&Δ για υποδομές και οδοφωτισμό».
Το πρόγραμμα είναι ανοικτό για υποβολή δικαιολογητικών - αίτησης ένταξης και χρηματοδότησης, αφορά στην χρηματοδότηση επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων οδοφωτισμού των ΟΤΑ α' και β' βαθμού. 
    
Οι επιλέξιμες ενέργειες για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αφορούν την:

1. Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, την επί τόπου μεταφορά τους, την εγκατάστασή τους, τη σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και τις δοκιμές ορθής λειτουργίας.
2. Προμήθεια λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, την επί τόπου μεταφορά τους και την εγκατάστασή τους σε υφιστάμενα φωτιστικά σώματα.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων για τις περιπτώσεις όπου τα σύγχρονα φωτιστικά σώματα δεν μπορούν να στηριχθούν στους υφιστάμενους βραχίονες.
4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας της εγκατάστασης οδοφωτισμού.
5. Προμήθεια εξαρτημάτων (τροφοδοτικό, κ.λ.π.) φωτιστικών προς αποθήκευση.
6. Αποξήλωση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων παλιάς τεχνολογίας, την αφαίρεσή τους, την μεταφορά και την αποκομιδή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Αποσύνδεση βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων, την αφαίρεση, τη μεταφορά και αποκομιδή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω χορήγησης χαμηλότοκου δανείου από το ΤΠΔ, με πηγές χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
    Το χορηγούμενο δάνειο θα έχει διάρκεια έως δέκα (10) έτη με επιτόκιο δανεισμού κυμαινόμενο ή σταθερό κατ’ επιλογή του ΟΤΑ. Δίνεται η δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο ΟΤΑ να αιτηθεί είτε το σύνολο του προϋπολογισμού της έργου, είτε μέρος του, εφόσον επιλέξει να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο μέρος του έργου από διαφορετική πηγή χρηματοδότησης.
    Στόχος του προγράμματος είναι, οι εκτιμώμενες ετήσιες μειώσεις των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού που θα προκύψουν από την υλοποίησή του, να μπορούν να καλύψουν την εξυπηρέτηση του δανείου (Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών >1) και να αποφέρουν οικονομικό όφελος για τον ΟΤΑ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Επανεκλογή του Θοδωρή Σπηλιόπουλου επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΙ 35 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ!