ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Προτασεις μεθοδολογιας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιρίων


Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς οικονομικούς τομείς, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας οικονομίας. Παράλληλα, έχει έναν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, καθώς η συμβολή τους στην κατανάλωση της ενέργειας και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ σημαντικές, αν αναλογιστούμε ότι αντιπροσωπεύουν το 45% της εγχώριας κατανάλωσης (για το 2012).
Η πλέον γνωστή ως 20 – 20 – 20 γενικότερη περιβαλλοντική και ενεργειακή στοχοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί στόχο του σήμερα, καθώς ήδη οι ηγέτες της συμφώνησαν στους τρεις ενεργειακούς δεσμευτικούς στόχους για το 2030 που συνοψίζονται:
·         Σε 40% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (δεσμευτικός για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά και για την Ένωση συνολικά)
·         Σε 27% της χρήσης ΑΠΕ στο επί του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης (δεσμευτικός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά όχι για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά)
·         Σε 27% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (μη δεσμευτικός σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο)
Ο μεγαλύτερος αριθμός κτιρίων είναι γεγονός ότι συνδέεται με τη χρήση της κατοικίας. Στη χώρα μας, τα νοικοκυριά αντιπροσωπεύουν περίπου το 78% του συνολικού κτιριακού αποθέματος, με τα περισσότερα από αυτά να έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980, ενώ σύμφωνα με το ενεργειακό ισοζύγιο του 2012 η ενεργειακή κατανάλωση του οικιακού τομέα ανέρχεται στο 29% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα στοιχεία αυτά, αναδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες, στο πλαίσιο των μέτρων πολιτικής που εφαρμόζει η χώρα μας για την ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος.
    Επομένως είναι απαραίτητο κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έχει το δικό του σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και υποδομών με στόχο τη συμβολή στη μείωση κατά 40%των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030.
    Τούτο προϋποθέτει η Δημοτική Αρχή αρχικά να καταγράφει συστηματικά το ενεργειακό αποτύπωμα / την κατανάλωση ενέργειας στα λειτουργούντα κτήρια και με βάση την αξιολόγησή τους να μελετήσει και να σχεδιάσει τις πλέον κατάλληλες συνδυασμένες και αποδοτικές λύσεις με στόχο τα κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB).
    Στο πλαίσιο αυτό έχει αναληφθεί πρωτοβουλία από 150 φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Σύμφωνο των Δημάρχων», στην οποία μπορεί να συμμετάσχει κατόπιν σχετικού αιτήματος και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε Δημοτική Αρχή και με την δέσμευση για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας.
    Η ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης δίνει στην αντίστοιχη Δημοτική Αρχή προτεραιότητα σε κάθε αίτημα χρηματοδότησης και προηγείται των υπολοίπων.
Το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης μπορεί να εκπονηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου με την υποστήριξη και καθοδήγηση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), είτε από το ΚΑΠΕ, είτε με ανάθεση σε εταιρείες με συναφές τεχνογνωστικό αντικείμενο.   
    Η Δημοτική Αρχή μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο με την ουσιαστική της συνδρομή στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών σε οποιοδήποτε επίπεδο, αποδεικνύοντας έμπρακτα το καίριο ρόλο της προς όφελος των κατοίκων καταπολεμώντας την ενεργειακή φτώχεια.
    Όλα βέβαια τα ανωτέρω προϋποθέτουν τη διάθεση της Δημοτικής Αρχής αλλά και την έμπρακτη θεσμικά δέσμευση.
    Η Δημοτική Κίνηση «Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου» θα συνδράμει με τον αντιπολιτευτικό προγραμματικό της λόγο, όπως σε πολλά ζητήματα έχει κάνει μέχρι σήμερα, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Χαϊδαρίου.  

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Λειτουργία του Νοσοκομείου "Λοιμωδών"

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΙΝΟ

Επανεκλογή του Θοδωρή Σπηλιόπουλου επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΙ 35 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ!